[
  {
    "ID": "201001",
    "OMSCHRIJVING": "Handbreien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- volledig gamma steekvormingen leren door middel van handbreimachines - studie van grondstoffen en draadnummering in functie van machinefijnheden en machinetypes - monsteringontleding - bindingen leren tekenen",
    "TREFWOORDEN": "brei handbrei basis brei",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "403904",
    "OMSCHRIJVING": "Koffie & koffiebereidingen, thee",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de verschillende soorten koffiebonen met hun eigenschap - de verschillende manieren van koffie zetten met de verschillende soorten toestellen om koffie te zetten en hun gebruik ervan. - verschillen in theesoorten en hun gebruik. ",
    "TREFWOORDEN": "barman, kelner, cafe, hulpkelner, taverne, brasserie wijn wijnkelner koffiehuis theesalon winteropleiding horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "582000",
    "OMSCHRIJVING": "Professionele sportbeoefenaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze opleiding word je opgeleid tot een professionele carriere als sportbeoefenaar. Deze opleiding zorgt ervoor dat je een evolutie doormaakt van amateurisme, via semi-professionalisme tot professionalisme en dit op alle vlakken. In deze opleiding komen volgende modules aan bod: Theorie - maatschappelijke vorming in het kader van zelfredzaamheid - zelfstandig kunnen zijn - kennis van basisprincipes in de trainingsleer - weten wat realistische en haalbare doelstellingen zijn - informatica: basistoepassingen - kennis van begrippen uit de trainingsleer - kennis van de vaktaal in het Frans-Engels - sportrecht: statuut van een niet-professioneel sportbeoefenaar, boekhouding, belastingsplicht, werkloosheid - informatie rond ongevallen en verzekeringen - informatie rond de verzekering die verbonden is aan de vergunning - sportvoeding - gezonde en medisch verantwoorde sportbeoefening - gedragscode en sportethiek Praktijk - kunnen lezen, begrijpen en uitvoeren van trainingsschema's - real",
    "TREFWOORDEN": "wielrenner sport motorcross professioneel sportbeoefenaar",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SPORTBEOEFENING",
    "SECTOR": "ANDERE SECTOREN"
  },
  {
    "ID": "660200",
    "OMSCHRIJVING": "Sociale wetgeving en loonberekening",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze basiscursus worden enkele belangrijke onderwerpen ivm sociale wetgeving belicht. Volgende zaken komen aan bod: -De arbeidsovereenkomst  *Basisbegrippen en soorten arbeidsovereenkomsten  *Vereisten bij indienstneming van werknemers  *De proefperiode  *Verplichtingen van werkgever en werknemer  *Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (door klein verlet, ziekte, moederschapsrust, enz.)  *Einde van de arbeidsovereenkomst -Loonberekening  *Omrekening van een bruto- naar een nettoloon  *Toepassing in talrijke loonberekeningsopdrachten *Loonberekening bij ziekte -Vakantiegeld  *Vakantiegeld bij arbeiders  *Normale berekening vakantiegeld bij bedienden  *Vertrek vakantiegeld bij bedienden/verrekening bij de nieuwe werkgever  ",
    "TREFWOORDEN": "wet loon recht",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HR",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "625000",
    "OMSCHRIJVING": "Spelbediende",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "-1ste deel: algemene theoretische en speltechnische opleiding van de diverse spelen. -2de deel: praktijkstage in de speelzaal.  *Afhankelijk van het casino, wordt uit de volgende lijst van spelen een keuze gemaakt: *Amerikaanse Roulette, Blackjack, Craps, Punto Banco, Carribean stud Poker, Texas Hold'em Poker en Baccara.",
    "TREFWOORDEN": "spelbediende casino croupier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "198010",
    "OMSCHRIJVING": "Koelmonteur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De koelmonteur werkt volgens de koeltechnische en elktrische schema's. Hij/zij monteert deze installaties met de nodige aandacht voor het mileu als voor de veiligheid van personen en machines volgens de code van goed praktijk. Na de koeltechnische montage controleert de monteur de installatie op lekken en herstelt deze zodat de installatie klaart staat om te vacumeren en te vullen met koelmiddel. Hij/ zij beschikt over de kennis en de vaardigheden om de elektrische installatie correct aan te sluiten. Na de opleiding heeft U de mogelijkheid om via Vormelek deel te nemen aan test \" Ervaringsbewijs koelmonteur\" In deze opleiding volg je volgende modules: -Montage en testen van een koelinstallatie -Elektrische installaties monteren, aansluiten en controleren -Werken volgens de regels van goed vakmanschap",
    "TREFWOORDEN": "koeling, monteur, installateur, koeltechnieker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "132120",
    "OMSCHRIJVING": "Pijpfitter-Monteerder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Praktijk *opmeten en optekenen van staalstructuren en leidingen *monteren en demonteren van: spoolstukken, afsluiters, pijpleidingen, supports, dichtingen en steekpannen *montage, prefab- en uitlijntechnieken in functie van fittingen *constructiemethodes voor verwarmde leidingen *lektesten van gemonteerde spoelstukken -Technologie *flensmontages,procedures, werkmethodieken, pakkingen en apparaten *gereedschaps- en materialenkennis, normalisatie *meetkundige constructies en uitslagen in functie van de inwerkingen en de praktische benaderingswijze *planning en werkvolgorde -Beroepsrekenen *praktijkgerichte bewerkingen (uitbreiding module 132110) -Planlezen *planlezen projectietekenen, Europese en Amerikaanse toepassingen in meer- en een lijn systemen *Isometrie, doorgedreven versie en symbolen herkenning -Veiligheid *arbeidsvergunningen: veiligwerkvergunning, heetwerkvergunning, toegangsvergunningen *werkplaatsreglementen *werfreglementen *persoonlijke- en collectieve beschermingsmiddel",
    "TREFWOORDEN": "pijp buizen pijpfitten pijpfitter pijpfitter-monteur buisfitter buizenfitter-monteur buisfitter-monteur buizenmonteur havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PIJPFITTEN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "131200",
    "OMSCHRIJVING": "Gekwalificeerd lasser",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- studie van lasprocede - studie van lasprocedure - technologie - training diverse lasstanden - kwaliteitscontroles RX, Makro-buigproef - lasproeven + RX-controle - kwalificatieproef (afname door erkend keuringsorganisme).",
    "TREFWOORDEN": "lassen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "RX-LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "403200",
    "OMSCHRIJVING": "Kelner",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- Je leert hier om zelfstandig en op een gevorderd niveau serveertechnieken toe te passen ten behoeve van de gasten in een restaurant of andere horecazaak: * serveren van diverse samengestelde maaltijden * in praktijk kunnen brengen van je kennis over dranken, wijn en wijndegustatie door klantenadvies * gepast kunnen communiceren met de klanten (onthaal, met klachten omgaan) * instaan voor de afrekening en de betaling * ontwikkelen van een klantgerichte en professionele ingesteldheid * toepassen van de veiligheids- en hygieneregels ",
    "TREFWOORDEN": "kelner restaurant rangkelner chef barman ober kelner brasserie taverne,cafe zaal verantwoordelijke",
    "URL": "www.toffejobs.be",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "904410",
    "OMSCHRIJVING": "Startopleiding \"begeleider in de buitenschoolse kinderopvang\"",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De opleiding heeft een duurtijd van 240 uren en bestaat uit een leertraject van vijf modules: - Kennismaken met de kinderopvang (40 uren) - Omgaan met het schoolgaande kind (40 uren) - Spelen in de buitenschoolse opvang (40 uren) - Observeren, rapporteren en reflecteren (40 uren) - Gesuperviseerde beroepspraktijk (80 uren) in een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO): in de praktijk leren omgaan met en zorgen voor kinderen. ",
    "TREFWOORDEN": "kinderopvang, begeleider kinderopvang, begeleider in de buitenschoolse kinderopvang",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KINDEROPVANG",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "640700",
    "OMSCHRIJVING": "Talen voor bestuurder zware vrachtwagen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Er kan voor een of twee talen geopteerd worden uit het aanbod Frans / Engels / Duits. Behandelde topics: - zich voorstellen - de weg vragen - politiecontrole - verkeerstekens - de tijd (uur - dagen - maanden) - aan de grens - douane - boorddocumenten - telefoneren - geld wisselen - garage - tankstation - technische terminologie van de vrachtwagen - bij de klant - ongevallen - ziekte",
    "TREFWOORDEN": "taal transport vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenbestuurder vrachtwagenchauffeur bestuurder chauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "167802",
    "OMSCHRIJVING": "Magazijnmedewerker voedingssector",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "1. Logistieke vakken: *Plaats en soorten magazijn *Opslagmiddelen *Intern transport *Toeleveringssystemen *Magazijnstromen *Magazijnorganisatie *Verpakking en recyclage *Bestelsystemen *Routeplanning *Verzending/transport/cmr *Barcode/radiofrequentie *Veiligheid/signalisatie *Push pull *Case receptie *Case magazijnstromen *Case orderpicking *Case verzending *Test *Bedrijfsbezoeken 2. Heftruck/reachtruck: *Leren besturen van interne transportmiddelen en goederenbehandeling - praktijkopleiding 3. Hygiene/HACCP/ISO/milieu + klantgerichtheid 4. PC-training: *Kennismaking, gebruik klavier, basisinitiatie Windows, Word en Excel *PC-specifiek 5. Persoonlijke vaardigheden: *Sollicitatietraining, werken in team, klantgerichte attitudes, probleemoplossend werken, communicatie 6. Individuele begeleiding tijdens opleiding en stage 7. Stage in bedrijf",
    "TREFWOORDEN": "logistiek magazijnarbeider magazijnbediende",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "641001",
    "OMSCHRIJVING": "Klantgericht telefoneren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basistechnieken van telefoneren (zich voorstellen, doorverbinden, ...) - positief taalgebruik - luistervaardigheid - vraagtechnieken - zich hulpvaardig opstellen - klachtenbehandeling",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "198000",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus koeltechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Na deze opleiding word je tewerkgesteld als koeltechnieker. Je doet preventief of remedierend onderhoud op systemen voor klimaatregeling of bij koelsystemen zoals koelkamers of koelkasten. Je staat in voor de besturing van koelinstallatieinstallaties  In deze opleiding leer je de volgende tehnieken: - toegepaste elektriciteit voor de koeltechnici - koelmiddelhandeling en theorie - foutanalyse van de elektrische- als van de koelinstallatie - werken volgens de regels van goed vakmanschap",
    "TREFWOORDEN": "koeling, koeltechniek installateur koeltechnieker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800686",
    "OMSCHRIJVING": "SyntraWest - Boekhouden in de praktijk deel 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Boekhoudkundige taken bediende boekhouding boeken van courante binnenlandse verrichtingen - Verkopen met kortingen, kosten, voorschotten... - Aankopen handelsgoederen met kortingen, kosten, voorschotten, facturen mbt kosten en investeringen - Eenvoudige financiele verrichtingen en diverse verrichtingen - Maandafsluiting ",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden bedrijfsadministratie boeken boekhouding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "016104",
    "OMSCHRIJVING": "Werkplaatsschrijnwerker",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "OPGELET: Een werkzoekende die deze opleiding wil volgen dient eerst de opleiding \"Basistechnieken houtbewerking\" te hebben gevolgd. Deze opleiding bestaat uit 2 modules: 1.Vervaardigen buitenschrijnwerker - werktekening maken - gecombineerde freessets gebruiken - ramen en deuren samenstellen - beslagtekeningen interpreteren - beslag monteren - beslag afregelen - veranda-onderdelen vervaardigen 2.Vervaardigen binnenschrijnwerk - onderdelen machinaal vervaardigen - werktekening maken - houtstaat opmaken - massieve binnendeur maken - beslag monteren - binnendeur afhangen - deuromlijstingen maken - rechte steektrap tekenen - rechte steektrap vervaardigen - freesmallen maken - veiligheidsvoorschriften naleven - milieuvoorschriften opvolgen Veiligheid incl. \"Basisveiligheid voor uitzendarbeider bouw conform de eindtermen opgesteld door het NAVB.\"  ",
    "TREFWOORDEN": "houtbewerking werkplaatsschrijnwerker schrjinwerker hout schrijnwerk",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "165163",
    "OMSCHRIJVING": "Dode hoek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- dode-hoek-problematiek - veiligheid rond het voertuig - gezichtsveld - zichtveldverbeteringssystemen - instelling spiegels - kijktechnieken",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer dode hoek dobli havensite",
    "URL": "www.sfv.be",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "900702",
    "OMSCHRIJVING": "Verpleegkunde voor verzorgenden/zorgkundigen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De reguliere opleiding Verpleegkunde HBO5 wordt aangepast (EVC-EVK, tijdstip, werkplekleren, ?) ingericht voor werknemers uit de zorg.",
    "TREFWOORDEN": "verpleegkundige verpleegkunde gezondheidszorgen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERPLEEGKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "800653",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 04: Bedrijfsleven",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 4de deel van Franel is voor Franstaligen die Nederlands willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in beroepsgebruik en werksituaties. Bedrijfsleven: * De baas gaat over de grens (A2) * Eurogriffe (B1) * Noma Cool, een Vlaams familiebedrijf (B1) * Bedrijf zonder grenzen (A2) * Een dorp in de duinen (B1) ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Nederlands voor Franstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "200161",
    "OMSCHRIJVING": "Strijktechnieken 2x4u",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- leren gebruiken van semi-professionele strijkapparatuur in zijn basisgebruik - productenkennis en -gebruik - hulpmiddelen bij het strijken - ergonomisch werken - veiligheidsaspecten - efficient inzetten van materialen en methoden - werkvereenvoudiging - techniekentoepassing - attitudetraining - milieubewust werken",
    "TREFWOORDEN": "strijken dienstencheques strijkcentrales",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WAS- EN STRIJKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "209610",
    "OMSCHRIJVING": "Orientatiemodule medewerker productie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "-Voor wie? *je bent geinteresseerd in een beroep uit de confectie? *je bent graag met mode-productie of decoratie bezig? *je hebt geen ervaring en wil kennis maken met de verschillende beroepen in de confectie? -Tijdens deze korte kennismaking leren we je volgende vaardigheden: *bedraden en bedienen van industrieele eennaaldsstikmachine en overlock *afwerken van een basismodel *uitwerken van een oefening woningdecoratie en/ of meubelstofferen *aanpasverbetering uitvoeren aan een bestaand kledingstuk *strijken van afgewerkt kledingstuk of kledingstuk tijdens de montage *uittekenen van een patroon voor een rok  -Na deze kennismaking is het de bedoeling dat je verder opleiding volgt in het beroep van je keuze. Je kan kiezen uit volgende opleidingen: *medewerker patroonafdeling *medewerker productievoorbereiding *medewerker productieafdeling *medewerker strijkafdeling ... -De kennismakingsopleiding duurt max. 80 uur en is enkel bedoeld ter orientatie. Een vervolgopleiding is niet noo",
    "TREFWOORDEN": "productiearbeidster , arbeidster confectie,stikster, snijdster",
    "URL": "www.creamoda.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CONFECTIE",
    "SECTOR": "CONFECTIE"
  },
  {
    "ID": "416310",
    "OMSCHRIJVING": "Kwaliteitscontrole in de drukkerij",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Kwaliteitscontrole   - inktoverdracht    * tussen plaat en rubber    * tussen rubber en papier   - controle-elementen    * strips voor de kopie    * strips voor de druk   - densitometrie    * algemene inleiding densitometrie    * volvlakmeting    * rasterpunttoename    * contrast    * optimale inktgeving    * trapping en inkttoonfout    * vergrijzing   - relatie tussen proefdruk en oplagedruk    * kleurproefsystemen    * klassieke proef op een proefpers   - werkorganisatie in functie van kwaliteit   - checklist   - streefwaarden   - controlestroken    * in de kopie: kopieeromstandigheden / scheidend / vermogen / ideale kopie in de druk    * in de drukkerij: druk-kenlijn / optimale inktgeving / contrast / volvlakdensiteit (toleranties) / puntverbreding / trapping",
    "TREFWOORDEN": "druk offset kwaliteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GRAFISCHE PRODUCTIETECHNIEKEN",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "134110",
    "OMSCHRIJVING": "Industrieel tekenaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- technisch tekenen - ruimtelijk inzicht - basis technisch tekenen - planlezen en schetsen - grondige vorming technisch tekenen met toepassingen in de metaal- en kunststofbewerking - AutoCAD 2D, AutoCAD 3D en Inventor - Solid Works - aanverwante vakken - materialenleer - bouwtechnologie - pneumatica / hydraulica - bouwkundig tekenen - toegepaste informatica (Windows-office) - mechanische uitvoeringstechnieken - elektrische schema's - piping - staalconstructies - bibliotheek- en documentatieonderzoek - lastechnologie en lassymboliek - mechanica en sterkteleer - communicatieve en persoonlijke vaardigheden - geintegreerde projectwerking - 2 bedrijfsstages: 3 + 4 weken",
    "TREFWOORDEN": "tekenen technisch tekenen AutoCAD CAD WTCAD mechanisch ontwerp werktekening parametrisch ontwerpen solid modelling parametrisch ontwerpen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MECHANISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "131100",
    "OMSCHRIJVING": "Planlezen voor lassers",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- normalisatie - perspectief - projectie - meetkundig tekenen - planstudie - isometrie",
    "TREFWOORDEN": "lassen planlezen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "220400",
    "OMSCHRIJVING": "Bindingsleer",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Basisbindingen  - lijnwaad  - keper  - satijn Directe afleidingen van bindingen  - afgeleiden van de lijnwaadbinding  - afgeleiden van de keperbindingen        * samengestelde kepers         * de gelijkzijdige kepers         * de terugkerende kepers         * de gebroken kepers         * de diagonalen   - afgeleiden van de satijnbindingen        * de versterkte satijn        * de zandsatijn         * de schuine ripsen         * damast         * opstapeling- en omkantelingstechnieken - dubbelzijdige weefsels    * dubbelzijdige weefsels door ketting    * dubbelzijdige weefsels door inslag",
    "TREFWOORDEN": "draadverbindingen doek draadjes",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "037100",
    "OMSCHRIJVING": "Bordenbouw stuur- en regelborden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "A. Soorten borden   - aanbouwsystemen   - lessenaars   - printkaartrekken (19 inch)   - zwenk- en schuiframen  B. Gebruik van installatietoebehoren voor het ontmantelen, bundelen, markeren en bevestigen van 'lichte' bedradingen en afgeschermde kabels - connectoren.  C. Elementaire kennis van regelapparatuur :    - P.L.C. 's:  monobloc modulair   - regelaars verwarming, klimatisatie en ventilatie   - regelaars voor gelijk- en wisselstroomaandrijving   - apparatuur voor noodstroom- en alarmkringen   - netregelaars en statische voedingsinterfaces   - registreerapparatuur  D. Monteren en bedraden van bord met:    - motorsturingen   - verwarmingsregeling met optimiser   - modulaire P.L.C.",
    "TREFWOORDEN": "installateur elektriciteit bordenbouw elektrieker kableur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BORDENBOUW",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ELEKTROTECHNIEK"
  },
  {
    "ID": "641121",
    "OMSCHRIJVING": "Telefoneren Frans",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- woordenschat en structuren nodig voor een correcte telefonische communicatie in het Frans - rollenspelen - franstalige telefoonoproepen opvangen - doorverbinden - typezinnen",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "750503",
    "OMSCHRIJVING": "Computerbeveiliging",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De grootste bedreigingen (virussen, spyware, computerinbraak,...) Overige boosdoeners (via het World Wide Web, via e-mail) Veilig computergebruik (back-ups, software, surfgedrag...) Het is belangrijk dat je als pc-gebruiker op de hoogte bent van hoe je je pc best beveiligt tegen virussen, wormen, spam ... Deze cursus brengt je op de hoogte van de meest voorkomende digitale gevaren en wat je ertegen kan doen.",
    "TREFWOORDEN": "beveiliging virussen computerbeveiliging",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "662900",
    "OMSCHRIJVING": "Pakketten boekhouden, facturatie, voorraadbeheer en orderadm.",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De cursus leert praktisch werken met een softwarepakket, geschikt voor diverse boekhoudkundige operaties. Beschikbare modules op IBM-compatible P.C. - Bookmaster - Expert - Template",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden facturatie voorraad",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "222301",
    "OMSCHRIJVING": "Regelingen schachtmachine Staubli type 2232",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- in gebruikname van de schachtmachine  * plaatsen op het getouw  * aandrijving van de machine  * gegradueerde schijf  * synchronisatie machine - getouw  * smering - starten - inlopen - inleesapparaat - controle en instellingen  * nivelleerinrichting  * opleggen en regelen van de karton  * regeling van de cilinder  * met de hand verdraaien van de cilinder  * kunststoffen leidrails - verwisselen van onderdelen in het inleesapparaat  * horizontale naalden  * stootrails  * naaldophefgeleiding  * tastnaalden  * kunststoffen schuifstuk  * geleidingsbeugel van de onderste trekhaken  * geleidingsbeugel van de bovenste trekhaken - controle en instellingen op het machinehoofd  * aanslagsteun  * klinksluiting van de trekhaken  * beweegbare afstootmessen  * instelling van het onderste afstootmes  * instelling van het bovenste afstootmes - vervangen van onderdelen in het machinehoofd  * vervangen van een balansgroep  * vervangen van een messenhefboom  * vervangen van de co",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek regelaar kwaliteitswissel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "403924",
    "OMSCHRIJVING": "Vacuum koken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- doel van vacuumkoken - toepassingen van vacuum in de keuken - bereidingen d.m.v. vacuum ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "900721",
    "OMSCHRIJVING": "HBO Verpleegkunde anders georganiseerde opleiding - 1ste jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding uit het hoger beroepsonderwijs (HBO) leidt naar een diploma van 'gegradueerde' en heeft een studieduur van 3 jaar. Werkplekleren is een essentieel onderdeel van deze opleiding. Na deze beroepsgerichte opleiding kan je in dit beroep aan de slag. Als je eventueel later zou verder studeren in verwante bacheloropleidingen bekom je met een HBO-opleiding, die zich qua niveau net onder de professionele bachelor situeert, veel vrijstellingen. De opleiding HBO verpleegkunde is modulair opgebouwd en bestaat uit volgende modules: - Initiatie verpleegkunde: o.a. anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek, eenvoudige verpleegkundige zorgen (bedopmakingen, hygiene, ...), .... - Verpleegkundige basiszorg: theorie, verpleegtechnieken (inspuitingen, eenvoudige verbandzorg, ...), ... - Orientatie algemene gezondheidszorg: pathologie, theorie over verpleegkunde, wetgeving, ethiek, verpleegkundige technieken (infuustherapie, wondzorg, communicatie, ...), ... - Orientatie ouderen- en geesteli",
    "TREFWOORDEN": "verpleegkunde, verpleegkundige, gezondheidszorgen HOB Graduaat anders georganiseerd avondonderwijs, hoger, onderwijs",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERPLEEGKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "800680",
    "OMSCHRIJVING": "Frans - Communiceren via e-mail",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Sinds de jaren '90 is e-mail niet meer weg te denken uit het professioneel en dagelijks leven. E-mailverkeer is tegenwoordig zelfs de belangrijkste vorm van bedrijfscommunicatie! Daarnaast wordt e-mail gebruikt om berichten te versturen naar familie en vrienden, om discussies te voeren via elektronische gemeenschappen ('mailcommunities'), om informatie uit te wisselen, ... Deze cursus wil je helpen om vlotter te communiceren in het Frans via e-mail in een heldere, duidelijke taal, rekening houdend met de specifieke stijl en \"nettiquette\" van deze vorm van communicatie.  ",
    "TREFWOORDEN": "e-mail email communiceren communicatie taal talen Frans opstellen klantgericht",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "575460",
    "OMSCHRIJVING": "Uitzendpool 45+ voedingssector",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- hygiene: producthygiene, persoonlijke hygiene, microbiologie, HACCP, ISO - voedingsleer: vitamines, mineralen, invloed van hitte, houdbaarheid - procestechniek: afhankelijk van de vraag van de betrokken bedrijven: verpakking koeltechniek-reinigen/sorteren grondstof, verkleinings-scheidingstechnieken, blancheren, koken, versnijden - arbeidsveiligheid: wegwijs in sectorspecifieke problematiek, kledij, attitude, hef -en tiltechnieken, ... - attitudetraining: arbeidsattitude, communicatie op de werkvloer, stress, teamwork",
    "TREFWOORDEN": "voeding uitzendpool productie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BEWERKING VOEDING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "220902",
    "OMSCHRIJVING": "Weeftechnische opleiding plat/jacquard voor commercielen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- kennismaken met een weefmachine  * terminologie * de hoofdonderdelen, hun functie en werking * de hoofdbewegingen en kritische punten - weefselstructuren * de basisbindingen (+voorstellingswijze) * hoe bindingen realiseren op een weefmachine - de bijzonderste storingen op een weefmachine * oorzaken  * gevolgen voor de kwaliteit van het weefsel - de meest voorkomende weeffouten * detecteren en herkennen * opsporen van oorzaken - afsluitende vragenronde",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "130310",
    "OMSCHRIJVING": "Loopkraanbestuurder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Praktijk *de loopkraan veilig leren gebruiken in de meest voorkomende situaties voor het hijsen, vieren, kat- en kraanrijden *het aanslaan van lasten met diverse lengen en kleminrichtingen *het toepassen van de hand- en armsignalen *het bedienen van de loopkraan met draadloze afstandsbediening (radiozender- infra- rood) -Technologie *introductie van de loopkraan *opstartprocedure *principewerking van liersystemen voor hijsen en vieren *enkel- en duo katrijden, kraanrijden *kabels, kettingen, lengen, banden, haken *toebehoren: vacum- en magneethefinrichtingen, mechanische kleminrichtingen en zenders *beroepsrekenen ifv praktijkgerichte oefeningen *belastingsdriehoek van lengen - Certificering (badge) *afname van theoretische en praktische proef *een praktijkproef op het einde van de opleiding bij vdab en een praktijkproef met de loopkraan van het bedrijf -Veiligheid *CODEX (ARAB) *wettelijke bepalingen *controleorganismen *afkeurcriteria *verantwoordelijkheid *individuele en collect",
    "TREFWOORDEN": "kraanbediener loopkraan rolkraanbestuurder hefbrug loopbrug rolbrugbestuurder rolbrug..",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN MONTEREN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "800320",
    "OMSCHRIJVING": "Textiel 4 - Van vezel tot doek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze webmodule bekijken we het proces van vezel tot doek : - Grondstoffen - Productieproces - Drylaid non-wovens - Spunlaid non-wovens - Melt blown non-wovens - Wetlaid non-wovens - Vliesbinding - Chemisch binden - Proces chemisch binden - Thermisch binden - Mechanisch binden ",
    "TREFWOORDEN": "textiel weven garen doek stoffen vezel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800213",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 09: elektrisch vlambooglassen 4",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Theorie vlambooglassen - Via een visuele en / of destructieve lasnaadcontrole de oorzaak van lasfouten kunnen via redeneren achterhalen en die lasfouten in de toekomst vermijden bij elektrisch gelaste snoeren, binnen- en buitenhoeknaden -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 *welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3 *welding @ 05: basistheorie hoeknaadlassen 4 *welding @ 06: elektrisch vlambooglassen 1 *welding @ 07: elektrisch vlambooglassen 2 *welding @ 08: elektrisch vlambooglassen 3 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen  elektrode lassen welding@ visuele controle DO destructieve controle lasnaadcontrole lasfouten",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "190100",
    "OMSCHRIJVING": "Brandertechnicus",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je plaatst, regelt, onderhoudt en herstelt installaties voor centrale verwarming. Je kan probleemloos leidingen leggen, buizen buigen, radiatoren plaatsen, thermostatische kranen aansluiten, enz. Je bent vertrouwd met de moderne regelapparatuur en staat open voor de huidige technologische ontwikkelingen op dit vlak. Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken brandertechnicus * Oliebranders * Sturing en regeling * Gasbranders * Controle stookolietanks In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 115 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeindigen van een bouwopleiding van minimum 200 uur in een VDAB-centrum of een door de VDAB erkend centrum, en dit mits een tewerkstelling van 65 dagen in de sector binnen een periode van 18 maanden na het einde van de opleiding. Als WERKNEMER kan je kiezen ui",
    "TREFWOORDEN": "verwarming brandertechnieker,brandertechniek, brandertechnieken",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "BRANDERTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "800212",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 08: elektrisch vlambooglassen 3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Theorie vlambooglassen - Weten hoe een binnenhoeknaad onder de hand kan gelast worden met basische elektroden - Kunnen tonen hoe rond de hoek gelast wordt onder de hand - Weten wat een buitenhoeknaad is - Weten hoe profielen, een overlap en een buitenhoeknaad onder de hand gelast worden - weten hoe een binnenhoeknaad klimmend en dalend kan gelast worden -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking *welding @ 06: elektrisch vlambooglassen 1 *welding @ 07: elektrisch vlambooglassen 2 -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 *welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3 *welding @ 05: basistheorie hoeknaadlassen 4 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen  elektrode lassen welding@ handelingen parameters lasopdracht lasopdrachten opdracht binnenhoeknaad buitenhoeknaad profielen overlapnaad in positie klimmend dalend",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800661",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 12: Natuur en milieu",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 12ste deel van Franel is voor Franstaligen die Nederlands willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in het prive-gebruik en het dagelijks leven. Natuur en milieu: * De Groene Zone (B1) * De slag om Water- L'eau (B1) * Niet vies van vuil (B1)  ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Nederlands voor Franstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "205055",
    "OMSCHRIJVING": "Kleuradvies",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze opleiding leren we je volgende vaardigheden: - wat is kleur ? - ontstaan van kleuren - kleurbenamingen : geef elke kleur de juiste naam - kleuremotie : welke emoties geven de verschillende kleuren - verdeling van kleurenpaletten volgens de 4 seizoenen - samenstelling van de kleurenpaletten voor de 4 types - types personen : hoe zien ze er uit en welk type zijn ze ? - kledingadvies voor elk type : basiskleuren - combinatiekleuren - stoffenadvies - bepaling eigen kleurtype In deze opleiding werden veel grafische animaties verwerkt zodat alles overzichtelijk en duidelijk wordt getoond. Je kan veel oefeningen maken om na te gaan of je de leerstof goed hebt begrepen. De opleidingstijd is bepaald op 60 uur in een doorlooptijd van 3 maanden .",
    "TREFWOORDEN": "Kleuradvies kleurconsulente verkoop mode verkoop kleding kleurenadvies kleur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "773407",
    "OMSCHRIJVING": "Adobe Dreamweaver: basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- onderdelen van dreamweaver - aanmaken van een site - werken met de dreamweaver Editor * maken van pagina's * opmaak van pagina's * werken met lijsten * werken met figuren * werken met tabellen * leggen van hyperlinks * maken van frames * werken met lagen * werken met templates - publiceren van webpagina's ",
    "TREFWOORDEN": "internet web webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MULTIMEDIA ONTWERP",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "200310",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker patroonafdeling : CAD patronen tekenen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Functiebeschrijving : *je zorgt, als medewerker van de CAD patroonafdeling, voor de uitvoering van het ontwerp van de stylist naar een draagbaar kledingstuk. *je houdt daarbij rekening met de matentabel van het bedrijf, de pasvorm en het draagcomfort van het kledingstuk en de uitwerkingsmogelijkheden van de productie -afdeling. *je hebt een grote verantwoordelijkheid want je staat aan het begin van het productieproces. -Voorwaarden: * je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kunt vlot abstract denken * je bent goed in het maken van berekeningen * je beschikt over een aantal persoonsgebonden competenties zoals: flexibiliteit, goed samenwerken, goed stressbestendig zijn, geconcentreerd en nauwkeurig werken, zelfstandig werken, klantgericht zijn ........ *je hebt reeds een goede technische kennis van het confectie-productieproces en je kan al patronen tekenen met potlood en papier *je werkt graag en veel met de computer? Dat is nodig want je werkt de hele dag aan een beeldscherm * je heb",
    "TREFWOORDEN": "patroonmaker patroontekenaar patronen maken patronen tekenen patronenmaakster modelliste CAD Lectra, CAD Gerber, CAD Investronica, computertekenen, computertekenaar,CAD confectie, tekenen op PC",
    "URL": "www.creamoda.be",
    "SECTIE": "TECHNISCH ONTWERP CONFECTIE",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "771202",
    "OMSCHRIJVING": "Basis programmeren op gestructureerde wijze",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deel 1: - basisbegrippen - projectmethodologie en technieken - grafische voorstelling - gebruik van nassi schneidermann diagrammen - topdown - vergelijking - iteratie - switch - gebruik van tabellen Deel 2: - subprogramma's en commando's - bestanden - controle van gegevens - invoer - raadpleging - wijziging - verwijderen - ruptuur / onderbreking - fusie / samenvoeging",
    "TREFWOORDEN": "basis programmeren vb vba logica gestructureerd programmatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "800202",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Basistheorie hoeknaadlassen - Elektriciteit en stroombron: de werking en de regelingen van de gebruikte stroombronnen begrijpen -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen hoeknaadlassen elektrode lassen half automatisch lassen MAG lassen TIG lassen argon lassen welding@ stroombron elektriciteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "408150",
    "OMSCHRIJVING": "Reinigen en desinfecteren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- beschrijving van reiniging, desinfectie en ongediertebestrijding - het onderhoudsplan en de zes stappen waarin reinigen en desinfecteren gebeurt - de eigenschappen van de verschillende onderhoudsproducten en het maken van de juiste keuze en dosering - inhoud en toepassing van de verschillende reinigingsmethoden en controle van methode en resultaat - het gebruik van werkschema's die tegelijkertijd dienst kunnen doen als controlelijsten",
    "TREFWOORDEN": "horeca voeding hygiene HACCP",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "800644",
    "OMSCHRIJVING": "Solliciteren - Elektromechanica - Het gesprek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is specifiek afgestemd op beroepen in de elektromechanica met praktijkgetrouwe voorbeelden. * het gesprek voorbereiden * je eerste indruk bij de werkgever verbeteren * een goed gesprek voeren * aandacht besteden aan je houding * de typische vragen beantwoorden * vragen stellen * afscheid nemen ",
    "TREFWOORDEN": "solliciteren elektromechanica anderstaligen sollicitatie sollicitatiemodule",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "800374",
    "OMSCHRIJVING": "Adobe Illustrator: basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Algemeen overzicht * Nieuwe pagina aanmaken * Gereedschappen * Menu * Werkbalk * Vensters Kleur toekennen Objecten tekenen Objecten selecteren Pengereedschap * Verschillende soorten lijnen * Ankerpunt * Bogen * Punten * Converteer gereedschap Vraag en antwoord Oefenbestanden ",
    "TREFWOORDEN": "prepress illustrator cs3 tekenen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "505009",
    "OMSCHRIJVING": "Verkoper Multimedia",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- klantgerichtheid - communicatie - goederenstroom - inrichting van de winkel - productkennis - verkooptechnieken - sollicitatietraining - klantgericht omgaan met klachten en moeilijke klanten - diefstalpreventie - stage bij een werkgever ",
    "TREFWOORDEN": "verkoop, winkelbediende, winkelverkoop, elektro, grootwarenhuis",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "132500",
    "OMSCHRIJVING": "Pijpfitter isometrie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- normalisatie - perspectief - Europese - Amerikaanse projectie - soorten tekeningen - isometrisch tekenen - voorstelling symbolen in isometrie - stuklijsten, pijpenspecificaties - praktische opdrachten",
    "TREFWOORDEN": "fitter buizen isometrie lassen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PIJPFITTEN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "403912",
    "OMSCHRIJVING": "Beginselen van de Oosterse keuken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- gebruik van de oosterse kooktechnieken in de westerse keuken. - gebruik van de wok in de keuken. ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca, Oosters, keuken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "500006",
    "OMSCHRIJVING": "Assistent licht- en geluidstechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Theorie en praktijk: - toegepaste elektriciteit - inleiding PC & Mac - muziekritmiek - Engels (basisterminologie P.A.) - muziekgenres en geluidskenmerken - akoestiek - microfoons, bekabeling - geluidssystemen, mengtafels, randapparatuur - praktijksessie Concert (versterken van een live band, opstelling en aansluiting P.A., plaatsing microfoons, soundcheck, mix, podiummix) - lichttechniek - geluid en Beeld (video) - concertpraktijk - studiopraktijk - werkbezoeken (P.A. firma, opnamestudio, lichtfirma, cultureel centrum,..) - veiligheid op de werkvloer, tiltechnieken - communicatie, problemsolving - recht, contracten, verzekering, sociaal statuut - solliciteren - praktijkstage ",
    "TREFWOORDEN": "audio techniek audio technicus entertainment evenement geluid geluidstechnicus geluidstechniek geluidsversterking klank klanktechnicus klanktechniek live versterking mengtafel mixer mixing mixing engineer muziekopnamen muziekregistratie muziekstudio muziekversterking opnamen opnametechniek P.A.",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PODIUM- EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN",
    "SECTOR": "MEDIA EN CULTUUR"
  },
  {
    "ID": "950801",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands voor anderstaligen voor administratieve beroepen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Het doel van deze opleiding is het opdrijven van het taalvaardigheidsniveau van anderstalige werkzoekenden zodat ze kunnen doorstromen naar werk ofwel naar een administratieve opleiding. In de cursus worden naast het verhogen van het algemeen taalvaardigheidsniveau van het Nederlands de 4 vaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) expliciet getraind in functie van een job als bediende. Deze opleiding staat open voor werkzoekende anderstalige bedienden of anderstalige werkzoekenden met een opleiding in de administratie die bereid zijn om na de opleiding in het aangeleerde beroep aan het werk te gaan. Een kandidaat moet beschikken over zelfstandigheid, nauwkeurigheid, teamgerichtheid, een goed leer- en werktempo en een actieve basiskennis Nederlands. Daarnaast is bereidheid tot tijd maken voor studie en aandacht voor het Nederlands buiten de les een vereiste.  ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleiding vlaams Nederlands als 2de taal bediende Nederlands",
    "URL": "",
    "SECTIE": "NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN",
    "SECTOR": "TAALONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "160202",
    "OMSCHRIJVING": "Bedrijfsvoertuigtechniek / Mecanicien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tijdens de opleiding leer je zelfstandig herstel- en diagnosewerkzaamheden uit te voeren aan bedrijfsvoertuigen in de garage dit door de onderstaande technieken toe te passen: * herstellingen en onderhoudswerkzaamheden aan dieselmotoren, brandstofsystemen, koppeling, transmissie, aandrijving, ophanging, besturing, hydraulisch bediende systemen en remmen. * nazicht en herstelling voor technische controle * elektriciteit, schemalezen en elektronica voor het herstellen van elektrische en elektronische storingen. * studie van de nieuwste ontwikkelingen bij diverse merken ",
    "TREFWOORDEN": "camionmecanicien vrachtwagenmecanicien vrachtwagenhersteller",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VRACHTWAGENMECHANICA",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "198302",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding Koelmiddelbehandeling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- De installatiecontrole - De ingebruikname - Het onderhoud - De terugwinning van koelmiddelen en de periodieke controle van een koelinstallatie ",
    "TREFWOORDEN": "examen koeltechniek koelmiddelhandeling certificaat",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800314",
    "OMSCHRIJVING": "PLC Technologie 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "* Kringlogica * Regeltechniek * Structuur PLC-systeem * Programmering (Cyclische uitvoering, uitdrukkingen, structuur, variabelen, directe adressering, symbolische adressering) * Programmeertalen (FBD, LD, IL) * Timers (TIP-functie en -programmering, TON-functie en -programmering, TOF-functie en -programmering) * veiligheidsvoorschriften ",
    "TREFWOORDEN": "hydraulica automatisering pneumatica hydraulieker technieker pompen kleppen, PLC, onderhoudselektricien",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "198202",
    "OMSCHRIJVING": "Herexamen Koelmiddelhandeling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- De installatiecontrole - De ingebruikname - Het onderhoud - De terugwinning van koelmiddelen en de periodieke controle van een koelinstallatie ",
    "TREFWOORDEN": "examen koeltechniek koelmiddelhandeling attest",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "575480",
    "OMSCHRIJVING": "Slagersgast",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Basis vleesbewerking - Uitsnijden/uitbenen varken, rund en kalf - Uitsnijden/uitbenen schaap - Winkelklaar maken vers vlees - Bereiden vers vlees - Verkoopsklare gerechten - Voedingsmiddelenhygiene.  Je leert karkassen ontvangen en versnijden / verdelen naar de grote versnijdingsvormen. Je snijdt de deelstukken los en beent ze uit en verwijdert zwoerd, vet en vliezen om verkoopklare eenheden te verkrijgen. Je portioneert mogelijk verder tot commerciele deelstukken. Je houdt rekening met voorschriften vermeld in de werkplanning. Je respecteert de voorschriften betreffende hygiene en welzijn op het werk. Je leert vleeskwartieren en slachtafval klaarmaken onder toezicht, in de vorm van vlees, bereid vlees, vleesbereidingen of bereide gerechten. Je houdt rekening met de eisen van de vleesindustrie met betrekking tot de veiligheid, hygiene en bewaartechnieken.",
    "TREFWOORDEN": "vlees beenhouwerij voeding slager beenhouwer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VLEESBEWERKING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "198204",
    "OMSCHRIJVING": "Herexamen Vlaamse wetgeving en Nederlandstalige terminologie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Relevante milieuwetgeving (gewestelijk, federaal, internationaal ) - Toepassingsprincipes voor het domein van de koeltechniek:    * de EU-laagspanningsrichtlijn * de EU-richtlijn inzake drukapparatuur * de EU-machinerichtlijn                          - Normen :NBN-EN 378, deel 1-4 ",
    "TREFWOORDEN": "examen koeltechniek Vlaamse wetgeving attest",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "132110",
    "OMSCHRIJVING": "Pijpfitter-Voorbereider",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Praktijk *basisvaardigheden van metaalbewerking *machinebediening: boor-, bevel-, zaag-, slijp- en schuurmachines *las-, snijbrand- en hijstoestellen *elektrisch- en gassmeltlassen *meetkundige constructies, uitslagen en praktische benaderingswijzen *montage, prefab en uitlijntechnieken -Technologie *gereedschap en materialenkennis *vaktechnologie, normalisatie *planning en werkvolgorde *las- en snijbrandertechnologie -Beroepsrekenen *basisbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, kwadraat, vierkantswortel, praktijkgerichte driehoeksmeetkunde *omtrek-en oppervlakteberekeningen van meetkundige figuren, inhoudsmaten, volume, gewicht, soortlijk gewicht -Planlezen *Europese en Amerikaanse projectie, (toepassingen in meer- en een lijnsystemen) *Isometrie: basisbegrippen en symbolen herkenning -Veiligheid *werkplaats- en werfreglementen *persoonlijke beschermingsmiddelen *collectieve beschermingsmiddelen ",
    "TREFWOORDEN": "pijp pijpfitter pijpfitten buizenfitter-fabriceur pijpfitter-fabriceur buisfitter-voorbereider buizenfabriceur buisfitter-fabriceur pijpfitter-voorbereider havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PIJPFITTEN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "575414",
    "OMSCHRIJVING": "Productieoperator chocolatier - KATHY-NATRA",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Opleiding totaal 3 weken gevolgd door tewerkstelling in de betrokken bedrijven (na slagen in de opleiding)                                           Inhoud:                                                                         Vaktechnische chocolade                           Ergonomie                                                  Voedselveiligheid en kwaliteit                            Attitudetraining                                                                                                 ",
    "TREFWOORDEN": "voeding, productieoperator, chocolatier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN VOEDING",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "904411",
    "OMSCHRIJVING": "Begeleider in de kinderopvang - 1ste jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De opleiding is gespreid over 4 semesters. Een studiejaar is gespreid over 2 semesters. De verschillende modules zijn gegroepeerd rond volgende thema's: - omgangskunde - verzorging - zorg voor leef- en woonsituatie - methodische begeleiding (teamwerking) - categoriale methodieken: spelbegeleiding, omgaan met problemen per   ontwikkelingsfase, omgaan met kinderen in specifieke leefsituaties - praktijkstage: 200 uren per semester = 400 uren per jaar In de opleiding kinderzorg worden basisvaardigheden aangeleerd om te kunnen functioneren in verschillende settings van de kinderopvang. De opleiding situeert zich op niveau van het beroepssecundair onderwijs en leidt tot een erkend certificaat kinderzorg. Met dit certificaat is tewerkstelling mogelijk in de erkende kinderopvang zowel in kinderdagverblijven als in de buitenschoolse kinderopvang.",
    "TREFWOORDEN": "begeleider kinderopvang kinderzorg kinderverzorgende",
    "URL": "www.kinderopvang.be",
    "SECTIE": "KINDEROPVANG",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "800210",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 06: elektrisch vlambooglassen 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Theorie vlambooglassen - Weten wat vlambooglassen is - De laselektrode kennen - De geschikte laselektrode kunnen kiezen - de lasinstallatie kennen en kunnen juist afregelen - De nodige lasgereedschappen kennen -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 *welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3 *welding @ 05: basistheorie hoeknaadlassen 4",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen elektrode lassen welding@ de laselektrode de lasinstallatie lasgereedschap",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "418610",
    "OMSCHRIJVING": "Acrobat : maken van drukklare PDFs",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma van de opleiding: *Drukklare PDF aanmaken (voordelen van PDF/X, Ghent PDF workgroup specificaties, verschillen tussen PDF/X-1a, PDF/X-3 of PDF/X-4, verschillen tussen export en distiller) *Preflight voor controles en correcties *Verbeteringen (spellingsfouten verbeteren en tekst bijvoegen, beeld- en vectorbewerkingen, beelden schalen en croppen, paginabewerkingen, pagina's invoegen, paginabox-aanpassingen) *Opstarten van een review-proces (verschillen tussen e-mail review en shared review, opzetten van de workflow voor gebruikers van Reader) *Print productie (output preview, Ink manager en kleurconversies, transparantie afvlakken, PDFs optimaliseren, Acrobat automatiseren met Batch en droplets)",
    "TREFWOORDEN": "elektronisch publiceren PDF",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "403947",
    "OMSCHRIJVING": "Eigenzinnig met vis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een tweedaagse praktische opleiding waarin creatieve bereidingen aangeleerd worden met bekende en minder bekende vissoorten. ",
    "TREFWOORDEN": "vis, visbereidingen, zee, keuken, keukenhulp, koken, kok, hulpkok, horeca, restaurant, keukenmedewerker, winteropleidingen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "800297",
    "OMSCHRIJVING": "Pneumatica - basisprincipes",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Drukregelaar - Luchtregelaar - Unidirectionele stroomregelklep - 3/2 DCV - 5/2 DCV - Elektrische 5/2 DCV - Cilinder - Dubbelwerkende cilinder - Roterende actuator",
    "TREFWOORDEN": "mechatronica aandrijvingen elektriciteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "222206",
    "OMSCHRIJVING": "Regelingen Jacquard type PTR-PTX",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Theoretisch gedeelte: - samenstelling en werking - gaapvorming - rechte en progressieve gaap - selectie solenoide (werking) - gaapverkleining/vergroting PTX  * CRM 72 3-standspositie  * CRT 82 3-standspositie  * CRM 73 4-standspositie  * CRT 83 4-standspositie - koorregeling:   * PTR per lijn/koor  * PTX per koor Praktisch gedeelte: - wisselen board en haak - takelsysteem - verschillende mogelijkheden gaapvorming - regelen van de inleesspeling - koorregeling: beweegbare en vaste rooster - synchronisatie",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek regelaar kwaliteitswissel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "903322",
    "OMSCHRIJVING": "Dokterspraktijkassistent",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Administratief luik (assessment, basismodule) - Praktijkgerichte opleiding gecombineerd met een medisch luik. ",
    "TREFWOORDEN": "Praktijkassistent, ABMS",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "440512",
    "OMSCHRIJVING": "Datacommunicatie en netwerken (CCNA)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Methode: *Deels in groep klassikaal door instructeur en deels door zelfstudie aan de hand van een Cisco cursus op internet, begeleid door een CISCO-CCNA gecertificeerde instructeur. Indien de kandidaat beschikt over een breedband internetaansluiting kan het zelfstudie gedeelte van thuis uit gebeuren. *Deels aan de hand van praktische oefeningen met CISCO-apparatuur in het centrum onder begeleiding van de instructeur. -Inhoud: CCNA 1: Networking for Home and Small Businesses *Inleiding PC hardware en operating systemen *Introductie netwerken en netwerkservices *Netwerk bekabeling en netwerktechnologieen *Netwerkcomponenten *Connectie naar ISP *IP adressering en subnet mask *Wireless netwerken *Basis security *Een afsluitende theoretische online test en een praktijktest CCNA 2: Working at a Small-to-Medium Business or ISP *Het Internet *Helpdesk en site survey *Basisconfiguratie van routers en switchen via Cisco IOS en Cisco SDM *NAT en PAT configuratie *Routing Basics (RIP, OSPF) *I",
    "TREFWOORDEN": "netwerktechnieker computertechnieker, telematica, netwerken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "773907",
    "OMSCHRIJVING": "Outlook 2003",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- outlook verkennen - kennismaking met de werkomgeving - adresboek, contactpersonen aanmaken, beheren, distributielijsten - E-mail, bericht maken, versturen, berichtopties, bijlagen, opvolging, indeling postvak, archiveren - agenda, afspraken, gebeurtenissen, vergaderingen, delen - taken en notities - gegevensuitwisseling, outlook en andere Officepakketten, machtigingen, openbare mappen, meerdere accounts, nieuwsgroepen, logboek, synchronisatie",
    "TREFWOORDEN": "databank mail",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800602",
    "OMSCHRIJVING": "Objectgeorienteerde principes",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- object georienteerdeprincipes  * abstractie  * inkapseling  * hierarchie  * overerving  * polymorfisme - objectgeorienteerde componenten  * objecten en relaties tussen objecten  * klassen en relaties tussen klassen - OO Analyse, OO Ontwerp, OO Programmeertalen, OO Ontwikkelingstools ... een overzicht",
    "TREFWOORDEN": "object methode programmeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "903902",
    "OMSCHRIJVING": "Zorgportaal: aangepast traject verpleegkunde",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Bij de opleiding Zorgportaal wordt de eerste module van de opleiding Verpleegkunde HBO5 gespreid over een volledig schooljaar in plaats van over een semester. Het ene dagdeel wordt ingevuld door lessen van de opleiding Verpleegkunde HBO5, het andere dagdeel door remediering en bijscholing. Bedoeling van deze opleiding is om je maximaal te ondersteunen in jouw opleidingstraject Verpleegkunde. Als je slaagt voor de opleiding kan je doorstromen naar de reguliere opleiding Verpleegkunde HBO5. Na Zorgportaal blijven nog 5 modules van de opleiding over. De totale duurtijd van jouw opleidingstraject zal dus 3,5 jaar bedragen (1 jaar Zorgportaal + 2,5 jaar Verpleegkunde HBO5).",
    "TREFWOORDEN": "verpleegkundige verpleegkunde gezondheidszorgen zorgportaal",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERPLEEGKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "761815",
    "OMSCHRIJVING": "Developer Microsoft Dynamics Navision",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Deel 1 (inleiding): - relationele databases - Access SQL taal - SQL administration - gestructureerd programmeren - inleiding tot bedrijfsadministratie Deel 2: - navision 4.0 introduction - dev I, dev II - Financial Managment I",
    "TREFWOORDEN": "informatica ERP CRM programmatie MS",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "419430",
    "OMSCHRIJVING": "XML-gebruik in prepress",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma van de opleiding: *Introductie XML, DTD, XSLT *XML exporteren uit Indesign (bv voor de vertaler) *XML importeren in Indesign (bv voor het opmaken van catalogi) *Variabele data in Illustrator (bv voor gepersonaliseerde grafieken of voor weerkaartjes) *XML-formulieren in Acrobat (bv voor het opbouwen van XML-data-bestanden) ",
    "TREFWOORDEN": "XML automatisatie indesign acrobat",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "903203",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerk(st)er in de logistieke diensten van een ziekenhuis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Inhoud *administratie en onthaal * beroepsgeheim * de euro * rechten en plichten * arbeidshouding * veiligheid * hygiene * hef- en tiltechnieken * omgaan met patienten * sollitatietraining -Stage 400u als hulp in: *het onderhoud * de keuken * de linnendienst * het transport van ziekenhuismateriaal of patientenvervoer * de groendienst * de technische dienst * de verpleegafdeling ",
    "TREFWOORDEN": "hulpfunctie, klinieken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MEDISCH-TECHNISCHE ONDERSTEUNING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "573900",
    "OMSCHRIJVING": "Kuiper",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Doel van de opleiding, bedeling van de handschoenen, rol van de kuipersfirma, organisatie, structuur en instructies, sociale aspecten eigen aan het kuiperswerk -Codex -Technologie gereedschappen en materialen -Sjorren: vastzetten van de ladingen, aanslaan van materialen en gereedschappen die met een kraan worden overgedraaid -Techniek van het schip: invloed van de scheepsbewegingen op de lading, verlichting, verluchting, roken en brandgevaar, toegangswegen -Gevaarlijke producten: de verschillende gevarenetiketten en de beschermkledij -Praktijk",
    "TREFWOORDEN": "haven kuiper",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HAVENARBEID",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "580501",
    "OMSCHRIJVING": "Basisveiligheid bouw",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Veiligheid Checklist Aannemers - VCA Deze opleiding richt zich naar werknemers en aannemers die voor een VCA erkenning een examen \"Basisveiligheid in het kader van VCA\" moeten afleggen. - Basisveiligheid bouw (VCA) - Basisveiligheid voor laaggeschoolden in het kader van VCA - Basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouw - EHBO Bouw - Rugpreventie - Veiligheid voor operationeel leidinggevenden - Veilig werken met aanslagmateriaal - Werken in besloten ruimten - Basisveiligheid bouw (VCA) - Franstalig - Brandbestrijding - Werken op hoogte - individuele valbescherming - Hernieuwen attest Basisveiligheid bouw (VCA) Deze opleiding kan op 3 verschillende manieren gevolgd worden. 1. Een 2-daagse opleiding dadelijk gevolgd door een examen.  2. Er is ook een beperkt aanbod 5-daagse opleidingen met hetzelfde onderwerp maar gericht naar laaggeschoolden. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke van het organiserend centrum. 3. In elk bouwcentrum van de VDAB kan u een op",
    "TREFWOORDEN": "VCA basisveiligheid veiligheid voor leidinggevenden VOL basisveiligheid bouw",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "METSELEN EN BASISTECHNIEKEN BOUW",
    "SECTOR": "RUWBOUW"
  },
  {
    "ID": "403953",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie receptie/onthaal",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een opleiding met verschillende onderdelen, zowel klantvriendelijkheid en omgaan met moeilijke en agressieve klanten als agendabeheer.",
    "TREFWOORDEN": "receptie hotel horeca onthaal initiatie klantvriendelijkheid winteropleiding horecaopleiding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "165175",
    "OMSCHRIJVING": "Rijexamen met vakbekwaamheid:Praktijk - Praktijktest (Basiskwalificatie)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Praktijktest (Proef basiskwalificatie)",
    "TREFWOORDEN": "rijexamen vakbekwaamheid meerkeuzevragen examen transport vervoer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "640150",
    "OMSCHRIJVING": "Frans voor de horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- woordenschat en structuren om klanten te woord te staan - volgende thema's kunnen aan bod komen in het audio-visueel cursusmateriaal: * het onthaal * het presenteren van de aperitief * de menu's * de wijnen * de voorgerechten * de maaltijd * de nagerechten * het opnemen van de bestelling * de betaling  * afscheid nemen * het onthaal in het hotel * ...",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "268010",
    "OMSCHRIJVING": "Onderhoudselektromecanicien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Na deze opleiding kan je werken in een industrieel productiebedrijf. Je staat in voor het technisch onderhoud van het machinepark dat bestaat uit elektrische en mechanische componenten en apparatuur. Je waakt over de kwaliteit van de uitrusting en voert preventief onderhoud uit. Je spoort defecten op in de elektromechanische uitrusting en verhelpt de storingen.  In deze opleiding volg de je volgende modules:  - basis metaalbewerking - bankwerk - TIG-lassen - onderhoud van mechanische aandrijvingen ( riemen, kettingen, koppelingen, overbrengingen , remmen...) - onderhoud van machines ( smeerschema's, lagers, slede en geleidingen,...) - onderhoud van pompen, compressoren en pijpleidingen - elektrische schakeltechnieken: stuurkringen van elektrische motoren, motorbeveiligingen, elektrische motoren - onderhoud van een PLC-gestuurde installatie, foutdiagnose - onderhoud pneumatische installaties: instellen van durk- en snelheidsregelingen, herkennen van cilinders, vervangen en herstellen ",
    "TREFWOORDEN": "elektromechanica, onderhoudstechnieker, onderhoudsarbeider havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "667304",
    "OMSCHRIJVING": "PowerPoint 2003 Basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- PowerPoint verkennen: schermonderdelen en weergaven kennen, presentaties bekijken, teksten en dia's selecteren en verwijderen. - Een diapresentatie vlot en efficient voorzien van tekst en opmaak. - objecten op dia's (tekstvakken, autovormen, afbeeldingen,...) stijlvol opmaken en positioneren. - geluid en film toevoegen aan presentaties - gebruik maken van de helpfunctie - gebruik maken van diamodellen - presentaties animeren door diaovergangen, opbouweffecten en animatiepaden aan te wenden - allerlei navigatiemogelijkheden tijdens een presentatie toepassen en aantekeningen aanbrengen - automatisch afspelende animaties maken met actieknoppen en hyperlinks ",
    "TREFWOORDEN": "bureautica presentatiesoftware bedrijfsvoorstelling dia voorstelling voordracht presenteren animatie projecteren educatief ontwerp model ",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "403918",
    "OMSCHRIJVING": "De broodjesbar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- hygiene en hygienisch werken - werken met verschillende broodsoorten en herkennen van deze broodsoorten - wassen en snijden van groenten - bereiden van verschillende belegde broodjes - bereiden van eenvoudige salades (vb crabsla) - bediening van de klant - mode trends in de broodjesbar - warme broodjes ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "160300",
    "OMSCHRIJVING": "Orientatiemodule mechaniek met fiets/bromfietspraktijk",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Tijdens de opleiding leer je de onderstaande basistechnieken: - onderhoud van fietsen en bromfietsen - een plaatdeel afmeten, aftekenen, knippen, zagen en plooien - werkingsprincipe tweetakt motoren - gaten boren en schroefdraad snijden - de basis las- en soldeerverbindingen met de lasbrander (oxy-acetyleen) uitvoeren - de basis lasverbindingen met de halfautomaat (mag-lassen) uitvoeren - elektrisch puntlassen - de verschillende scheidingstechnieken toepassen - op een veilige en milieubewuste manier werken De opleiding is gericht op het verwerven van technische kennis, vaardigheden en attitudes om aan het werk te gaan of door te stromen naar een vervolgopleiding.",
    "TREFWOORDEN": "bromfietstechniek bromfietsmecanicien fietsmecanicien fietstechniek bromfietshersteller fietshersteller onderhoud",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BROMFIETS- EN FIETSONDERHOUD",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "100120",
    "OMSCHRIJVING": "Teach-in frezer",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je staat in voor de voorbereiding, instelling en bediening van een metaalbewerkingsmachine voor het maken van unieke stukken of series, waarbij productie- en kwaliteitsnormen worden gerespecteerd. Je onderhoudt de machine tot op het eerste niveau. Je staat eventueel ook in voor het instellen en programmeren van een automatische machine (CNC/Teach-In). - handmatige bediening van de machine - aanlopen van referentiepunten - sledes positioneren - instellen van voedingsspil, voeding, snijsnelheid en pasdiepte - gereedschapsbeheer - opspantechnieken - werkstuknulpunt instellen - frezen / boren / schroefdraadsnijden in teach-in handbediening - teach-in frezen met behulp van cycli * aanmaken van werkstuknummer * startpunt * boorcycli : enkele boring, boringen op een cirkelbaan en op rij(en) * freescycli : rond-/rechthoekkamer, afvallen sleuffrezen * coordinatenomrekeningen : nulpuntverschuiving, spiegelen, draaien, schaalfactor * aanmaken van gereedschappen - teach-in frezen met behulp",
    "TREFWOORDEN": "teach-in frezer insteller bediener werktuigmachines",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRAAIEN EN FREZEN",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "903653",
    "OMSCHRIJVING": "Tweedekansonderwijs Opvoeder jeugd -en gehandicaptenzorg - 3de jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Nog geen diploma op zak? Heb je om de een of andere reden geen diploma secundair onderwijs behaald, dan kan je daar als volwassene via tweedekansonderwijs toch nog aan beginnen. Hierin combineer je een diplomagerichte beroepsopleiding met algemene vorming. Voor het beroep (beroep) werd door de VDAB samen met de centra voor volwassenenonderwijs een opleidingstraject van 3 jaar uitgewerkt. De opleiding bestaat uit: - theoretische vakken zoals psychologie, (ortho)pedagogie, ethiek en levensbeschouwing, recht, biologie, maatschappijleer - methodiek en vaardigheidstraining - eindwerk - de opleiding wordt gecombineerd met een praktijkstage in de welzijnsector (deeltijdse arbeidsovereenkomst of vrijwilligerswerk) De algemene vorming bestaat uit: - Nederlands - functioneel, alledaags Frans/Engels - wiskunde - wetenschappen - ICT - maatschappij, cultuur, organisatie en samenwerking. Alle informatie over de plaats waar deze opleiding aangeboden wordt en hoe dit opleidingstraject eruit ",
    "TREFWOORDEN": "TKO, OKOT, Onderwijs, opvoeder begeleider gehandicapten JGZ",
    "URL": "www.vspw.be",
    "SECTIE": "OPVOEDKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "165720",
    "OMSCHRIJVING": "ADR categorie I & II (colli en tanks)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "A. Basis - algemeenheden * wettelijke bepalingen * reglementeringen * indeling van de gevaarlijke stoffen - voorschriften voor het vervoer * houders voor vervoer van gevaarlijke stoffen * boorddocumenten * signalisatie - preventie van en noodmaatregelen bij ongevallen B. Specialisatie algemeen * rijgedrag met gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden * boorddocumenten * signalisatie * uitrusting van het voertuig C. Specialisatie gassen en vaste en vloeibare stoffen * kennis van de stoffen * transportmaterieel * het laden * het lossen * algemeenheden D. Examen voor het ADR attest D + A + B (de volledige cursus moet gevolgd worden om het attest te behalen) ",
    "TREFWOORDEN": "C/CE ADR transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer gevaarlijke stoffen colli tanks",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "201330",
    "OMSCHRIJVING": "Bedienen, programmeren en regelen van de vlakbreimachine STOLL CMS411TC",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- instellen van de breimachine met bestaande dessins - monsterontleding - ontwerp van dessins met het CADCAM-systeem - inbreien van een nieuw ontwerp op de breimachine",
    "TREFWOORDEN": "textiel breimachinebediener",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "708760",
    "OMSCHRIJVING": "De euro (kassiers, e.d.)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- in welke landen gebruikt men de euro? - hoe leest men en schrijft men euro? - de waarde van de euro - situatie begin 2002, tot 28-02-2002 en erna - invoering van eurobiljetten en -munten - omrekenen van BEF naar euro en van euro naar BEF - euro handelarenkit en eurominikit - hoe zien de munten en biljetten er uit? - praktische oefeningen op omrekenen, verhandelen (betalen, teruggeven) met de nieuwe muntstukken en biljetten - het inschatten van de waarde met voorbeelden uit het dagdagelijkse leven - basisinformatie over de gevolgen voor rekeningen, betaalkaarten, cheques, ... - basisinformatie over de euro en beleggingen, ...",
    "TREFWOORDEN": "euro, Euro",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "772012",
    "OMSCHRIJVING": "Microsoft Exchange Server",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "overzicht historiek installatie - active directory - exchange configureren exchange - exchange system manager - beheer en configuratie - beveiliging, digitale ondertekening, encryptie - adreslijsten - stores en storage groups - maken en beheren van recipient objects - public folders - protocollen - mobile access (mobile devices) - message routing - message tracking - outlook web access onderhoud exchange - preventief onderhoud - monitoring - backup - restore configuratie van outlook samenwerking exchange en outlook ",
    "TREFWOORDEN": "exchange server",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "255000",
    "OMSCHRIJVING": "Elektrische machines",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "A. Wisselstroommachines   - werking van de motor (onderhoudselektricien):    * draaiveld    * draaizin    * slip    * koppel    * toerental    * aanloopstroom   - werking van de motor (technicus industriele automatisering):    * B.I.i.    * B.I.v.    * equivalent schema    * vectoren diagramma    * invloed rotorweerstand    * cos phi   - onderhoud AC-machines  B. Gelijkstroommachines   - werking als 'motor' en als 'generator', remmen     * aansluiten, beveiligen, aanloop, toerentalregeling    * belast en onbelast, van serie, shunt- en compoundmotoren    * onderhoud van de gelijkstroommachines",
    "TREFWOORDEN": "elektriciteit automatisering elektrieker technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "750430",
    "OMSCHRIJVING": "Webontwikkelaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je leert zelfstandig dynamische websites ontwikkelen en onderhouden. Je leert werken met: - object georienteerde analyse met UML - Tools * frontpage 2000 of dreamweaver/ultradev * flash basis * multimedia - netwerken * LAN en datacommunicatie * TCP/IP - programmatie * HTML + CSS * DHTML * JavaScript * VBScript - ASP * XML - verder kan je een keuze maken uit volgende topics: * linux * appache server * PHP * JSP * Java - applets * JDBC * Windows 2000 server * IIS/ISA * ASP.Net * coldfusion * flash vervolmaking en scripting * MySQL - communicatie- en sollicitatie training Hierna volg je in principe een praktische stage in een bedrijf.",
    "TREFWOORDEN": "web internet informaticus informatica",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "800685",
    "OMSCHRIJVING": "SyntraWest - Initiatie in boekhouden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- boekhouden in de organisatie: wat,waarom,taken,functies - de balans: actief,passief,vaste activa,vlottende activa,eigen vermogen,vreemd vermogen,rekeningen,rekeningenstelsel - de resultatenrekening: kosten,opbrengsten,bedrijfsresultaat,financieel resultaat, uitzonderlijk resultaat... - de dagelijkse verrichtingen: verkopen,financiele verrichtingen,diverse verrichtingen - de maandelijkse verrichtingen: proef- en saldibalans,klanten- en leveranciersstaat, individuele rekening,BTW-aangifte - de jaarlijkse verrichtingen: voorraadwijzigingen,afschrijvingen,verwerking van het resultaat - eindoefening",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden bedrijfsadministratie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "419740",
    "OMSCHRIJVING": "Kleurcorrecties in Photoshop en Color management",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Waarom is Color Management interessant? De twee regels van colormanagement: ?Assign profile? en ?Convert to Profile? Een minimum aan kleurtheorie: lichtdeeltjes, spectrum, kleurtemperatuur Kleurmodellen zoals LAB en HSB Kleurmetingen met densitometers, colorimeters en fotospectraalmeters Spotkleurmetingen in de praktijk (oefening) Calibratie van twee soorten monitoren in de praktijk (oefening) Studie van kleurprofielen (oefening: profielen vergelijken) Workflow: printen naar een printerprofiel Kleurcorrecties in Adobe Photoshop: stappenplan naar betere foto's Kleurcorrecties met synthetische profielen Extra inoefendag kleurcorrecties De driedaagse cursus ?kleurcorrecties & Color Management? zit boordevol uitleg, demo's en oefeningen. Wie graag een extra dag wil oefenen kan voor een vierde opleidingsdag terug. Zo krijgt u meteen een antwoord als u nog vragen zou hebben bij de aangeleerde technieken. U mag zelfs eigen beeldmateriaal meebrengen.",
    "TREFWOORDEN": "druk kleurverwerking",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "011020",
    "OMSCHRIJVING": "Herstellen van verwarmingsinstallaties",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Methode: theoretische opleiding met praktijkgerichte cases die van toepassing zijn op verwarmingsinstallaties. Inhoud: * herstellingen van het circuit:  - vloeistoffen  - debiet  - pompen  - cavitatiesenheid  - Wet van de snelheden  - circulatie  - brander  - rendement * Herstellingen van veiligheidselementen  - componenten  - in veiligheid stellen  - veiligheidsstop  - watercircuit",
    "TREFWOORDEN": "CV herstellen verwarmingsinstallaties",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INSTALLEREN VAN CV EN SANITAIR",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "800357",
    "OMSCHRIJVING": "Kunststoffen bewerken voor basis mechanica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- veiligheid en milieu - mechanica - zagen van de grondstof van een kunststofriem - steken van een spiebaan in een kunststof riemschijf - boren en tappen in een riemschijf ",
    "TREFWOORDEN": "kunststoffen bewerken mechanica  kunststof",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BASISTECHNIEKEN MECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "130280",
    "OMSCHRIJVING": "Planlezen voor metaalconstructeur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Praktijk *normalisatie (ISO) *perspectief, overzicht *projectietekenen: Europese en Amerikaanse projectie *maatlijnen, aslijnen, doorsneden, toleranties, afwerking, lassymbolen, detailtekeningen, stuklijsten *meetkundig tekenen *opmeten, schetsen en maatvoering *hanteren van uitvoeringsplan en detailplan *ontleden van planbundels ",
    "TREFWOORDEN": "plan plans planstudie planlezen tekeninglezen.",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN MONTEREN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "506010",
    "OMSCHRIJVING": "Assistent-hovenier",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": " Na het volgen van de opleiding kan je: - een onderhoudskalender opstellen en opvolgen - grasperken aanleggen en onderhouden - verschillende soorten snoei benoemen en toepassen - snoeigereedschappen hanteren en onderhouden - sierheesters, vaste planten en bomen snoeien - een kettingzaag veilig hanteren - een plantvak klaarleggen en bemesten - planten herkennen en benoemen - een beplantingsplan lezen en dit uitzetten - heesters, vaste planten en bomen opplanten en aanbinden - een haag planten en opbinden - gesteeld gereedschap onderhouden - dagelijks- en winteronderhoud van kleine tuinmachines uitvoeren - rekenen met inhoudsmaten - plagen bestrijden op een adequate en veilige manier - een rugsproeier en doseerbussen hanteren - open staan voor ecologische alternatieven",
    "TREFWOORDEN": "groenwerker tuinbouw hovenier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GROENWERK",
    "SECTOR": "PRIMAIRE SECTOR"
  },
  {
    "ID": "403913",
    "OMSCHRIJVING": "Antipasti, het Italiaans aperitiefhapje",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een 2-daagse praktische opleiding waar men op een creatieve manier de Italiaanse aperitiefhapjes leert klaarmaken.",
    "TREFWOORDEN": "horeca hulpkok kok restaurant keukenmedewerker keuken hapjes aperitiefhapje italiaanse keuken opleiding winteropleiding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "714170",
    "OMSCHRIJVING": "Merchandiser",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Beroepsspecifieke vaardigheden - Initiatie Marketing (1 dag) - Introductie Merchandising (1 dag) - Verkoopstraining (3 dagen) - Telefoontraining (1 dag) - Communicatietraining (1 dag) - Bedrijfsbezoek (1 dag) Ondersteunende vaardigheden - Bureautica (8 dagen) - Bedrijfscommunicatievaardigheden Nederlands (3 dagen) - Communicatie Frans (4 dagen/ geen voorkennis vereist) Logistiek in functie van merchandiser - Ergonomie ( 1 dag) - Winkelinrichting en planogram (2 dagen) - Voorraadbeheer (1 dag) - Case study (1 dag)  ",
    "TREFWOORDEN": "bediende commercieel vertegenwoordiger marketing",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "580100",
    "OMSCHRIJVING": "Textielopleidingen organisatie C.O.B.O.T.",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Mogelijke cursussen:   - initiatie     * initiatie textiel voor uitvoerders    * algemene textielintroductie   - spinnerij - katoen/synthetica   - spinnerij - vlas   - spinnerij - wol   - veredeling   - tuft   - extrusie   - spinnerij   - vorming opleidingsverantwoordelijken   - vorming moniteurs/monitrices   - leidinggeven   - kwantitatieve en kwalitatieve werkpostorganisatie",
    "TREFWOORDEN": "textiel cobot spinnen tuft",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "200410",
    "OMSCHRIJVING": "Cutten met automatische snijrobot",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Functiebeschrijving: * Je hebt als medewerker van de productievoorbereiding een nauwkeurig uit te voeren taak : snijden van kledingstukken of aanverwante artikelen. * Je verwerkt de snijorders volgens de bestellingen * Je legt de nodige stoflagen klaar en je snijdt de onderdelen uit met een automatische snijrobot * Je nummert en bundelt de gesneden stuks en maakt deze klaar voor verdere productie  * Voor deze functie ben je best heel nauwkeurig en zuinig. * Je ben in staat om je eigen werk grondig na te kijken  - Je leert volgende vaardigheden tijdens deze opleiding: * Kennismaking met de werking van de industriele snijrobot. * Oproepen van de intekeningen op pc, leggen van stoflagen, instellen van parameters, luchtdicht afdekken van de stoflagen , uitsnijden . * Afrapen en bundelen van de gesneden delen, controle op aantallen en volledigheid. * Klein onderhoud zoals vervangen snijmessen, plaatsen boorpunt, plaatsen tekenpen enz.  - Deze opleiding duurt 40 u en is af te spreken ",
    "TREFWOORDEN": "snijden industrieel snijden cutten cutter automatische snijrobot",
    "URL": "www.ivoc.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CONFECTIE",
    "SECTOR": "CONFECTIE"
  },
  {
    "ID": "616006",
    "OMSCHRIJVING": "Boekhouden in de praktijk deel 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Boekhoudkundige taken bediende boekhouding boeken van courante binnenlandse verrichtingen - Verkopen met kortingen, kosten, voorschotten... - Aankopen handelsgoederen met kortingen, kosten, voorschotten, facturen mbt kosten en investeringen - Eenvoudige financiele verrichtingen en diverse verrichtingen - Maandafsluiting ",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden bedrijfsadministratie boeken boekhouding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "505050",
    "OMSCHRIJVING": "Orientatiemodule voor winkelverkoop",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Cursisten denken na over het gevraagde profiel in de distributiesector, over de richting die ze in de sector uitwillen daarnaast zijn een aantal oefeningen voorzien om hun aanleg te toetsen. - Individueel feedbackgesprek waarin de cursisten wordt aangeraden of afgeraden het traject te volgen. Als het afgeraden wordt, moeten de cursisten geherorienteerd worden.",
    "TREFWOORDEN": "winkelbediende verkoper verkoopster distributie retailmode",
    "URL": "www.fedis.be/home.asp?id=0&lng=nl&m=0&m=0",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "627010",
    "OMSCHRIJVING": "Polyvalent KMO-medewerker (binnendienst)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Bureautica * introductie pc 1 dag * Windows 1 dag * MS-Office: Word, Excel, Access, Powerpoint: 22 dagen * Internet en e-mail gebruik commercieel: 2 dagen - Communicatieve vaardigheden Nederlands * mondelinge communicatie: 2 dagen * schriftelijke communicatie: 5 dagen * telefoonbehandeling: 2 dagen - Frans * 16.5 dagen: commercieel Frans - Boekhoudkundige vaardigheden * theoretische basisopleiding boekhouden: 7,5 dagen * schriftelijke oefeningen boekhouden: 7,5 dagen * boekhouden op pc: 7,5 dagen - Stage in bedrijf: 25 dagen",
    "TREFWOORDEN": "medewerker, administratie, KMO",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "750422",
    "OMSCHRIJVING": "Systeembeheerder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je leert zelfstandig een computernetwerk, zowel Linux als Windows, opzetten en beheren. Systeembeheer basis  * netwerken (CCNA1)  * PC-beheer  * Virtualisatie  * ITIL Systeembeheer Windows en Linux * Windows server * Linux server * System tools en deployment * Scripting * Samba Applicatie servers * Database server * Web server * Mail server * Firewall Sollicitatietraining en solliciteren zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding! Tevens krijg je de gelegenheid om een communicatietraining te volgen. Praktisch gedeelte Na dit programma volg je in principe een praktische stage in een bedrijf.  ",
    "TREFWOORDEN": "informaticus, netwerkbeheer, ict, systeembeheer, systeembeheerder, netwerken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "020100",
    "OMSCHRIJVING": "Dakdekker schuine daken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De dakdekker staat in voor het uitvoeren, onderhouden en herstellen van schuine daken en gevelbekleding, hoofdzakelijk uit pannen en leien. Voordat de dakbekleding aangebracht wordt, plaatst de dakdekker de isolatie van het dak, brengt hij/zij het onderdak en de panlatten aan en voorziet eventueel dakvlakvensters, zonnepanelen en ventilatiesystemen. Na het dekken verzorgt de dakdekker tenslotte nog de afwerking van de rand, de nok en de nodige afvoersystemen voor het regenwater. Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken dakdekken * Dakpannen * Leien * Zink * Tegelpannen * Natuurleien In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 151 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeindigen van een bouwopleiding van minimum 200 uur in een VDAB-centrum of een door de VDAB erkend centrum, en dit mits een ",
    "TREFWOORDEN": "bouw panne leien dakwerker dekker zinkwerk dakbedekking",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "DAKDEKKEN",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "035204",
    "OMSCHRIJVING": "Teletask",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- mogelijkheden en gebruik van het micros systeem  * de bestuurbare eenheden  * waar en wanneer micros - de verschillende componenten van het micros systeem  * de micros centrale  * de relaismodule  * de \"dim module\"  * de \"autobus\"  * de touch panels  * de afstandsbediening - technische specificaties (micros) - de werking van de verschillende componenten  * de verschillende touch panel en drukknop functies  * de werking van de functies vanop de touch panels, de drukknoppen en de afstandsbesturing  * de dimmers  * de centrale computer (toetsenbord en LCD display) - de programmatie van het micros systeem  * instellingen via het CPU toetsenbord  * dip switch setting in de micros centrale - installatie  * installeren van de centrale  * de temperatuursensor  * de lichtsensor  * de installatie van het touch panel  * het teletask temperatuurcontrolesysteem  * de hardware instellingen van het teletask touch panel.  - Praktische vragen en synthese oefeningen.",
    "TREFWOORDEN": "elektriciteit domotica teletask installateur elektrieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DOMOTICATECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "505001",
    "OMSCHRIJVING": "Winkelverko(o)p(st)er groenten en fruit",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Kassatraining - bediening van de kassa - ergonomie - preventie winkeldiefstal Training klantvriendelijkheid Training HACCP (hygiene) AGF-training (aardappelen,groenten en fruit) - bedienen - productenkennis AGF - productbehandeling - presentatie en assortiment",
    "TREFWOORDEN": "verkoop kassier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "160104",
    "OMSCHRIJVING": "Autotechniek - Gecertificeerde airco opleiding",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- Wetgeving. - Werking en regeling van klimaatregelsystemen. - Gebruik en eigenschappen van gefluoreerde koelmiddelen. - Werking en functie van een terugwinningstoestel voor klimaatregelsystemen. - Praktijk terugwinning van koelmiddel. - Handelingen met voorraadcilinders.",
    "TREFWOORDEN": "garagetechnieker hulpmecanicien automecanicien garagist mecanicien",
    "URL": "",
    "SECTIE": "AUTOMECHANICA",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "419500",
    "OMSCHRIJVING": "Typografie en lay-out",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma van de opleiding: *verschillende manieren om tekst te zetten (uitgevuld, vlaggend, ...) *lettersoorten en -stijlen *fontbeheer *het typografische maatstelsel *het corps en de leading *het berekenen van het corps en de leading *de leestekens en de splitsingen *woord- en letterspaties *afspatieren en aanspatieren *de initialen *vertikaal uitlijnen van teksten *teksten in register zetten *weduwen en wezen *tabellen *gangbare papierformaten *bladspiegel en zetspiegel *marges, kolommen en rijen *de paginanummering *basis kleurgebruik  ",
    "TREFWOORDEN": "druk prepress",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "274520",
    "OMSCHRIJVING": "PLC Allen Bradley Compact Logix - Advanced I Communicatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- datacommunicatie: een overzicht - communicatiestandaarden - strings en stringoperaties - communicatiemogelijkheden - punt-tot-punt communicatie - netwerkcommunicatie - van CompactLogix naar CompactLogix - van CompactLogix naar SLC",
    "TREFWOORDEN": "PLC sturing automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "400800",
    "OMSCHRIJVING": "Wijnkunde",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de wijncategorieen - ethiek van het etiket - de wijngaarden - de streekwijnen - dessertwijnen - het bewaren en stockeren - wijnen en gerechten - degustatietechnieken - serveertechnieken",
    "TREFWOORDEN": "horeca drank kelner wijnleer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "950855",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands voor anderstaligen - orientatiemodule",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Klassikale activiteiten over de arbeidsomstandigheden en het gevraagde profiel in de sector verkoop, start van bepaling jobdoelwit, kinderopvang, mobiliteit, geldende regels in de VDAB en de winkels - Individueel feedbackgesprek waarin de cursisten wordt aangeraden of afgeraden het traject te volgen. Als het afgeraden wordt, moeten de cursisten geherorienteerd worden.",
    "TREFWOORDEN": "winkelbediende verkoper verkoopster distributie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN",
    "SECTOR": "TAALONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "166090",
    "OMSCHRIJVING": "Kwaliteitzorg in Warehousing & Logistics",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- functies en afdelingen in de logistieke keten - hoe een onderneming transparant maken - benadering van klanten en leveranciers - hoe en wat met conditioneringen - schadeveroorzakers - werken met Lost & foud - definitie van kwaliteit - kostenindicators - controlesystemen ontwikkelen - omgaan met meldingen en organiseren van een communicatielijn - problemsolving tools - welke onderwerpen eerst aanpakken - checklist gebruiken en ontwikkelen - waarom certificeren - opgelet met afkortingen hierbij worden een reeks afkortingen toegelicht",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek IKZ kwaliteit management warehousing logistics havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "410200",
    "OMSCHRIJVING": "Drukvoorbereider initiatiemodule",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Je maakt kennis met het grafische voorbereidings- en productieproces. tijdens deze initiatieweek. -Tijdens deze korte opleiding laten we je kennismaken met: *analyseren van het grafisch productieproces *analyseren van het drukvoorbereidingsproces:traditionele en electronic prepress *basiskennis, principe en systemen van electronic prepress *procesverloop en werkorganisatie *belangrijke basisbegrippen, technieken en terminologie *taak- en functieomschrijving, functievereisten *kennismaking met apparatuur en materialen -Bij een gunstige evaluatie kan je doorstromen naar de 'polyvalente basisopleiding prepress'. ",
    "TREFWOORDEN": "druk grafisch prepress",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "505000",
    "OMSCHRIJVING": "Verko(o)p(st)er - kassier(ster)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- technische opleiding:  * aanvul-, stapel- en etaleertechnieken  * omgaan met de verschillende betaalmiddelen  * kassawerk  * beperkte productenkennis, materialenkennis  * omgang met klanten - maatschappelijke vorming en begeleiding vnl. in functie van de tewerkstelling (kennis van de sector) - functionele bijsturing van de rekenvaardigheden - sollicitatietraining",
    "TREFWOORDEN": "verkoop kassier verkoopster kassierster",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "900111",
    "OMSCHRIJVING": "Modulaire opleiding verzorgende - 1ste jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Het programma van de opleiding \"Verzorgende\" omvat : -Lessen : 160 uren per semester = 320 uur op jaarbasis * verzorging * omgangskunde * zorg voor woon- en leefsituatie * participatie aan de arbeidsmarkt * bijzondere thema's * methodische leerbegeleiding -Stage 200 uren per semester = 400 uren op jaarbasis *de stage is gericht op het integreren van de leerinhouden tijdens de opleiding en het werk in de dagelijkse praktijk. ",
    "TREFWOORDEN": "bejaardenhelpster verzorgende kinderverzorgster",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERZORGING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "165162",
    "OMSCHRIJVING": "Straatcode CE",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- wet betreffende de politie over het wegverkeer - algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - zware overtredingen - per graad - kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften - opfrissing van de belangrijkste regels van de straatcode - recente nieuwigheden - ongevalaangifte - inbreuken, straffen en geldboetes",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer wegcode straatcode havensite",
    "URL": "www.sfv.be",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "198011",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie koeltechnieken - DAIKIN",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Theoretisch: - de airco - wat is koelen - de koelcyclus - de onderdelen - structuur van het bedrijf - locatienummers - barcode labels Praktijk: - assemblage met luchtdrukpistool - kleven van stickers - kleven van isolatie",
    "TREFWOORDEN": "koeling airco airconditionning HIVAC",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "168000",
    "OMSCHRIJVING": "Taxichauffeur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Drie dagen theorie:  -Noties van sociale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten  -Kaartlezen  -Wegcode  -Veiligheid (defensief rijden)  -Kennis van de wagen, apparaten en documenten aan boord  -Inlichtingen betreffende de bijzonder overrijdbare beddingen bus -en taxibanen  -Opstellen van een rittenblad  -Gebruik van de taxameter  -Gesprek ivm het beroep Zeven dagen praktijk:   -Praktijk met de wagen op de baan  -Beroepsverkennende ritten",
    "TREFWOORDEN": "chauffeur bestuurder bestuurder rijbewijs personenvervoer taxi taxibestuurder taxichauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INDIVIDUEEL PERSONENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "403917",
    "OMSCHRIJVING": "Brood- Patisserie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De opleiding omvat 2 dagen en daarin leert u enkele basistechnieken van de patisserie zoals het maken van drooggebak, soezen, amandelbeslag, ... Ook verschillende broodbereidingen komen aan bod (ciabatta, pistolets, notenbrood, ...). ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca, brood, patisserie, taarten",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "903631",
    "OMSCHRIJVING": "Graduaat orthopedagogie - 1ste jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding uit het hoger beroepsonderwijs (HBO) leidt naar een diploma van 'gegradueerde' en heeft een maximum studieduur van 4 jaar. Werkplekleren is een essentieel onderdeel van deze opleiding. Na deze beroepsgerichte opleiding kan je in dit beroep aan de slag. Als je eventueel later zou verder studeren in verwante bacheloropleidingen bekom je met een HBO-opleiding, die zich qua niveau net onder de professionele bachelor situeert, veel vrijstellingen. In deze opleiding komen o.a. volgende items aan bod: - orthopedagogie, psychologie - psychopathologie - fylosofie, sociologie - deontologie, recht - methodiek en vaarigheidstraining - begeleide praktijkstages als vrijwilliger of als deeltijds werknemer in een instelling in de welzijnszorg. Alle informatie over de plaats waar deze opleiding aangeboden wordt en hoe dit opleidingstraject eruit ziet vind je terug onder de flap 'praktisch en inschrijven'.",
    "TREFWOORDEN": "opvoeder begeleider gehandicapten graduaat ortho graduaat orthopedagogie onderwijs okot, HBO",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OPVOEDKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "008000",
    "OMSCHRIJVING": "Bediener hijsmachines",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Verreiker * Schaarlift * Autolaadkraan * Hoogwerker In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 40 dagen met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeindigen van een bouwopleiding van minimum 200 uur in een VDAB-centrum of een door de VDAB erkend centrum, en dit mits een tewerkstelling van 65 dagen in de sector binnen een periode van 18 maanden na het einde van de opleiding.  Als WERKNEMER kan je kiezen uit volgende modules: * Autolaadkraan * Hoogwerker * Schaarlift * Test hoogwerker (VCA erkend) * Test verreiker (VCA erkend) * Voorbereiding test verreiker - beginners (VCA erkend) * Voorbereiding test verreiker - gevorderden (VCA erkend) * Voorbereiding test hoogwerker (VCA erkend) * Voorbereiding bekwaamheidstest autolaadkraan * Voorbereiding bekwaamheidstest schaarlift * Toezicht certif",
    "TREFWOORDEN": "bouwkraan hijswerktuigen hijsmachines verreiker snelopbouwkraan autolaadkraan autokraan hoogtewerker",
    "URL": "www:debouw.be",
    "SECTIE": "BESTUREN VAN KRANEN EN HIJSMACHINES",
    "SECTOR": "BOUWLOGISTIEK"
  },
  {
    "ID": "403916",
    "OMSCHRIJVING": "Ijsbereidingen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- bereiden van ijs en sorbets - maken van pronkstukken en ijsgebak - Haccp ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca, ijs, sorbet, ijsbereidingen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "120300",
    "OMSCHRIJVING": "Meettechniek mechanica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de schuifmaat - de hoogtemaat - de beugelmicrometer - de speermicrometer - de driepuntsbinnenmicrometer - het tweepuntsbinnenmeetapparaat met meetklok - de dieptemicrometer - de meetklok - de eindmaten - de hoogtemicrometer - de hoogtemaat met digitale aflezing - het meten van hoeken met behulp van lengtemetingen - de sinusliniaal - de projectie en 3D-metingen op de sinusliniaal - de kwaliteitscontrole van schroefdraad - de meetprojector - de hardheidsmetingen - de elektronische meettoestellen - de ruwheidsmeter - de laagdiktemeter - de meetstrategie bij het meten van vorm- en plaatstoleranties - het meten van tandwielen",
    "TREFWOORDEN": "meten werkstuk planlezen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800630",
    "OMSCHRIJVING": "Taakgericht werken met de computer - De onderdelen van een computer",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "* Wat is \"Taakgericht werken met de computer\"? * Wat is Vema? * De opbouw van een computer. * Geheugen. * Invoerapparaten. * Uitvoerapparaten. * Netwerkapparatuur. * Computersoftware. * Wat is Microsoft Windows? * Wat is Microsoft Office? * Vema: het bedrijf. ",
    "TREFWOORDEN": "computer nulmodule Vema basiskennis module 1",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "139800",
    "OMSCHRIJVING": "Internationaal plaatlasser met TIG",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Om deze opleiding te kunnen starten dien je de basistechnieken voor de metaalbewerking veilig en zelfstandig te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij de opleiding \" basistechnieken mechanica \" ( opleidingscode 120100). -Je taak bestaat erin verbindingen tot stand te brengen tussen stukken metaal gebruik makend van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding al of niet gebruik makend van een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden materiaal. Je levert stukwerk of reeksen, volgens plan met of zonder lasprocedure of volgens model. -Eens het lasproces is gestart dien je erg geconcentreerd verder te werken om een goed smeltbad te verkrijgen en te behouden om fouten in de las te vermijden. -De meeste lasprocessen vereisen een groot vakmanschap wat betreft *handvaardigheid *nauwkeurigheid *kwaliteitsbewustheid -Je hebt kennis van het smeltgedrag van verschillende soorten metaal en van de lasapparatuur. -De lasopleidingen bij VDAB zijn modulair opgbouwd, p",
    "TREFWOORDEN": "hoeklasser buislasser elektrodelasser halfautomaatlasser tiglasser gekwalificeerd lasser gecertificeerd lasser gediplomeerd lasser, pijplasser haven",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "705400",
    "OMSCHRIJVING": "Communicatietraining",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- telefoontechnieken - vergader- en discussietechnieken - presentatietechnieken - onderhandelen",
    "TREFWOORDEN": "interne communicatie vergaderen presentatie effectief communiceren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "165130",
    "OMSCHRIJVING": "Bijscholing met trekker/oplegger of vrachtwagen/aanhanger",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Wordt samengesteld uit de volgende opleidingspakketten: - rijoefeningen met trekker-oplegger - rijoefeningen met vrachtwagen-aanhanger - rijoefeningen met vrachtwagen-wipcar ",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "575120",
    "OMSCHRIJVING": "Assistent visbehandeling - verkoop",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "1. Het leren bereiden van vis en vissalades 2. Herkennen van vissoorten 3. Het panklaar maken van vis 4. Het fileren van platvis en rondvis 5. Het proportioneren van vis 6. Het afwegen van vis 7. HACCP en hygienevoorschriften leren en toepassen. 8. Attitudetraining 9. Sollicitatietraining",
    "TREFWOORDEN": "vis horeca verkoop visserij",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VISBEWERKING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "573150",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus haven: PLC S7 Programming I - Programmastructuur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Programma-opbouw - Functies - Geparametreerde functies - Datablokken - Functieblokken -Geheugenmodules ",
    "TREFWOORDEN": "technicus haven elektriciteit schakeltechnieken PLC datamanipulatie programming vermogenhydraulica hydraulische sturingen schemalezen havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "575440",
    "OMSCHRIJVING": "Productieoperator in de voedingsnijverheid",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding is een samenwerking tussen VDAB en IPV (het opleidingscentrum van en voor de voedingsnijverheid). Na deze opleiding kan je aan de slag als productieoperator in de voedingsnijverheid. Je leert er specifieke taken en competenties van de sector: Hygiene en kwaliteit: * Kennis van reinigingsmethodieken, onderhoudsproducten en levensmiddelenhygiene. * Praktische kennis van kwaliteitszorg en -systemen. * Basisprincipes van ISO- en HACCP-normen: kennis over hun rol in het proces, de procedures en werkwijzen. Kennis van grondstoffen: * Elementaire kennis van de belangrijkste grondstoffen in de voedingsnijverheid. * Kennis van de technologische kwaliteiten van levensmiddelencomponenten (suikers, vetten, eiwitten) Elementaire kennis van logistiek en goederenbehandeling: * Kennis van palettisering: wat is een transpalet, hoe stapelen? Om deze opleiding te volgen dien je al voldoende kennis te hebben van het beroep van productieoperator. Je kan vooraf de opleiding tot product",
    "TREFWOORDEN": "operator productie proces lijnoperator voeding ",
    "URL": "www.ipv-ifp.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN VOEDING",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800309",
    "OMSCHRIJVING": "Mechatronica 2: aandrijvingen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- kennis van de hoofdtypes van elektrische, hydraulische en pneumatische aandrijvingen - werken met elektrische hydraulische en pneumatische aandrijvingen - analyse van kenmerken van aandrijvingen - beoordelen van efficientie van verschillende aandrijvingen ",
    "TREFWOORDEN": "mechatronica aandrijvingen electriciteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "166012",
    "OMSCHRIJVING": "Heftruckbestuurder met ervaring",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- veiligheidswetgeving - ongevallen met heftrucks - soorten heftrucks, voor- en nadelen van de verschillende uitvoeringsmogelijkheden - stabiliteit en de belasting van de heftruck - richtlijnen ivm het rijden met heftrucks - dagelijks controle (checklist) - praktijkoefeningen met 3- en 4-wielheftruck en/of reachtruck - stapelen op diverse hoogten en van verschillende goederen en verpakkingen - laden en lossen van voertuigen - richtlijnen ivm traktiebatterijen",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruck transport vervoer stapelaar elektro-transpalet smallegangentruck hoogwerker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "950810",
    "OMSCHRIJVING": "Werkstages voor anderstaligen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Anderstaligen krijgen de kans een werkervaring op te doen in Vlaanderen. Hierbij krijgen ze een duidelijk zicht op de werksituatie en inhoud van de job. Men krijgt ook de kans een werkgever te overtuigen van hun competenties en vaardigheden. Aanwezige of ontbrekende competenties worden in kaart gebracht aan de hand van de Cobra-fiche. Indien aangewezen, behoort jobcoaching taalondersteuning en toeleiding naar een bijkomende vaktechnische opleiding tot de mogelijkheden. Zo wordt meteen ook gewerkt aan eventueel ontbrekende competenties. ",
    "TREFWOORDEN": "Nederlands voor anderstaligen, Nederlands, Anderstalig, Werkstage, Stage, Bemiddeling, Bemiddelbaar, Jobcoach",
    "URL": "",
    "SECTIE": "NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN",
    "SECTOR": "TAALONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "167901",
    "OMSCHRIJVING": "Distributiechauffeur vrachtwagen solo.",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Wordt samengesteld uit volgende opleidingspakketten: - volledig programma distributiechauffeur (167900) - wegcode - techniek van het voertuig - documenten - werken transpalet - rijoefeningen met vrachtwagen solo - ADR (vervoer gevaarlijke stoffen) Opmerking: Op het einde van de opleiding wordt een stage van 2 weken voorzien in een bedrijf.",
    "TREFWOORDEN": "bestuurder vrachtwagen distributie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "640612",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands - Nederlandse spelling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- aaneenschrijven/koppelteken - deelteken - weglatingsteken - tussenletters - hoofdletters - leenwoorden - afkortingen - leestekens",
    "TREFWOORDEN": "Nederlands spelling Nederlandse spelling nieuwe spelling nieuwe Nederlandse spelling",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "220700",
    "OMSCHRIJVING": "Basisopleiding plat en Jacquardweven",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- kort overzicht textielsector (situering weverij) - garenkennis: nummering - basisprincipe weven - Jacquardmechaniek met kartons/elektronische Jacquards - planksteking - taken wever - terminologie aan de weefmachine - de weversknoop en aanspanknoop - basisbindingen + principe van doorhalen + Jacquardbindingen - herstellen kettingbreuken - praktijkoefeningen - inweven van doorgehaalde draden - zelfkantmechanismen + doorhaal - weefproef (oefeningen) - inslaginbrengprincipes - monteren inslagbobijnen - doorhaal voorafwinder - herstellen inslagbreuken op diverse types van weefmachines - uit te voeren kwaliteitscontroles in de weverij, mogelijke weeffouten, oorzaken +  tussenkomsten - belang van een regelmatige controle",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "772100",
    "OMSCHRIJVING": "SQL basis met betrekking van access-bestanden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Access-SQL. Deze SQL wijkt wel enigszins af van de standaard SQL maar door zijn enorme verspreiding was dit de meest logische oplossing - instructies: select, insert, update, delete - gegevens opvragen uit meerdere tabellen - gegevens totaliseren - subqueries - gecorreleerde subqueries - tabellen creeren, wijzigen en verwijderen - relaties tussen de tabellen definieren - Views creeren en verwijderen",
    "TREFWOORDEN": "SQL,DB, basis",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "130279",
    "OMSCHRIJVING": "VOL-VCA VCA voor operationeel leidinggevenden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "-heersende reglementering rond arbeidsveiligheid -milieu en gezondheid -oorzaken van ongevallen -organisatie van veilig werken -procedures en vergunningen rond veilig werken -gezondheidsrisico's -analyse en risico's en preventiemogelijkheden -kennis van giftige stoffen -ergonomie -elektriciteit -gereedschappen en machines -hijswerktuigen -risico's van werken op hoogte ",
    "TREFWOORDEN": "comokra kraanmachinist montage constructie rigger VVA2 Veiligheid, VOL, VOL-VCA",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MONTAGE EN KRAANWERKZAAMHEDEN",
    "SECTOR": "BOUWLOGISTIEK"
  },
  {
    "ID": "221700",
    "OMSCHRIJVING": "Doorhalen - enkelstuk",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- voorstelling van de grondbindingen en afleidingen - het bindingsakkoord - het aantal schachten en eventuele ontdubbeling met betrekking tot het aantal hevels per centimeter - soorten gebruikte hevels en plaatsing - schachtnummering volgens kapping en doorhaal - voorstelling van de opvolgende, de terugkerende, de onderbroken en de gecombineerde doorhaling - het akkoord van doorhaling, opzoeken van het akkoord - voorstelling doorhaal in het weefriet - het aantal garenbomen (reden) - schranken van een garenboom - berekeningen, b.v. :  * aantal draden / boom  * aantal hevels / schacht  * rietdichtheid / m - lengte riet  * zelfkanten - hulpzelfkanten - praktische oefeningen:  * voorbereiding voor de doorhaal  * doorhaal schachten en riet  * doorhaal zelfkanten en hulpzelfkanten  * controlepunten bij het doorhalen  * plaatsen van lamellen",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800617",
    "OMSCHRIJVING": "Engels - Business English 2: Advanced",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- advanced * inquiries * offers * orders * payments * complaints * telephoning ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen Engels correspondentie afstandsleren taal talen zakelijk telefoneren webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "270100",
    "OMSCHRIJVING": "Basiselektronica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basiselektriciteit * spanning, stroom, vermogen * weerstanden, serie en parallelschakeling * condensatoren op AC- en DC-gebied * spoelen: basisprincipes * transformatoren * meettechnieken: multimeter, oscilloscoop - basiselektronica: analoge technieken * diode: junctie, zener, LED, optocoupler * transistoren: werking als schakelaar * FET-MOSFET: basisprincipes - basiselektronica: digitale technieken * talstelsels, poorten, flipflops, A/D, D/A * geheugens: RAM, ROM",
    "TREFWOORDEN": "elektronica PC-tronica elektriciteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "750502",
    "OMSCHRIJVING": "PC-training vervolmaking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Geavanceerde functies en mogelijkheden van de courante PC-pakketten: - Word - Excel - Access - Powerpoint",
    "TREFWOORDEN": "Word Excel bureautica Access Powerpoint",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "200162",
    "OMSCHRIJVING": "Strijktechnieken voor dienstenchequeswerknemers strijkcentrales 4u",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- leren gebruiken van semi-professionele strijkapparatuur in functie van het tempostrijken - voor werknemers wordt gebruik gemaakt van de relevante strijkposten in het bedrijf (maatwerk) - productenkennis en -gebruik - hulpmiddelen bij het strijken - ergonomisch werken - veiligheidsaspecten - efficient inzetten van materialen en methoden - werkvereenvoudiging - techniekentoepassing - attitudetraining - milieubewust werken",
    "TREFWOORDEN": "strijken dienstencheques strijkcentrales",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WAS- EN STRIJKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "570503",
    "OMSCHRIJVING": "STCW AII/3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De STCW A II/3 opleiding leidt tot het STCW A II/3 certificaat dat toelaat om kapitein of officier hoofd van wacht op de brug te zijn van schepen tot 500 GRT die enkel kustvaart doen.  Afhankelijk van het scheepstype of uitrusting kunnen bijkomende certificaten vereist zijn.  1. Master - Near Coastal Voyages < 500 GRT - STCW A - II/3 - Navigation (15 dagen) - Een kustvaart plannen en uitvoeren en de positie van het schip bepalen:  * de positie van het schip kunnen bepalen door gebruik te maken van orientatiepunten, navigatiehulpmiddelen   en gegist bestek.  * navigatiekaarten en publicaties zoals getijdenkaarten kunnen gebruiken  * kennis van navigatiehulpmiddelen en ?uitrusting  * kennis van kompassen  * kennis automatische pilootsystemen en  * procedures  * meteorologie - Een veilige navigatie wacht lopen - Het schip manoeuvreren en kleine scheepsvermogenscentrales bedienen.  2. Master - Near Coastal Voyages < 500 GRT -STCW A -II/3 -Constr. & Stability (10 dage",
    "TREFWOORDEN": "STCW AII/3 havensite ",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "139700",
    "OMSCHRIJVING": "Internationaal hoeknaadlasser met TIG",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Om deze opleiding te kunnen starten dien je de basistechnieken voor de metaalbewerking veilig en zelfstandig te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij de opleiding \" basistechnieken mechanica \" ( opleidingscode 120100). -Je taak bestaat erin verbindingen tot stand te brengen tussen stukken metaal gebruik makend van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding al of niet gebruik makend van een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden materiaal. -Je levert stukwerk of reeksen volgens plan met of zonder lasprocedure of volgens model. -Eens het lasproces is gestart dien je erg geconcentreerd verder te werken om een goed smeltbad te verkrijgen en fouten in de las te vermijden. -De meeste lasprocessen vereisen een groot vakmanschap wat betreft *handvaardigheid *nauwkeurigheid *kwaliteitsbewustheid *Je hebt kennis van het smeltgedrag van verschillende soorten metaal en van de lasapparatuur. -De lasopleidingen bij VDAB zijn modulair opgbouwd per lasprocede en",
    "TREFWOORDEN": "hoeklasser buislasser plaatlasser elektrodelasser halfautomaatlasser tiglasser gekwalificeerd lasser gecertificeerd lasser gediplomeerd lasser pijplasser haven",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "503035",
    "OMSCHRIJVING": "Werkorganisatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Kennis van alle administratie ifv tewerkstelling als dienstencheque-werknemer ",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak,dienstencheque,particulier,huishoudelijke hulp",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "900102",
    "OMSCHRIJVING": "Modulaire opleiding verzorgende",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Basiskennis en methodisch werken: - omgangskunde - verzorging - zorg voor woon- en leefsituatie - participatie aan de arbeidswereld methodische begeleiding bijzondere vraagstukken verzorging Maximum uren: 640 uur per jaar - 320 uur theorie en 320 uur stage",
    "TREFWOORDEN": "bejaardenhelp(st)er, verzorgende",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERZORGING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "139600",
    "OMSCHRIJVING": "Internationaal pijplasser met halfautomaat MIG/MAG",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Om deze opleiding te kunnen starten dien je de basistechnieken voor de metaalbewerking veilig en zelfstandig te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij de opleiding \" basistechnieken mechanica \" ( opleidingscode 120100 ). -Je taak bestaat erin verbindingen tot stand te brengen tussen stukken metaal gebruik makend van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding al of niet gebruik makend van een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden materiaal. -Je levert stukwerk of reeksen, volgens plan met of zonder lasprocedure, of volgens model. Eens het lasproces is gestart dien je erg geconcentreerd verder te werken om een goed smeltbad te verkrijgen en te behouden om fouten in de las te vermijden. -De meeste lasprocessen vereisen een groot vakmanschap wat betreft handvaardigheid, nauwkeurigheid en kwaliteitsbewustheid. -Je hebt kennis van het smeltgedrag van verschillende soorten metaal en van de lasapparatuur. -De lasopleidingen bij VDAB zijn modulair opgbouwd",
    "TREFWOORDEN": "hoeklasser hoeknaadlasser elektrodelasser halfautomaatlasser tiglasser gekwalificeerd lasser gecertificeerd lasser gediplomeerd lasser pijplasser.",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "950851",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands voor technische beroepen - vakspecifieke verdieping",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Voorbereiding op een opleiding zwaar vervoer (vrachtwagenchauffeur). Groepsles met aandacht voor individuele verschillen. Het programma bestaat uit vier modules : zes halve dagen per week in het centrum aandacht voor taal begeleiding bij het studeren rekenachterstand  tijdens de opleiding wordt er beroep gedaan op de rijsimulator. ",
    "TREFWOORDEN": "vervoer, chauffeur, NT2, Nederlands en transport, Nederlands en zwaar vervoer, vooropleiding transport,Nederlands voor allochtonen in transport, transport, vrachtwagen, schakelmodule",
    "URL": "",
    "SECTIE": "NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN",
    "SECTOR": "TAALONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "950847",
    "OMSCHRIJVING": "Je goed voelen in een job",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je bent werkende en je wenst meer voldoening in je werk te vinden? En je wil meer uit je loopbaan halen? Je bent werkzoekende en je voelt je niet goed in je huidige situatie? En je wenst meer inzicht te krijgen in het wel en wee van een job? In deze cursus leer je beter om te gaan met negatieve ervaringen en problemen in een job. Het gaat ook om persoonlijke groei. Welke positieve keuzes kan je maken en welke energiebronnen kan je benutten zodat je je goed voelt in een job? Het leerprogramma krijgt vorm vanuit de behoeftepiramide van Maslow. De inleidende hoofdstukken over motivatie, gevoelens, je zelfanalyse, je doelstellingen, de bedrijfshierarchie en omgaan met stress zijn de grondvesten van deze piramide. De piramide omvat 6 niveaus:  1. De lichamelijke behoeften met als bouwstenen: de biologische klok, de balans tussen werken en prive, de gezonde werkomgeving, de invloed van beeldschermen, spierbelasting, geluid en trillingen. 2. De behoefte aan veiligheid en zekerheid met als",
    "TREFWOORDEN": "voldoening werk loopbaan job persoonlijke ontwikkeling mazlov behoeftepiramide motivatie hierarchie stress",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "025200",
    "OMSCHRIJVING": "CAD bouw 2D basisopleiding",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Basisprogramma 2D (Bevat level 1 en 2 van de AutoDesk Authorized training). * demystificatie CAD * systeemeisen CAD * gebruik van menu's, commando's * instellingen lagen, snap, grid units * draw commando's * modify commando's * obectsnap functies * calculator functies * object tracking * bouwkundig tekenen mat AutoCad * arceringen * bematingen * attributen en uitfileren naar lijststukken * printen en plotten * opstellen van templates * vrije oefening naar eigen werkdomein",
    "TREFWOORDEN": "AutoCad tekenaar",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "ONTWERP BOUW",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "503003",
    "OMSCHRIJVING": "Huishoudelijk hulp",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding van 16u, max. 24u, is bedoeld voor beginnende dienstencheque-werknemers die nood hebben aan een totaal pakket van compententies. Tijdens de opleiding leert de werknemer zowel de technische aspecten als de vaardigheden en attitudes op het vlak van het schoonmaken en onderhouden van : - producten en materialenkennis - bakkamer en sanitair, - living/eethoek, keuken en slaapkamer - beroepsattitude",
    "TREFWOORDEN": "Federgon schoonmaken huishoudelijke hulp",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "420300",
    "OMSCHRIJVING": "Diamantbewerker-snijder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- snijden van heelgoederen - snijden van zaaggoederen - snijden van fantasiegoederen - nieuwe snijtechnieken:  * met automatische snijstok  * met snij-automaat - veiligheid",
    "TREFWOORDEN": "diamant snijden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DIAMANTBEWERKING",
    "SECTOR": "ANDERE SECTOREN"
  },
  {
    "ID": "750411",
    "OMSCHRIJVING": ".NET ontwikkelaar met VB",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je leert zelfstandig applicaties in VB.NET ontwikkelen. - Basis informatica - VB.NET basis - object georienteerde analyse en ontwerp UML - XML - Winforms - XHTML/CSS - ASP.NET Webforms - ADO - LINQ to Entities  Optioneel: softwareontwikkeling - Design patterns - XML in .NET en WCF - Crystal reports - Javascript - Silverlight Optioneel - database server voor ontwikkelaars Sollicitatietraining en solliciteren zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding! Tevens krijg je de gelegenheid om een communicatietraining te volgen. Praktisch gedeelte Na dit programma volg je in principe een praktische stage in een bedrijf. ",
    "TREFWOORDEN": "ict, informaticus, programmeur, analyst, visual, studio, basic, developer, development, applicatie, web",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "800551",
    "OMSCHRIJVING": "MS Windows Vista - deel 2",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Verkenner - Zoeken - Configuratiescherm - Multimedia - Internet Explorer - Overzicht volgende modules ",
    "TREFWOORDEN": "Microsoft, MS Vista, 2007, Vista",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "139300",
    "OMSCHRIJVING": "Internationaal pijplasser met elektrode",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Om deze opleiding te kunnen starten dien je de basistechnieken voor de metaalbewerking veilig en zelfstandig te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij de opleiding \" basistechnieken mechanica \" (opleidingscode 120100). -Je taak bestaat erin verbindingen tot stand te brengen tussen stukken metaal gebruik makend van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding al of niet gebruik makend van een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden materiaal -Je levert stukwerk of reeksen volgens plan met of zonder lasprocedure of volgens model. -Eens het lasproces is gestart dien je erg geconcentreerd verder te werken om een goed smeltbad te verkrijgen en te behouden om fouten in de las te vermijden. -De meeste lasprocessen vereisen een groot vakmanschap wat betreft *handvaardigheid *nauwkeurigheid *kwaliteitsbewustheid -Je hebt kennis van het smeltgedrag van verschillende soorten metaal en van de lasapparatuur. -De lasopleidingen bij VDAB zijn modulair opgbouwd per l",
    "TREFWOORDEN": "hoeklasser elektrodelasser halfautomaatlasser tiglasser  gekwalificeerd lasser gecertificeerd lasser gediplomeerd lasser pijplasser havensite haven",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "403925",
    "OMSCHRIJVING": "HACCP dagelijks gebruik",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basisopleiding van gebruik van haccp in de keuken. - doel en toepassingen voor medewerkers ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "616005",
    "OMSCHRIJVING": "Boekhouden in de praktijk",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- boekhoudkundige taken bediende boekhouding boeken van courante binnenlandse verrichtingen: * verkopen met kortingen,kosten,voorschotten... * aankopen met kortingen,kosten,voorschotten,facturen mbt kosten en investeringen: * financiele verrichtingen en diverse verrichtingen * maandafsluiting - boekhoudkundige taken hulpboekhouder/boekhouder boeken van minder courante en buitenlandse verrichtingen: * werken in onroerende staat,intracommunautaire leveringen en verwervingen * invoer en uitvoer,wisselverrichtingen,verkopen vaste activa... * maand- en jaarafsluiting - boekhoudpakket multivers",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden bedrijfsadministratie boeken boekhouding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "750420",
    "OMSCHRIJVING": "Netwerkbeheerder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je leert zelfstandig een computernetwerk opzetten en beheren. - werken met hardware * computerhardware * netwerkcomponenten - omgaan met netwerken * LAN en datacommunicatie * TCP/IP - Voor netwerkbesturingssystemen, kan je kiezen uit: * windows 2000 server * UNIX/Linux - Tevens leer je qua systeemonderhoud * partitionering * bootmanagers * imaging * bootdiskette - qua gebruikersondersteuning * officepakketten vervolmaking * VBA - qua internetwerking * webserver * proxyserver * mailserver - Tevens krijg je de gelegenheid om een communicatie- en sollicitatietraining te volgen. Praktisch gedeelte Na dit programma kan je een praktische stage in een bedrijf volgen.",
    "TREFWOORDEN": "netwerk gebruikersondersteuning support informaticus netwerkbeheerder informatica it medewerker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "275000",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie PC-technieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Het programma wordt afgesproken met de cursisten, naargelang de behoeften en kan volgende onderdelen bevatten: - basiselektriciteit: beginselen, meettechnieken, oefeningen - basiselektronica: beginselen, digitale technieken, oefeningen - computerbasics: theorie en oefeningen op hardware - test initiatie: elektriciteit, elektronica, computer, binair rekenen, technisch Engelse test, praktische test",
    "TREFWOORDEN": "initiatie PC-technieken hardware computer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "622101",
    "OMSCHRIJVING": "Assistent - douanedeclarant",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- algemene inleiding: onderscheid taken van de douane en van de toldeclaranten - enig document - communautair douanevervoer - berekening van rechten - douane-entrepots - economische douaneregelingen en vrijstellingen - vergunningen en controlemaatregelen - tarieven: inleiding verificatie - waarden - accijnzen Elke module eindigt met een examen Een alternerende praktijkstage van 5 dagen is voorzien tijdens het programma",
    "TREFWOORDEN": "bediende douane",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LOGISTIEKE COORDINATIE",
    "SECTOR": "LOGISTIEKE COORDINATIE"
  },
  {
    "ID": "761809",
    "OMSCHRIJVING": "VB.NET Winforms",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Forms, methods, events, properties - Buttons, controls, tabs, linklabels - Textbox, Keypress event - Messagebox, errorprovider, tooltip - Anchoring - Checkbox, radiobutton, groupbox - Mainmenu, contextmenu, statusbar - toolbar en imagelist - Listbox, checkedlistbox, combobox - Docking, splitters en panels - Controls in runtime - Forms oproepen - MDI forms - Common Dialog Boxes en printdocument - Visual Inheritance",
    "TREFWOORDEN": ".net informatica programmatie visual",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "403908",
    "OMSCHRIJVING": "Gebruik van kassa bij de afrekening",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Hoe een kassa gebruiken van een gewone kassa t.e.m. een computer gestuurde kassa. Gebruik van bankkaarten en kredietkaarten voor en nadelen. ",
    "TREFWOORDEN": "barman kelner cafe hulpkelner taverne brasserie betaling rekening betaalmethodes kassa bankkaarten kredietkaarten afrekening winteropleidingen winteropleidingen horeca horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "903204",
    "OMSCHRIJVING": "Huishoudelijke hulp in een woonzorgcentrum",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Professionele onderhoudstechnieken in een woonzorgcentrum. Intensieve kennismaking met het profiel en takenpakket van een huishoudelijke hulp in een woonzorgcentrum ('huismoeder/vader-functie') en de specifieke doelgroep van bejaarde bewoners: - Communicatie met bewoners en collega?s - Comfortondersteuning - Het verouderingsproces - Zorgend handelen - Dementie en omgaan met dementerende bewoners - Animatie bij bejaarden - Samenwerken in team - Omgaan met het levenseinde - Deontologie Werkplekleren met overkoepelende begeleiding: jobgerichte praktijkverdieping van het leerproces. Overleg met de werkgever in functie van tewerkstelling. Begeleiding en evaluatie.",
    "TREFWOORDEN": "huishoudelijke hulp huismoeder huisvader logistieke kamerzorg professionele schoonmaak",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MEDISCH-TECHNISCHE ONDERSTEUNING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "306400",
    "OMSCHRIJVING": "Installateur SOHO netwerken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als installateur SOHO (Small Office Home Office) netwerken ga je bij gebruikers thuis of in kleine bedrijven internetaansluitingen en kleine netwerken installeren en onderhouden. Je maakt kleine aanpassingen aan de bestaande computer infrastructuur of je plaatst nieuwe toestellen bij. Je leert het aanleggen van een klein netwerk aan de hand van gestructureerde koper bekabeling. Je komt veelvuldig in contact met klanten, zowel telefonisch als bij de klant zelf. Je geeft technische- en gebruikersondersteuning. In deze opleiding volg je de volgende modules: Vooropleiding: - Algemene kennis gebruikerstoepassingen - Basis elektriciteit / Digitale basistechnieken - Gestructureerde bekabeling koper Basis van PC-technieken: - Montage en demontage van PC's - Installatie en configuratie van: * Een PC operating systeem (Windows) * Gebruikerstoepassingen * Randapparaten (printers, scanners...) - Fouten zoeken en herstellingen uitvoeren Netwerken & beveiligingen - Uitgebreide kennis van internet",
    "TREFWOORDEN": "thuisnetwerken  netwerken  netwerk  network  internet  installateur internet  KMO netwerken  PC technieken  computer  PC technieker  bekabeling  hardware  software  ICT  PC  IT  wireless  draadloos  server telecom",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "205050",
    "OMSCHRIJVING": "medewerker verkoop : kleuradvies",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Functiebeschrijving :  Je werkt in een boetiek, kledingketen of warenhuis . Je werkt op de afdeling kleding of accessoires . Je geeft je klanten advies over de juiste kleuren die bij hen passen . Je schikt de artikelen volgens de juiste kleurencombinaties i.f.v. het modebeeld. Tijdens de opleiding leren we je volgende vaardigheden : - samenstelling van de kleuren : primaire , secundaire en tertiaire kleuren - onderscheid warme en koude kleuren - samenstelling van de seizoenspaletten : winter , zomer, herfst - en lentekleuren - hoe zien er de verschillende types uit : haarkleur , huidkleur , kleur van de ogen - samenstelling van de kleurenpaletten volgens type persoon - juist gebruik van de kleurenwaaier",
    "TREFWOORDEN": "kleuradvies , kleurenconsulent , advies naar kleur , kleurenkaart , kleurenwaaier",
    "URL": "www.fedis.be",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "800629",
    "OMSCHRIJVING": "MS Office 2007 en MS Word 2007: Wat is nieuw?",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Nieuw in Office 2007 * nieuwe interface * miniwerkbalk * livevoorbeelden * opmaakthema * smartart Nieuw in Word 2007 * het lint * miniwerkbalk * opmaak * stijlen * opmaakgalerie * pagina-opmaak * kop- en voettekst * documentopmaak * SmartArt * afbeeldingen * bouwstenen * tabellen * Auto-correctie * samenvoegen * sjablonen ",
    "TREFWOORDEN": "Ms Office Ms Word 2007 Vista nieuw",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "253000",
    "OMSCHRIJVING": "Vermogenshydraulica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- hydraulische pompen   * uitvoeringen en opstellingen  * regeling, beveiliging en ontlasting - drukbeperkers en reduceerventielen   * direct en indirect werkend  * uitwendig en inwendig gestuurd - druk- en belastingsonafhankelijke snelheidsregelingen - positionering en synchronisatie van bewegingen - vermogen- en hulpventielen, volgordeventielen - hydraulische cilinders en motoren - symbolische voorstelling van de componenten en schemalezen",
    "TREFWOORDEN": "hydraulica automatisering pneumatica pneumatiek hydrauliek automatisering",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "570501",
    "OMSCHRIJVING": "STCW AII/1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De STCW A-II/1 opleiding bestaat uit 24 modules - 37 lesweken van 40u per week: - Mathematics - 10 dagen - Maritime English - 5 dagen - Ship construction - 10 dagen - Ship stability - 10 dagen - Meteorology - 5 dagen - Publications and tides - 5 dagen - Chartwork - 10 dagen - GMDSS GOC STCW A-IV/2 - 10 dagen - Instrument - 10 dagen - International maritime law (A-II/2) - 5 dagen - IMDG - 5 dagen - Safe navigational watch - 20 dagen - RADAR/ARPA (A-II/2) - 5 dagen - Terrestrial and coastal navigation - 10 dagen - Cargo handling - 10 dagen - Celestial navigation - 15 dagen - ECDIS (A-II/2) - 4 dagen - Ship manoeuvring and handling - 5 dagen - SOLAS/MARPOL - 5 dagen - Advanced fire-fighting STCW A-VI/3 - 4 dagen - Proficiency STCW A-VI/2-1 - 3 dagen - Medical care STCW A-VI/4-2 - 5 dagen - MRM (A-II/2) - 3 dagen - Emergency - 5 dagen",
    "TREFWOORDEN": "STCW AII/1 havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "800103",
    "OMSCHRIJVING": "Plaatsen van tijdelijke verkeerslichten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je maakt kennis met - de wettelijke bepalingen. Je leert meer over: - de technische beschrijving, constructie en werking van tijdelijke verkeerslichten - de praktische ontvangst, de montage en het testen van het lichtstel - de vereisten van de signalisatie, het ontwerp van de vormgeving van het werk en operationele zaken",
    "TREFWOORDEN": "verkeerslichten signalisatie verkeersborden wegenwerken",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "WEGENBOUW",
    "SECTOR": "WEGENBOUW"
  },
  {
    "ID": "268000",
    "OMSCHRIJVING": "Onderhoudselektricien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Onderhoudselektriciens van productiemachines en -installaties komen voor in alle industriele sectoren. Ze staan hoofdzakelijk in voor het technisch onderhoud van het elektrotechnische gedeelte van de productiemachines en -installaties. In de opleiding leer je de kerntaken van een onderhoudselektricien die nagenoeg dezelfde zijn in alle sectoren. Na deze opleiding kan je aan de slag als onderhoudselektricien. Je bent in staat om volgende taken uit te voeren aan productiemachines en -installaties: * Kunnen lezen, interpreteren en aanpassen van plannen en schema's, kunnen lezen en interpreteren van instructieboeken * Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden volgens de geldende veiligheidsregels en normen * Kunnen toepassen van bevestigingstechnieken en verankeringen * Kabels en draden kunnen plaatsen, ontmantelen en aansluiten * Kunnen kiezen, plaatsen, aansluiten, vervangen of herstellen van elektrotechnische componenten en machineonderdelen * Onderhoudsprocedures en werkprocedures kun",
    "TREFWOORDEN": "elektriciteit automatisering elektrieker technieker elektricien havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800662",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 13: Enseignement",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 13de deel van Franel is voor Nederlandstaligen die Frans willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in het prive-gebruik. Enseignement: * L'internat, c'est sympa ! (A2) * Les \"Bengalis\" (B1) * Un eleve bilingue en vaut deux (B1) * L'appel du Large (B2) ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Frans voor Nederlandstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "274320",
    "OMSCHRIJVING": "Introductie Telemaintenance",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Moderne communicatietechnieken laten toe om industriele installaties vanop afstand te bedienen en zelfs te onderhouden of een foutdiagnose te stellen. Deze cursus verschaft je een gedegen inzicht in de huidige mogelijkheden van het tele-onderhoud in een industriele omgeving. De diverse componenten die nodig zijn voor het verwezenlijken van een end-to-end communicatie tussen een verscheidenheid van industriele systemen en dit doorheen een WAN-netwerk komen aan bod in deze opleidingsmodule. De volledige opleiding bestaat uit 2 gedeeltes: - de interactieve webleercursus \"Introductie telemaintenance\" die je de nodige theoretische begrippen bijbrengt ter voorbereiding van de praktische oefeningen - het praktisch gedeelte \" Communicatiekringen\" dat op uw vraag georganiseerd wordt in het VDAB-Competentiecenrum te Brugge, Eriestraat 2. Voorwaarden en inschrijven zijn te bekomen in dit centrum. De theoretische \"webleercursus\" bevat volgende hoofdstukken: - Waarom tele-onderhoud? - Mogelijk",
    "TREFWOORDEN": "PLC automatisering elektriciteit elektrieker technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "201340",
    "OMSCHRIJVING": "Bedienen, programmeren en regelen van de vlakbreimachine SHIMA SES122FF",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- instellen van de breimachine met bestaande dessins - monsterontleding - ontwerp van dessins met het CADCAM-systeem - inbreien van een nieuw ontwerp op de breimachine",
    "TREFWOORDEN": "textiel breimachinebediener",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "900107",
    "OMSCHRIJVING": "Bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige in een CVO",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- De bijscholing bestaat uit drie eenheden: module 1: werken als zorgkundige in een zorgequipe (40u) module 2: totaalzorg toedienen in complexe zorgsituaties (40u) module 3: stage in een complexe zorgsituatie (40u): * onder begeleiding van een stagebegeleider van de stageplaats * onder supervisie van de vormingsinstelling. Na elke module is er een evaluatie van de cursist voorzien. - Opleidingsformule (CVO) 1 lesdag om de maand + 40u stage. - Na de bijscholingsmodule (120u) ontvangen de geslaagde cursisten een VDAB-getuigschrift en een certificaat van het Centrum voor Volwassenenonderwijs.  ",
    "TREFWOORDEN": "bejaarden, rustoord voor bejaarden, RVT, residentiele zorg",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZORGKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "132600",
    "OMSCHRIJVING": "Pijpfitter kunststoffen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- praktijk :   * basisbewerkingen kunststof  * gebruik  * gereedschappen voor kunststof  * elektrisch handgereedschap  * gebruik machines voor kunststof  * spiegellasmachine heteluchtlassen  * elektro-lasmachine  * verlijmen  * P.V.C. - polyethyleen - propyleen - technologie - beroepsrekenen - veiligheid - planlezen, isometrie",
    "TREFWOORDEN": "fitter buizen kunststof lassen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PIJPFITTEN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "166056",
    "OMSCHRIJVING": "Magazijn inventaris",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- inventaris organiseren, opstellen en uitvoeren",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruck transport vervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "800639",
    "OMSCHRIJVING": "Solliciteren - automechanica - telefoneren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is specifiek afgestemd op beroepen in de automechanica met praktijkgetrouwe voorbeelden. - Telefoneren - Eenvoudig telefoongesprek - Zo zeg je het goed - Beleefd bellen - Als je opgebeld wordt - Vragen om door te verbinden - Bijzondere gevallen - Gsm - Je cv maken - Bellen voor een vacature ",
    "TREFWOORDEN": "solliciteren automechanica sollicitatie sollicitatiemodule",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "166021",
    "OMSCHRIJVING": "Heftruckchauffeur / Hulpmagazijnier",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Heftruck - veiligheidswetgeving - ongevallen met heftrucks - soorten heftrucks, mastuitvoering, banden, batterijen - stabiliteit en de belasting van de heftruck - richtlijnen ivm het rijden met heftrucks - dagelijks onderhoud (checklist) - praktijkoefeningen met 3- en 4-wielheftruck, reachtruck, stapelaar, transpallet - stapelen op diverse hoogten van verschillende goederen en verpakkingen - laden en lossen van voertuigen - gebruik van voorzetapparaten Magazijn - herkennen magazijnlocaties - goederenbehandeling - herkennen administratieve documenten (bvb vervoersdocumenten)",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruck transport vervoer,havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "161002",
    "OMSCHRIJVING": "Autoschadehersteller/pistoolschilder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tijdens de opleiding leer je zelfstandig afwerkingslagen op een voertuig aan te brengen dit door de onderstaande technieken toe te passen: * de verschillende grondlagen en eindlagen aanmaken en aanbrengen * bijspuittechnieken toepassen * lakfouten analyseren en herstellen * de spuitinstallatie onderhouden en gebruiken * de verschillende droogsystemen gebruiken * de bijtintmethodes toepassen * op een veilige en milieubewuste manier werken ",
    "TREFWOORDEN": "koetswerkschilder schilder carrosserieschilder kleurenmenger autospuiter spuiter colorist",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PLAATWERK, KOETSWERK EN PISTOOLSCHILDEREN",
    "SECTOR": "PLAATWERK EN KOETSWERK"
  },
  {
    "ID": "130272",
    "OMSCHRIJVING": "Communicatietraining voor monteurs en kraanbestuurders",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-communicatie gericht op monteurs en kraanbestuurders -tewerkstelling in de sector van de montage -persoonlijke communicatievaardigheden -communicatievaardigheden op de werf -gezonde assertiviteit -teamwerk",
    "TREFWOORDEN": "attitude montage kraanmachinist comokra veiligheid",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MONTAGE EN KRAANWERKZAAMHEDEN",
    "SECTOR": "BOUWLOGISTIEK"
  },
  {
    "ID": "575450",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding voeding-verkoop-horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- praktisch kennismaken met voeding, verkoop en horeca dmv videomateriaal * bedrijfsbezoeken * meedraaien in een beroepsopleiding * sectorinformatie rond lonen en arbeidsvoorwaarden * informatie over alle mogelijke vervolgopleidingen - aandacht voor randvoorwaarden van werken: combinatie werk en gezin, Nederlands, rekenen, prestatietechnieken - eindevaluatie: bedoeling is juist beroepsprofiel van de werkzoekende te schetsen zodat er concrete afspraken naar vervolgopleidingen en/of opleidingen kunnen gemaakt worden",
    "TREFWOORDEN": "voeding verkoop horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BEWERKING VOEDING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "010200",
    "OMSCHRIJVING": "Schilder / Decorateur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als schilder-decorateur zorg je voor de fijne afwerking van gebouwen. Binnen- en buitenmuren, vloeren en wanden krijgen een kleurtje of een bekleding die perfect past bij de stijl van het gebouw en zijn eigenaar. Daarom ben je als schilder-decorateur voldoende communicatievaardig en weet je harmonieus met kleuren, vormen en decoraties om te springen. Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken schilderen * Stop-, herstel- en plamuurwerk * Schilderen van muren en plafonds * Schilderen hout, metalen en kunststoffen * Vernissen en beitsen van hout * Spuiten van meerkleurenverf * Sierlijsten en ornamenten * Decoratieve technieken * Behangwerk * Decoratief behangwerk * Basis vloerbekleding * Plaatsen linoleum * Plaatsen tapijt * Plaatsen PVC In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleidingen 150 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 e",
    "TREFWOORDEN": "schilder/decorateur huisschilder behangen vloerbekleding schilder verver",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "SCHILDEREN EN DECOREREN",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "035503",
    "OMSCHRIJVING": "Gestructureerde bekabeling: meten, foutzoeken en certificeren (glasvezel)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Definities en eigenschappen bij gestructureerde glasvezelbekabeling Metingen Certificatie Foutzoeken Cable management",
    "TREFWOORDEN": "telematica installateur elektriciteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "640117",
    "OMSCHRIJVING": "Frans - La correspondance commerciale",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- la transaction commerciale - les elements cles de la lettre commerciale - la lettre, etape par etape - la pratique de la correspondance commerciale - documents authentiques - les phrases types - le vocabulaire (De handelstransactie: van de prijsaanvraag tot de betaling. Kernelementen van de handelsbrief. Praktische oefeningen. Voorbeeldbrieven. Sleutelzinnen. Woordenschat.)",
    "TREFWOORDEN": "taal handelscorrespondentie correspondance",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "418800",
    "OMSCHRIJVING": "Adobe Illustrator : basistechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma van de opleiding: *inleiding en uitleg over pixel-vector *hoe je het document & print kan instellen *maateenheden gebruiken in al de vensters *een overzicht en het gebruik van paletten, menu?s, vensters, ... *eenvoudige objecten tekenen *stapelorde wijzigen van objecten *kleur & lijndikte toepassen op de objecten *meer inzicht krijgen in de stalenpalet en de Pantonekleuren *verlooptint geven aan objecten *een getekend object van vorm veranderen (spiegelen, roteren, scheeftrekken) *toepassen van brushes op lijnen en objecten *leren omgaan met de gereedschappen pen, potlood, penseel *inzicht krijgen in de lagen *de verschillende mogelijkheden van tekst leren gebruiken *pathfinder gebruiken voor logo?s *knippen, snijden via de verschillende mogelijkheden *hoe gebruik je join en average bij het tekenen? *de smartguides als tekenhulp gebruiken *uitleg over de begrippen offset path en outline stroke *warp-tool voor het aanmaken van logo?s *warp-effecten toepassen op tekst en beel",
    "TREFWOORDEN": "Prepress Illustrator tekenen",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "274601",
    "OMSCHRIJVING": "PLC Allen-Bradley SLC 500 - Essentials II - Datamanipulatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- datatypes - datamanipulatie - vergelijkingsinstructies - reken- en omzettingsinstructies - analoge signaalverwerking",
    "TREFWOORDEN": "PLC sturingen automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "904302",
    "OMSCHRIJVING": "Orientatie-opleiding voor personen met een handicap",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- arbeidshouding - beroepssectoren - basisvaardigheden - praktijkervaring - individuele orientatie",
    "TREFWOORDEN": "handicap",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ALGEMENE ORIENTERING",
    "SECTOR": "TOERISME, VRIJE TIJD EN SPORT"
  },
  {
    "ID": "403914",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker grootkeuken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Werken aan een buffet. Zowel de bereidingen toepassen als bediening van de klanten. Deze opleiding is gericht op de werkzaamheden bij een self-service restaurant. Zoals in vakantiecentra, pretparken, catering bedrijven en grootkeukens. ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker hulpkok kok tearoom winteropleidingen wafels pannenkoeken ijs horeca winteropleidingen horeca snacks koffie klein gebak flensjes",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "166072",
    "OMSCHRIJVING": "Magazijnmedewerker voedingssector",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- logistieke vakken - besturen van interne transportmiddelen en goederenbehandeling: praktijkopleiding - persoonlijke vaardigheden - hygiene/HACCP/ISO/milieu + klantgerichtheid * solicitatietraining, werken in team, klanterichte attitudes, probleemoplossend werken * individuele begeleiding - PC: kennismaking, gebruik klavier, basisinitiatie Windows en Word - stage in bedrijf",
    "TREFWOORDEN": "magazijn voeding logistiek havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "903801",
    "OMSCHRIJVING": "Ingroei social profit",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Lessen (224 u) * communicatie en omgangskunde * arbeidsattitudes * inzicht in eigen capaciteiten * overzicht van de regionale arbeidsmarkt * taal- en rekenvaardigheden * leermethodes -Stage (76 u) *de stage gaat door in een social profitinstelling en heeft tot doel de bijgebrachte vaardigheden te toetsen aan de realiteit, waardoor een individuele bijsturing mogelijk wordt.",
    "TREFWOORDEN": "Vooropleiding social profit, persoonsgerichte vorming",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERZORGING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "800379",
    "OMSCHRIJVING": "Grafische - Typografie en lay-out",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Teksten zetten - Typografisch maatstelsel - Lettersoorten, lettergrootte en letterstijlen - De correctietekens - Lay-out - Tabellen - Papierformaten, paginanummering - Bladspiegel, spaties, vast wit ",
    "TREFWOORDEN": "lay-out typografie layout opmaak drukwerk lettertypes tabellen bladspiegel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "165150",
    "OMSCHRIJVING": "Bestuurder zware vrachtwagen distributietransport",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- techniek van het voertuig - wegcode - documenten - laden en lossen - rijoefeningen met zware vrachtwagen - werken met interne transportmiddellen - A.D.R. (vervoer gevaarlijke stoffen) - introductie tot het beroep van distributiechauffeur - wegwijs in de soorten distributiebedrijven - kaartlezen - planning en routing van leveringscircuits - organisatie en beheer van documenten en leveringsbons - kwantitatieve en kwalitatieve controle van de goederen - goederen plaatsen in het voertuig - fysieke levering van de goederen - administratie van leveringen en afhalingen: klassiek - geinformatiseerd - financiele handelingen bij leveringen en afhalingen - handelen bij ongeval op de weg en bij schade van goederen",
    "TREFWOORDEN": "C/CE D/DE ADR heftruck magazijn transport logistiek chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagen chauffeur vrachtwagen bestuurder rijbewijs autobus taxi autocar vrachtvervoer personenvervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "904421",
    "OMSCHRIJVING": "Tweedekansonderwijs kinderzorg met algemene vorming - 1ste jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Nog geen diploma op zak? Heb je om de een of andere reden geen diploma secundair onderwijs behaald, dan kan je daar als volwassene via tweedekansonderwijs toch nog aan beginnen. Hierin combineer je een diplomagerichte beroepsopleiding met algemene vorming. Voor het beroep zorgkundige werd door de VDAB samen met de centra voor volwassenenonderwijs een opleidingstraject uitgewerkt. De verschillende opleidingsonderdelen zijn gegroepeerd rond volgende thema's: - omgangskunde - verzorging - zorg voor leef- en woonsituatie - methodische begeleiding (teamwerking) - categoriale methodieken: spelbegeleiding, omgaan met problemen per ontwikkelingsfase, omgaan met kinderen in specifieke leefsituaties - praktijkstage De algemene vorming bestaat uit: - Nederlands - functioneel, alledaags Frans/Engels - wiskunde - wetenschappen - ICT - maatschappij, cultuur, organisatie en samenwerking. Met dit diploma is tewerkstelling mogelijk in de erkende kinderopvang, zowel in kinderdagverblijven als i",
    "TREFWOORDEN": "onderwijs, TKO, begeleider kinderopvang kinderzorg kinderverzorgende",
    "URL": "www.kinderopvang.be",
    "SECTIE": "KINDERZORG",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "900723",
    "OMSCHRIJVING": "HBO Verpleegkunde anders georganiseerde opleiding - 3de jaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding uit het hoger beroepsonderwijs (HBO) leidt naar een diploma van 'gegradueerde' en heeft een studieduur van 3 jaar. Werkplekleren is een essentieel onderdeel van deze opleiding. Na deze beroepsgerichte opleiding kan je in dit beroep aan de slag. Als je eventueel later zou verder studeren in verwante bacheloropleidingen bekom je met een HBO-opleiding, die zich qua niveau net onder de professionele bachelor situeert, veel vrijstellingen. De opleiding HBO verpleegkunde is modulair opgebouwd en bestaat uit volgende modules: - Initiatie verpleegkunde: o.a. anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek, eenvoudige verpleegkundige zorgen (bedopmakingen, hygiene, ...), .... - Verpleegkundige basiszorg: theorie, verpleegtechnieken (inspuitingen, eenvoudige verbandzorg, ...), ... - Orientatie algemene gezondheidszorg: pathologie, theorie over verpleegkunde, wetgeving, ethiek, verpleegkundige technieken (infuustherapie, wondzorg, communicatie, ...), ... - Orientatie ouderen- en geesteli",
    "TREFWOORDEN": "verpleegkunde, verpleegkundige, gezondheidszorgen onderwijs avondonderwijs anders georganiseerd",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERPLEEGKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "800663",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 14: School en onderwijs",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 14de deel van Franel is voor Franstaligen die Nederlands willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in het prive-gebruik en het dagelijks leven. School en onderwijs: * Een dagje in 'Courtrai' (A2) * Meneer de directeur gaat naar de Franse les (A2) * Ondernemende studenten? (B1)  ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Nederlands voor Franstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "952004",
    "OMSCHRIJVING": "Ondernemen en ondernemend gedrag - orienterende module",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Kennismaken met ondernemen en de ondernemer - wie of wat is een ondernemer - de 'artiest' van de economie - kenmerken van een succesvol ondernemer Basis economisch inzicht - economie: keuze en concurrentie - aanbod en vraag Attitudes en vaardigheden - positieve attitudes - positief denken Soorten bedrijven - de vier basistypes van ondernemingen - eenmanszaken en samenwerkingsverbanden - vennootschappen Vaardigheden - algemeen - onderhandelen - rekening bijhouden - rekentips Vaardigheden - ondernemend - bedrijfscommunicatie - telefoneren - verkopen - verkoopspresentatie Andere elementen - marketing - bedrijfsethiek - kwaliteit ",
    "TREFWOORDEN": "ondernemer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "771201",
    "OMSCHRIJVING": "Technieken programmatielogica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Probleem oplossen - variabelen en operatoren - tekenen van diagrammen - basisstructuren * sequentie * selectie * iteratie - meervoudige selectie - procedures en functies - tabellen - sorteren",
    "TREFWOORDEN": "automatisering programmeur programmeren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "101030",
    "OMSCHRIJVING": "Opleiding ikv IRM cursisten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De trajectbegeleider of klantenconsulent bepaalt of de aangevraagde opleiding binnen het traject van de cursist past.",
    "TREFWOORDEN": "interregionale mobiliteit FOREM ADG Bruxelles Formation",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DOELGROEPSPECIFIEKE ONTWIKKELTRAJECTEN",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "165159",
    "OMSCHRIJVING": "Economisch rijden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- relatie tussen kracht - vermogen - motorkoppel (curve) - de verschillende weerstanden - de snelheid en de cx-emissiecoefficient - het effect van lading en weeromstandigheden op het verbruik - bandenkeuze en de juiste bandenspanning - het vinden van de beste bij een snelheid passende versnelling - benutting van de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij de afdalingen",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer economisch zuinig havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "800633",
    "OMSCHRIJVING": "MS Access 2007: Wat is nieuw?",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "* het Lint * navigatiedeelvenster * Single Document Interface * Multiple Document Interface * tabellen * nieuwe datatypes * opmaak * opslaan * gegeven verzamelen via mail * formulieren * macro's * beveiliging ",
    "TREFWOORDEN": "Ms Office Ms Access, 2007 Vista nieuw",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "761820",
    "OMSCHRIJVING": "C#.NET ADO",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Sqlserver database openen (windows authentication, sqlserver  authentication) - Connectionstring van sqlconnection uit een configuratiebestand halen - Programmacode neutraal maken t.ov. dataprovider - Databaseconnectie in een gemeenschappelijke dll plaatsen - Command class - Executenonquery, sql opdracht met parameters, stored procedure  (access, sqlserver) - Code aanpassen zodat ze op beide databases werkt - transacties - Een waarde lezen - Autonumber velden toevoegen - Class datareader, dataset, dataadapter - Datagrid - Typed datasets, xsd bestand, datatables - Primaire sleutels definieren - Readonly kolommen - relaties definieren tussen datatables, berekende kolommen toevoegen   aan datatables - Dataview - Data van dataset updaten in database, property rowstate (gewijzigde rijen,  toegevoegde rijen, verwijderde rijen) - Currencymanager van een windows form - Combobox toevoegen - Multiuser programma's in het disconnected model (conflicten, dbconcurrencyexception, continueupd",
    "TREFWOORDEN": "VISUAL programmatie .NET informatica",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "501100",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker snackbar/taverne/tearoom",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- voorbereiden, bereiden, afwerken en serveren van:  * ontbijttafels  * dagschotels  * toeristische menu's  * koude schotels en slaatjes  * deegwaren  * eierbereidingen  * frituurgerechten  * belegde broodjes  * croques  * ijscoupes en sorbets  * milkshakes  * pannekoeken, wafels en eenvoudig gebak  * schenken en serveren van dranken - restauranttechniek:  * mise-en-place  * draagtechniek - kennis van:  * keukenorganisatie en keukenterminologie  * zaalorganisatie en zaalterminologie  * hygiene en veiligheid  * gastvrijheid en klantvriendelijkheid  * kwaliteit",
    "TREFWOORDEN": "horeca hulpkok hulpkelner",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "165160",
    "OMSCHRIJVING": "Chauffeur koerierdienst",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- introductie tot het beroep van distributiechauffeur koerierdienst - de functie van de chauffeur in de integrale logistiek - wegwijs in de soorten distributiebedrijven - orientatie op kaart, op stratenplannen, op de baan in landelijke gebieden, op de baan in stadskernen, het Belgisch wegennet - planning en routing van leveringscircuits - organisatie en beheer van documenten en leveringsbons - praktisch beheer van de routeplanning op het terrein - organisatie en beheer van onvoorziene omstandigheden op de leveringsroute, organisatie van routing-alternatieven - kwantitatieve en kwalitatieve controle van de goederen - goederen plaatsen in het voertuig - fysieke levering van de goederen - werken met paletten in het voertuig - organisatie en coordinatie van de leveringen en afhalingen - voorbereiding van komende leveringen - administratie van leveringen en afhalingen: klassiek - geinformatiseerd - EDI - werken met klassieke labels en streepjescode - financiele handelingen bij leveringen en",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "166060",
    "OMSCHRIJVING": "Magazijn : Manipulatie van goederen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- opslagbeweging - veiligheidsmaatregelen in het magazijn - basis van hef- en tiltechnieken - basis van het vervoer van goederen met transpalet, elektro-tranpalet en stapelaar",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruk transport vervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "800201",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 01: kennismaking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Wat is welding@ en hoe de cursus gebruiken. -Na het volgen van deze module kunnen de andere modules doorlopen worden. ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen hoeknaadlassen plaatlassen pijplassen buislassen elektrode lassen half automatisch lassen MAG lassen TIG lassen argon lassen welding@ kennismaking inleiding zelfstandig leren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "570502",
    "OMSCHRIJVING": "STCW A III/1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De STCW A-III/1 opleiding bestaat uit 6 blokken, in totaal 31 lesweken van 40u per week: - Blok 1: * Basic electricity - 10 dagen * Relay Techniques - 5 dagen * Heating & Refrigeration Technics - 10 dagen. * Pneumatics & Hydraulics - 10 dagen * AC and DC engines - 5 dagen * Maintenance mechanics - 10 dgen - Blok 2: * Ship Engines & Maintenance Technics Basic Principles - 10 dagen. * Ship engine circuits - 5 dagen * Fuel equipment - 5 dagen * Ship engine parts - 5 dagen - Failures, damages and controls - 5 dagen - Blok 3: * Auxilary Machinery & Maintenance Technics Basic Principles - 20 dagen * Heating systems - 5 dagen * Air and liquid cleaning - 5 dagen * Steering wheel, bilge and ballast - 5 dagen * Fuels, lubricants and materials - 5 dagen - Blok 4: * Engineroomsimulator - 5 dagen * MRM - 3 dagen - Blok 5: * International Maritime law (A-III/2) - 5 dagen * Solas/Marpol (A-III/2) - 5 dagen * Ship construction (A-II/3) - 5 dagen * Ship stability (A-II/3) - 5 dagen - Blok 6 * Pro",
    "TREFWOORDEN": "STCW scheepswerktuigkundige scheepsmachinist havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "506500",
    "OMSCHRIJVING": "Basis Rekenen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Rekenen heb je nodig ! Thuis, in de winkel, op je werk, als je je kinderen helpt bij hun huiswerk. Dank zij deze cursus leer je hierin beter je plan trekken. Je zou er versteld van staan hoe dikwijls je onbewust aan het rekenen bent gedurende een doordeweekse dag. In deze cursus BASIS REKENEN zal je opnieuw kennis maken met verschillende begrippen en oefeningen maken om deze begrippen terug op te frissen en beter te begrijpen. ",
    "TREFWOORDEN": "webleren rekenen wiskunde basisrekenen laaggeletterden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "575200",
    "OMSCHRIJVING": "Champignonplukker",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "A. Algemene inleiding   - overzicht plantenrijk   - voeding van planten   - champignons  B. Champignonteelt   - compost   - enten   - mycelieumgroei   - afdekken   - vorming van chamognons   - oogst   - doodstomen / leegmaken / ontsmetten  C. Praktische opleiding   - pluktechnieken   - oogsten / hygienische maatregelen / sorteren   - kwaliteitscontrole  D. Ergonomie bij het uitoefenen van het beroep",
    "TREFWOORDEN": "tuinbouw champignon",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GROENWERK",
    "SECTOR": "PRIMAIRE SECTOR"
  },
  {
    "ID": "400410",
    "OMSCHRIJVING": "Orientatie zaal en keuken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "A. Keuken - aanleren en gebruiken van eenvoudige vaktermen - kennismaking met de werking en organisatie van een keuken - het gebruik van kleine keukenapparatuur en -gereedschap - leren kennen en behandelen van diverse groenten- en fruitsoorten - initiatie van de basistechnieken van voedselbereiding - uitwerken van eenvoudige recepten - afwassen van keukenmateriaal en onderhouden van de keukeninfrastructuur - veiligheid en hygiene  B. Zaal - aanleren en gebruiken van eenvoudige vaktermen - kennismaking met de werking en de organisatie van de zaal - initiatie in restauranttechnieken - kennismaking met en toepassen van eenvoudige versnijdingen en zaalbereidingen - vaatwassen - veiligheid en hygiene",
    "TREFWOORDEN": "horeca keuken zaal orientatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "666576",
    "OMSCHRIJVING": "Windows XP",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- aanmelden, afmelden en sluiten - gebruikersinterface - helpfunctie - accessoires - Windows verkenner - bureaublad - configuratiescherm",
    "TREFWOORDEN": "windows webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "575455",
    "OMSCHRIJVING": "Helper-banketbakker industriele bakkerij",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "basismodule: - veiligheid, onderhoud machines, basiskennis machines (weegmachines, ovens ...) - grondstoffenleer (bakkerijgrondstoffen) - voedingsleer (hygiene, haccp, brc ..) - persoonsgerichte vorming module banketbakker: - taarten en vlaaien - bladerdeeg - vet-en soezendegen - beslagen en cakes - banketproducten stagemodule",
    "TREFWOORDEN": "brood bakker bakkersgast broodbakker patisserie banket",
    "URL": "www.ipv-ifp.be",
    "SECTIE": "BAKKERIJ",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "641100",
    "OMSCHRIJVING": "Taaltraining Frans",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Het maatprogramma Frans wordt opgesteld in functie van de behoeften van de werknemer(s) of de werkzoekende(n).",
    "TREFWOORDEN": "taal Frans taaltraining",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "708301",
    "OMSCHRIJVING": "Starterscursus zelfstandigen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de vestigingsformaliteiten voor het starten van een eigen zaak - het sociaal statuut als ondernemer - financiering en steunmaatregelen - de verplichting op vlak van boekhouding, BTW en fiscaliteit - de keuze eenmanszaak of vennootschap - hoe de starter de haalbaarheid van zijn plannen onderzoekt",
    "TREFWOORDEN": "e-scan ondernemerschap bedrijfsbeheer zelfstandigen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "274350",
    "OMSCHRIJVING": "SCADA Citect",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- aanmaken van een project - elementaire kennis voor het maken van een procesbeeld - basisbegrippen van tags en het creeren van tags - installeren van een geschikte communicatiedriver - objecten van het procesbeeld linken aan tags - dynamiseren van het beeld door \"RUN\" - procesmeldingen (vb alarmen) creeren - overzicht van andere Citect-mogelijkheden - detectie van storingen - Remote-Login via Citect op diverse installaties",
    "TREFWOORDEN": "SCADA,PLC automatisering elektriciteit elektrieker technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "401200",
    "OMSCHRIJVING": "Vacuumgaren & vacuumtechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Om uitdroging, bederf, vitamineverlies e.d. van bereide voedingsmiddelen die men meerdere dagen wenst te bewaren tegen te gaan, is vacuumgaren in een verpakking een werkwijze die heel wat te bieden heeft en breed toepasbaar is. In deze opleiding worden alle aspecten van het vacuumgaren aangeleerd voor verschillende voedingsmiddelen, onder meer: - historiek - het vacuumproces - algemene hygiene in de vacuumkeuken en bij vacuumgaren - werkwijzen en testen bij het vacuumgaren - vacuumtechnieken - verpakkingswijzen - begassingsmengsels - de voor- en nadelen van vacuumgaren - vacuumgaren - creatief vacuumgaren - voor- en nadelen - gaartijden - vacuumgaren en bewaren - opwarmen en vacuumgerechten - apparatuur en werking - microbiologische aspecten - praktijkoefeningen",
    "TREFWOORDEN": "horeca kok vacuum",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "800234",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 11: theorie snijden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Thermisch snijden - Autogeen snijden - Plasma snijden - Lasersnijden - Oxy-arc snijden - Snijden met speciale elektroden - Vereiste voorkennis: * Welding @ 01: kennismaking - Aanbevolen voorkennis: * Welding @ 10: gassmeltlassen",
    "TREFWOORDEN": "lassen snijden autogeensnijden snijden met de snijbrander welding@ snijbrander autogeen gasfles brander handsnijbrander machinaal snijden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "130271",
    "OMSCHRIJVING": "VCA voor monteurs en kraanbestuurders",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Veiligheid Checklist Aannemers - VCA -Deze opleiding richt zich naar werknemers en aannemers die voor een VCA erkenning een examen \"Basisveiligheid in het kader van VCA\" moeten afleggen. *reglementering arbeidsveiligheid *milieu en gezondheid *risico's *ongevallen en werkvergunningen *het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen *gezondheidsrisico's *specifieke risico's *elektriciteit *gereedschappen en machines *hijswerktuigen *uitglijden en vallen *werken op hoogte *het manueel hanteren van lasten",
    "TREFWOORDEN": "comokra montage constructie kraanmachinist rigger riggen vva1",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MONTAGE EN KRAANWERKZAAMHEDEN",
    "SECTOR": "BOUWLOGISTIEK"
  },
  {
    "ID": "166057",
    "OMSCHRIJVING": "Magazijn computerprogramma WMS, scanners en EAN barcodesystemen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- leren werken met een WMS-pakket - ingave, opzoeken en afdrukken van de benodigde gegevens - scannen wat, waarom - barcode wat is dit en waarvoor",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruck transport vervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "500005",
    "OMSCHRIJVING": "Studiotechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Technische vakken - elektriciteit - geluidstechnieken - bekabeling - akoestiek frequentieleer - mixtechnieken - effecten - veiligheid op het werkveld Praktijklessen en oefeningen - praktijklessen in kleine groepen van 3 of 6 cursisten - opnametechnieken - microfoontechnieken, effecten en inserts, mixing Algemeen vormend - ex-cursisten vertellen - info zelfstandig statuut - tewerkstellingsmaatregelen Technische rondleiding - opnamestudio's, broadcaststudio's, film en tv studio's ... Er worden zoveel mogelijk nieuwe technieken en materialen voorgesteld. Dit gebeurd in samenwerking met geluidfirma's zoals: Amptec, Ampco, On te moon, Prevost, ...",
    "TREFWOORDEN": "studiotechnieken geluids- en lichttechnieken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PODIUM- EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN",
    "SECTOR": "MEDIA EN CULTUUR"
  },
  {
    "ID": "575465",
    "OMSCHRIJVING": "Helper brood- en banketbakker industriele bakkerij",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "basismodule: - veiligheid, onderhoud machines, basiskennis machines (weegmachines, ovens ...) - grondstoffenleer (bakkerijgrondstoffen) - voedingsleer (hygiene, haccp, brc ...) - persoonsgerichte vorming modulair broodbakker: - brood - harde en zachte luxe - broodbakkerorganisatie modulair banketbakker: - taarten en vlaaien, bladerdeeg, vet- en soezendegen - beslagen en cakes - banketproducten stagemodule",
    "TREFWOORDEN": "brood bakker bakkersgast broodbakker patisserie banket",
    "URL": "www.ipv-ifp.be",
    "SECTIE": "BAKKERIJ",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "165210",
    "OMSCHRIJVING": "Bestuurder autobus en autocar met aanhangwagen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Samenstelling uit de volgende opleidingspakketten: - techniek van het voertuig - wegcode nationaal en internationaal - documenten - rijoefeningen op privaat terrein en op de openbare weg met autobus en autocar (met aanhangwagen) - algemeenheden (administratie, problemen, betaalmiddelen, toeristische kennis, enz.)",
    "TREFWOORDEN": "chauffeur bestuurder vervoer buschauffeur busbestuurder rijbewijs autobus autocar personenvervoer autocarbestuurder autocarchauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "COLLECTIEF PERSONENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "270350",
    "OMSCHRIJVING": "Installateur koper bekabeling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als installateur koper bekabeling ben je in staat om een bekabelinginfrastructuur aan te leggen volgens de regels van goed vakmanschap en geldende normen. In deze opleiding volg je de volgende modules: Algemene vaardigheden: * Basis van veiligheid en plan lezen Gestructureerde bekabeling koper: * (Her)patchen in bestaande infrastructuur * Behandeling van koperkabel * Montage van connectoren * Plaatsing en montage van data aansluitingen (outlets) * Opbouw van een data-rack * Plaatsing en montage van patch panelen * Meten van een bekabelinginfrastructuur * Fouten zoeken en herstellen * Nummeren en identificeren van aansluitpunten ",
    "TREFWOORDEN": "data bekabeling  koper bekabeling  installateur  netwerk bekabeling  bekabeling  netwerken  netwerk",
    "URL": "",
    "SECTIE": "RESIDENTIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "765101",
    "OMSCHRIJVING": "Linux",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "achtergrond - linux en unix - gnu - onderdelen van linux - installatie basistechnieken - aan- en afmelden - hulp opzoeken - bestanden en mappen manipuleren - bestanden zoeken vi, een teksteditor organisatie van het filesystem - partities - belangerijke directories - verborgen bestanden - inodes - links gebruikers en groepen - gebruikers - groepen - wachtwoorden - su en sudo bestandsbeveiliging input / output redirection en piping processen en jobcontrole shell scripting (basis) werken met filesystems - partitioneren - formatteren - mounten x windows - componenten - elementaire configuratie software installeren ",
    "TREFWOORDEN": "unix systeem apache mysql",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "403934",
    "OMSCHRIJVING": "Onthaal en receptie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Het face to face onthalen van klanten, etiquette van het onthalen, communicatie en telefonisch onthaal ",
    "TREFWOORDEN": "hotel, receptionist,nachtwaker,portier, ontvangst",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "198303",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding Theorie Koeltechniek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deel 1                                           - Emissies van ozonafbrekende stoffen - Directe en indirecte emissies van broeikasgassen (koelmiddelproblematiek, energieverbuik)                   - Gereglementeerde koelmiddelen, toegestane koelmiddelen en olien, eigenschappen en toepassingsgebied van koelmiddelen en olien  * Lekdichtheidbepaling, kennis van lekdichtheidsbeproevingtechnieken - Wetgeving inzake lekdetectie * Kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen) * Kennis van risico's op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor, ...)                          Deel 2                                            - Relevante milieuwetgeving (gewestelijk, federaal, internationaal )               - Toepassingsprincipes voo",
    "TREFWOORDEN": "examen koeltechniek Theorie certificaat",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "222405",
    "OMSCHRIJVING": "Bediening controller type 9.14 van de PTR-PTX Jacquardmachine",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- werkingsprincipe - menustructuur - aanmaken weefplan - opvragen informatie - oefeningen",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "274430",
    "OMSCHRIJVING": "PLC S7 Advanced I Foutdiagnose",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- geheugenopbouw - hardware diagnose en foutlocalisering - module informatie en foutdiagnose - displaying CPU messages en user-defined diagnostic messages - gebruik van error-OB's - system status list",
    "TREFWOORDEN": "PLC sturingen automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "640302",
    "OMSCHRIJVING": "Zakelijke mondelinge communicatie Duits",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- woordenschat - basisgrammatica en zinsconstructie voor sociale contacten in een professionele context - vooral mondelinge oefeningen",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "100110",
    "OMSCHRIJVING": "Teach-in draaier",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je staat in voor de voorbereiding, instelling en bediening van een metaalbewerkingsmachine voor het maken van unieke stukken of series, waarbij productie- en kwaliteitsnormen worden gerespecteerd. Je onderhoudt de machine tot op het eerste niveau. Je staat eventueel ook in voor het instellen en programmeren van een automatische machine (CNC/Teach-In). - handmatige bediening van de machine - aanlopen van referentiepunten - sledes positioneren - instellen van voedingsspil, snijsnelheid en pasdiepte - gereedschapsbeheer - opspantechnieken - werkstuknulpunt instellen - uitwendig draaien in teach-in handbediening: vlakken, langsdraaien, kegeldraaien en radiusdraaien - inwendig draaien in teach-in handbediening: vlakken, centeren, boren, langsdraaien, kegeldraaien en radiusdraaien - teach-in draaien met behulp van cycli * aanmaken van werkstuknummer * werken met cycli: bewegingsvolgorde, contouren creeren, verspaningstechnologie, DIN-programma's * aanmaken van gereedschappen - teach-in d",
    "TREFWOORDEN": "bediener insteller werktuigmachines draaier programmeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRAAIEN EN FREZEN",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800317",
    "OMSCHRIJVING": "Textiel 1 - Grondstoffen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Natuurlijke vezels - Kunstmatige vezels - Synthetische vezels - Synthetische anorganische vezels - Microvezels ",
    "TREFWOORDEN": "textiel weven garen doek stoffen vezel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "715501",
    "OMSCHRIJVING": "Toeristisch bediende/Reisagent",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- grondbeginselen reisindustrie - praktijk van het reisbureau - warenkennis van het vervoer - commercieel beleid - psychologie van het toerisme - wetgeving met praktische cases - toeristische informatie - informatica - automatisering - sollicitatietechnieken",
    "TREFWOORDEN": "reisagent toerisme",
    "URL": "",
    "SECTIE": "TOERISME EN VRIJE TIJD",
    "SECTOR": "TOERISME, VRIJE TIJD EN SPORT"
  },
  {
    "ID": "711004",
    "OMSCHRIJVING": "Naslagwerken Kluwer voor sociale wetgeving",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als cursist van opleidingen basis sociale wetgeving en loonberekening en medewerker personeelsdienst, updating boekhoudvaardigheden, management assistent kan je via deze weg toegang krijgen tot de informatieve site Gids voor de sociale reglementering in de onderneming van Wolters Kluwer. Dit is een databank die permanent wordt onderhouden door de firma. Je kan vanuit elk opleidingscentrum toegang hebben tot dit naslagwerk. ",
    "TREFWOORDEN": "naslagwerken, databanken, Kluwer, creatief boekhouden, fiscale databank, fiscale databanken, tax today, praktijkgids voor de jaarrekening, gids voor de sociale reglementering, kreatief boekhouden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HR",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "035531",
    "OMSCHRIJVING": "Installeren van gestructureerde bekabeling: glasvezel",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Na deze opleiding kan je aan de slag als installateur van databekabeling. Je installeert gestructureerde bekabeling of databekabeling van computernetwerken in gebouwen. Je plaatst de bekabeling die bestaat uit koperbedrading en optische vezelverbindingen en connectoren. Je monteert de schakelkasten sluit hierop de bedrading aan en gaat met specifieke meetapparatuur de goede werking na van de installatie. In deze opleiding leer je de volgende technieken: - de veiligheidsmaatregelen toepassen bij het verwerken van glasvezels en        het gebruik van laser - naargelang de toepassing het geschikte gereedschap gebruiken bij het        bewerken van fibers - naargelang de toepassing de geschikte kabels kiezen op basis van hun        eigenschappen - naargelang de toepassing de geschikte connectoren en lasverbindingen        gebruiken en bewerken - basismetingen uitvoeren met de go/no go tester  Om deze opleiding te kunnen volgen dien je reeds een databekabe",
    "TREFWOORDEN": "installateur elektricitei telematica LAN elektrieker kabellegger kabellasser",
    "URL": "",
    "SECTIE": "RESIDENTIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "800204",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Basistheorie hoeknaadlassen - De lasnaadvormen bij hoeknaden kennen - De lasopbouw kennen en de lasstanden kennen -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen hoeknaadlassen elektrode lassen half automatisch lassen MAG lassen TIG lassen argon lassen welding@ lasnaadvorm lasopbouw lasstand lasstanden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "198200",
    "OMSCHRIJVING": "Attest Koeltechnicus",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Theorie Koeltechniek -Vlaamse wetgeving en Nederlandstalige terminologie inzake Koeltechnieken -Hardsolderen -Koelmiddelhandelingen ",
    "TREFWOORDEN": "examen koeltechniek koeltechnicus attest",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "903200",
    "OMSCHRIJVING": "Logistiek assistent in de ziekenhuizen of rusthuizen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Theoretisch gedeelte (250u) *kennisinhouden * de werkorganisatie in een ziekenhuis en rusthuis * plichtenleer (beroepsgeheim) * de beroepshygiene * voedings- en dieetleer -Training van technische vaardigheden: * hef-en tiltechnieken * E.H.B.O. * logistieke hulp i.v.m. maaltijdbedeling, huishoudelijke taken en patientenvervoer *training sociale vaardigheden   - Stagegedeelte (250u): * in 2 instellingen (ziekenhuis, rusthuis) *onder begeleiding van de verantwoordelijke van de stage-insteling en van de opleidingsinstelling",
    "TREFWOORDEN": "afdelingshulp",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MEDISCH-TECHNISCHE ONDERSTEUNING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "640102",
    "OMSCHRIJVING": "Zakelijke mondelinge communicatie Frans",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Woordenschat, basisgrammatica en zinsconstructie voor sociale contacten in een professionele context. *Vooral mondelinge oefeningen.",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "222208",
    "OMSCHRIJVING": "Regelingen op dubbelstuk fluweelmachine type VTR 33",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- grijpergeleiding - grijperstanden - inslagpresentatie - inslagschaar - twisters - poolhoogte - snijbeweging Op een praktijkgerichte wijze komen de diverse regelingen en het onderhoud aan bod van de VTR 33 weefmachine.",
    "TREFWOORDEN": "fluweel weefmachine weefgetouw regelaar kwaliteitswissel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "711002",
    "OMSCHRIJVING": "Praktijk sociale wetgeving en loonberekening",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In een taakgerichte cursus worden, vertrekkend van een personeelsbestand in een fictief bedrijf en gebruik makend van praktijkdocumenten, volgende onderdelen belicht : - Opstelling van de arbeidsovereenkomst van arbeiders & bedienden - Indienstneming van arbeiders & van bedienden - Eenvoudige loonberekening en loonberekening bij ziekte bij arbeiders & bedienden - Schorsing van een arbeidsovereenkomst door ziekte: verplichtingen ten aanzien van de mutualiteit - De regeling bij samenvallende of opeenvolgende afwezigheden - Schorsing van een arbeidsovereenkomst om economische oorzaken/werkverlet - Einde van de arbeidsovereenkomst van een arbeider, met o.a. berekening van de verbrekingsvergoeding - Einde van de arbeidsovereenkomst van een bediende, met o.a. berekening van de verbrekingsvergoeding en de procedure bij ontslag van een beschermde werknemer - Tewerkstellingsmaatregelen - Uitzendarbeid Begrippen die zeker aan bod komen zijn o.a. wet op de arbeidsovereenkomsten, CAO's,betaalde fe",
    "TREFWOORDEN": "sociale wetgeving, sociaal recht, loonberekening, vakantiegeld, arbeidsovereenkomst, contract, bedienden, arbeiders",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HR",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "622400",
    "OMSCHRIJVING": "Dispatcher",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": ". *Transportreglementering *Transportdocumenten *Douaneformaliteiten *Orderverwerking en goederenbehandeling *Kostprijsberekening en tarieven *Verzekeringen en schaderegeling *Personeelsadministratie *Voertuigenkennis en garagebeheer *Planning nationaal vervoer *Distributieplanning *Planning internationaal vervoer *Uitstippelen van de reisroute *Werken met videotrans  Met eigen lesgevers: *Efficient communiceren in bedrijfssituaties *Dactylografisch invullen van documenten *Telex-bediening *Input op terminal *Basiskennis informatica *Sollicitatiebegeleiding *Verbale taalbeheersing Frans, Engels, Duits",
    "TREFWOORDEN": "Dispatcher havensite bediende logistiek planning planner transportplanner transport wegtransport expediteur douane ADR vervoer goederenvervoer wegvervoer distributie haven",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LOGISTIEKE COORDINATIE",
    "SECTOR": "LOGISTIEKE COORDINATIE"
  },
  {
    "ID": "222401",
    "OMSCHRIJVING": "Bediening Staubli JC 4",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- het controleapparaat JC4 * opbouw * bedieningsvoorschriften * toetsenbord - display * verschillende functies * oefeningen en simulaties",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800211",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 07: elektrisch vlambooglassen 2",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Theorie vlambooglassen - De basishandelingen kennen - De parameters kennen en kunnen instellen - Weten hoe lassnoeren op een plaat gelast worden - Weten hoe een plaat opgedikt wordt in de lasstand PC - Weten hoe een binnenhoeknaad onder de hand kan gelast worden met rutiele elektroden -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking *welding @ 06: elektrisch vlambooglassen 1 -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 *welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3 *welding @ 05: basistheorie hoeknaadlassen 4 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen  elektrode lassen welding@ handelingen parameters lasopdracht lasopdrachten opdracht binnenhoeknaad grondnaad grondlaag vullaag vullagen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "403952",
    "OMSCHRIJVING": "Drankenkelner",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een vijfdaagse praktische opleiding waarin vooral de nadruk wordt gelegd op het klaarmaken en serveren van diverse koude en warme dranken.",
    "TREFWOORDEN": "kelner hulpkelner koffiebereidingen zaalopleiding drankenkelner barman horeca hotel bieren cocktails koffie thee restaurant",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "904306",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding social profit voor anderstaligen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Social profit luik: - uitleg over de verschillende beroepen en opleidingen social profit op een concrete en ervaringsgerichte wijze - voorbereiding van de stage - lessen communicatie en assertiviteit - 'leren leren': verdieping van de studievaardigheden - interculturele vaardigheden : omgaan met diversiteit NT2-luik: Zorgkabined - intensieve voorbereiding Nederlands via groepsleren en individuele taaltaken - dit luik Nederlands is afgestemd op de taaleisen van de gekozen opleiding en/of job in de social profit",
    "TREFWOORDEN": "social profit orientatie allochtonen vooropleiding verpleegster verzorgende sociale sector verpleegkundige zorgkundige",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERZORGING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "503000",
    "OMSCHRIJVING": "Professionele schoonmaaktechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding brengt je praktische kennis en vaardigheden bij betreffende technieken, materiaal, machines en producten toegepast in de sector van de professionele schoonmaak.  Inhoud: Basismodule professionele schoonmaaktechnieken - vloeren manueel reinigen en onderhouden (droog/nat) - vloeren machinaal reinigen en onderhouden (droog/nat) - interieur reinigen: dagelijks en periodiek - sanitair reinigen: dagelijks en periodiek - verticale oppervlakken reinigen - je werk organiseren - info over tewerkstelling - voorschriften inzake ergonomie, veiligheid, hygiene, milieu en attitudes in de schoonmaak Na de basismodule met een positief resultaat doorlopen te hebben kan je tewerkgesteld worden als schoonmaker van lokalen en grote ruimtes of kan je doorstromen naar een vervolgmodule (in functie van een vacature): Onderhoud in de zorgsector Onderhoud in de toeristische /recreatieve sector Onderhoud specialiteiten ",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak onderhoud schoonmaker particulier schoonmaakster poetsen, pst",
    "URL": "vdab.be/sector/schoonmaak/",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "036104",
    "OMSCHRIJVING": "Driefasige netten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Methode : praktische opleiding gericht op het verwerven van inzichten in de installatie van industriele netten en driefasige voedingen. Op didactische modules worden praktische oefeningen gemaakt. Een cursusboek dient als leidraad. Inhoud: - driefasige netten (industriele verdeelnetten met verschillende systemen van aardverbinding) * beveiliging tegen stromen die gevaarlijk zijn voor het lichaam * beveiliging tegen indirecte aanraking met afschakeling op melding   * netvormen   * beveiligingsinstallatie en afschakelvoorwaarden (TT-net, TN-net, IT-net) * opbouw van praktische modules  * verschillende componenten van de modules  * metingen op netten - driefasige voeding * installeren van een werfkast * industriele stopcontacten",
    "TREFWOORDEN": "installateur elektriciteit elektrieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INDUSTRIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "016103",
    "OMSCHRIJVING": "Buitenschrijnwerker",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "OPGELET: Een werkzoekende die deze opleiding wil volgen dient eerst de opleiding \"Basistechnieken houtbewerking\" te hebben gevolgd. 320 u Je vervaardigt buitenschrijnwerk zoals ramen, deuren, poorten in hout, aluminium of PVC. Je plaatst deze op de werf. Zowel nieuwbouw als renovatiewerken komen voor. Ook rolluiken, geprefabriceerde poorten worden door jouw geplaatst. Erkers en veranda's maken en plaatsen behoren eveneens tot je werkdomein. Deze opleiding bestaat uit 2 modules: 1. Vervaardigen buitenschrijnwerk- 160 u - buitenschrijnwerk opmeten - werktekening maken - gecombineerde freessets gebruiken - ramen en deuren samenstellen - beslagtekeningen interpreteren - beslag monteren - beslag afregelen 2. Plaatsen buitenschrijnwerk - 320 u - bouwkundig plan interpreteren - ramen plaatsen - deuren plaatsen - speciale bevestigingstechnieken gebruiken - Aluminium schrijnwerk plaatsen - Kunststof schrijnwerk plaatsen - binnenkasten opmeten, maken en plaatsen - rolluiken plaatsen - eindko",
    "TREFWOORDEN": "hout schrijnwerk buitenschrijnwerk timmerman",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "600000",
    "OMSCHRIJVING": "Infosessie tertiaire sector",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze infosessie wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van opleidings-, begeleidings- en uitstroommogelijkheden in een bepaalde sector. Tijdens deze info?s worden mogelijke opleidingen, jobverwachtingen, werkervaringsprojecten door de competentiecentra zowel als door externe partners voorgesteld op een duidelijke en verstaanbare manier. Er wordt aansluitend ook nagegaan of de geinteresseerden aan de instapvoorwaarden voldoen. ",
    "TREFWOORDEN": "info tertiair",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800401",
    "OMSCHRIJVING": "Sleutelspel voor professionele schoonmakers",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Op een speelse manier maak je kennis met enkele sleutelcompetenties in de professionele schoonmaaktechnieken. De speler moet in drie spelrondes telkens drie opdrachten vervullen. Het spel duurt 15 minuten. ",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak thuis professioneel pst schoonmaak particulier schoonmaker poetsdame schoonmaakster dienstencheque schoonmaken poetsen poetser",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "403100",
    "OMSCHRIJVING": "Hulpkok-hulpkelner",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Je leert om de verschillende kook- en serveertechnieken toe te passen in de keuken en/of de zaal van horecabedrijven: - aanleren van de basis kooktechnieken en basis serveertechnieken - bereiden van dagschotels, vleessoorten, nagerechten en koude gerechten - serveren van dranken en samengestelde dranken - serveren van gerechten - gerechten serveerbaar maken voor de klant - toepassen van de hygieneregels ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken zaalhulp zaalcommis medewerker zaal buffet medewerker restaurant helper bediening ",
    "URL": "www.toffejobs.be",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "800205",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 05: basistheorie hoeknaadlassen 4",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Basistheorie hoeknaadlassen - De lasfouten kennen - De lasnaad visueel kunnen controleren - Een DO ( Destructief Onderzoek ) kunnen uitvoeren -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 *welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen hoeknaadlassen elektrode lassen half automatisch lassen MAG lassen TIG lassen argon lassen welding@ controleren lasfouten lasnaadcontrole NDO DO materialenkennis veiligheid",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "222406",
    "OMSCHRIJVING": "Bediening microprocessor dubbelstuk weefmachine type CRT",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- opbouw menustructuur :  * weversscherm  * bewegingen  * productie  * instelling  * patroon  * gegevensoverdracht  * onderhoud  * systeem  * diagnose - foutmeldingen en storingen - procedures - toepassingen op de weefmachine",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "306000",
    "OMSCHRIJVING": "PC technicus",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als PC-technicus herstel je PC's, portables en randapparaten. Je voert preventief onderhoud op deze toestellen uit. Je kent verschillende PC besturingssystemen en je kan ook ingrijpen in een klein PC-netwerk ( LAN) voor 'eerste lijn onderhoud'. Je kan PC's monteren, operationeel maken en installeren in een netwerk. Je leert de basis van gestructureerde koper bekabeling. Je komt in contact met klanten, zowel telefonisch als bij de klant zelf, en geeft technische ondersteuning. Sollicitatietraining en solliciteren zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding! Tevens krijg je de gelegenheid om een communicatietraining te volgen. Praktisch gedeelte Na dit programma volg je in principe een praktische stage in een bedrijf.  In deze opleiding volg je de volgende modules: Vooropleiding: - Algemene kennis gebruikerstoepassingen - Basis elektriciteit / Digitale basistechnieken - Gestructureerde bekabeling koper Basis van PC-technieken: - Montage en demontage van PC's -Installatie en confi",
    "TREFWOORDEN": "thuisnetwerken  netwerken  netwerk  network  internet  assemblage  KMO netwerken  PC technieken  computer  PC technieker  bekabeling  hardware  software  ICT  PC  IT  wireless  draadloos  server  Windows",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "403928",
    "OMSCHRIJVING": "Omgaan met vreemde culturen - horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Opleiding verzorgt door het centrum voor gelijke kansen om beter om te gaan met mensen van een andere origine. ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken zaalhulp zaalcommis medewerker zaal buffet medewerker restaurant helper bediening winteropleiding horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "750431",
    "OMSCHRIJVING": "Webdesigner",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Photoshop - XHTML/CSS - Vormgeving - Illustrator - Dreamweaver - Fireworks - Usability - Javascript - Flash - CMS - communicatietraining - sollicitatietraining en sollicitatiebegeleiding. Praktisch gedeelte De opleiding wordt afgesloten met een praktische stage in een bedrijf. ",
    "TREFWOORDEN": "webdesign design websites internet informaticus informatica, vdabict",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MULTIMEDIA ONTWERP",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "131307",
    "OMSCHRIJVING": "VDAB-intern: TIG_lassen module T1: deel 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De theorie als aanvulling bij de certilas oefenreeks T1: introductie en opdracht 1 en 2 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen TIG lassen argon lassen TIG hoeknaadlassen snoeren lassen binnenhoeknaden buitenhoeknaden snoeren binnenhoeken buitenhoeken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "419620",
    "OMSCHRIJVING": "Aanleveren van digitaal grafisch materiaal",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma grafische digitale workflow en workflowsystemen (bv: Agfa Apogee) *opbouw van een digitaal beeld *verschillende kleurmodellen: RGB, CMYK, PMS, Lab *scanresolutie en uitvoerkwaliteit *type 1, True Type, Open Type lettertypes en de invloed ervan op de kwaliteit *aanleveren van lettertypes *bestandsformaten voor digitale afbeeldingen: .eps, .tif, .jpg, .gif, .psd, .ai *macintosh versus Windows *bestandsbeheer: naamgeving en mapstructuur *programma ?s om bestanden te beheren (Bridge, ?) *bestandskoppelingen en ingesloten bestanden *opslagmedia, FTP,attachments bij e-mails *compressie technieken : .jpeg en .tif *PDF-X en Certified PDF *het verschil tussen een layout-model, impositie proeven en contract kleurproeven",
    "TREFWOORDEN": "druk prepress kwaliteitscontrole",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "403915",
    "OMSCHRIJVING": "Tearoommedewerker",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- hygiene en hygienisch werken in een kleine ruimte - demo en inoefenen reinigen en kuisen van groenten en fruit - verschillende snijtechnieken - bereiden van eenvoudige samengestelde salades - koude snacks - eenvoudige hapjes - snacks met brood zowel warm als koud - hapjes en toetjes bij de koffie - klein gebak - maaltijd pannenkoeken, flensjes, wafels ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca, tearoom, kleine kaart",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "642100",
    "OMSCHRIJVING": "Algemene mondelinge communicatie Frans",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- alledaagse, niet functiegericht Frans - overwinnen van drempelvrees - conversaties in en over alledaagse situaties",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "134500",
    "OMSCHRIJVING": "Werktuigkundig Uitvoeringstekenaar Piping",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- AutoCad 2D en 3D - AutoCad P&ID - AutoCad Plant - materialen - soorten en klassen - verbindingen - afsluiters - P&ID (process & instrument diagram) - appendages - meetinstrumenten - steunen - pijpleidingen - leidingsystemen - isometrieen - layouts - testen en controle van pijpleidingen - behandelen/beschermen van pijpleidingen - projectwerking - VCA",
    "TREFWOORDEN": "constructie tekenaar gereedschap ontwerp CAD WTCAD Autocad tekenaar tekenen technisch tekenen AutoCAD CAD WTCAD mechanisch ontwerp werktekening parametrisch ontwerpen solid modelling parametrisch ontwerpen leidingen chemische industrie piping",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MECHANISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "403929",
    "OMSCHRIJVING": "Omgaan met drank en drugsproblemen - horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Hoe spring om met personeel met een drank of drugprobleem. Wat kan ik voor hen doen , waar vind ik voldoende steun ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken zaalhulp zaalcommis medewerker zaal buffet medewerker restaurant helper bediening winteropleiding horeca",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "403939",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands voor anderstalig horecapersoneel",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "De opleiding duurt 4 dagen. Tijdens deze cursus leer je de belangrijkste woorden en begrippen uit de horecasector in het Nederlands.",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp,keukenmedewerker,horeca, keukencommis,demi-chef de partie,kok,medewerker gemeenschapskeuken,grootkeuken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "800208",
    "OMSCHRIJVING": "Welding @ 14:Tig-Lassen 3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De lasopdrachten: - Snoeren lassen in PA/PF/PC - Buitenhoeknaden - Buitenhoeknaden lassen in PA/PF/PC - Binnenhoeknaden - Binnenhoeknaad in PA/PB/PF. -Vereiste voorkennis: *welding @ 01: kennismaking *welding @ 12 TIG lassen 1 *welding @ 13 TIG lassen 2 -Aanbevolen voorkennis: *welding @ 02: basistheorie hoeknaadlassen 1 *welding @ 03: basistheorie hoeknaadlassen 2 *welding @ 04: basistheorie hoeknaadlassen 3 *welding @ 05: basistheorie hoeknaadlassen 4",
    "TREFWOORDEN": "lassen tig-booglassen welding@ handelingen parameters lasopdracht lasopdrachten opdracht",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "165179",
    "OMSCHRIJVING": "Rijexamen met vakbekwaamheid algemeen: theorie + praktijk",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Straatcode Vakbekwaamheid",
    "TREFWOORDEN": "rijexamen vakbekwaamheid meerkeuzevragen examen transport",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "280001",
    "OMSCHRIJVING": "Inleiding tot de meet- en regeltechniek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze inititiatiecursus maak je kennis met een aantal fysische wetten en begrippen, benamingen, symbolen en lettercodes die typisch zijn voor de wereld van de meet- en regeltechniek. Het kan ook een opfrissing zijn van thema?s waarmee je vroeger reeds op school of in het beroepsverleden hebt kennis gemaakt. Deze theoretische \"webleercursus\" bevat volgende hoofdstukken: - Wat is meet- en regeltechniek - Benamingen en begripsverklaringen - Lettercodes - Fysische eenheden en begrippen - Bijzonderste fysische wetten Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een aantal online oefeningen waarmee je je opgedane kennis kan testen. De webleercursus duurt maximaal 30 uren. Je krijgt 90 dagen de tijd om de cursus door te nemen.",
    "TREFWOORDEN": "regeltechniek meettechniek M&R",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INDUSTRIELE PROCES- EN PRODUCTIETECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "017600",
    "OMSCHRIJVING": "Productie-operator hout",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "OPGELET: Een werkzoekende die deze opleiding wil volgen dient eerst de opleiding \"Basistechnieken houtbewerking\" te hebben gevolgd. 320 u Deze opleiding bestaat uit volgende onderdelen: - CNC-houtbewerkingsmachines initiatie - Bediener CNC-houtbewerkingsmachines - CNC basisprogrammatie ISO - CAM programmatie hout - CNC programmatie - dialoog - Basis (software verschillende fabrikanten) - CNC programmatie - dialoog - vervolmaking (software verschillende fabrikanten) - Bediener kantenaanlijmmachine - milieuvoorschriften naleven - veiligheidsvoorschriften opvolgen - veiligheid incl. \"Basisveiligheid voor uitzendarbeider bouw conform de eindtermen opgesteld door het NAVB.\"",
    "TREFWOORDEN": "CNC operator productie produktie produktieoperator",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN HOUT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "616004",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie in boekhouden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- boekhouden in de organisatie: wat,waarom,taken,functies - de balans: actief,passief,vaste activa,vlottende activa,eigen vermogen,vreemd vermogen,rekeningen,rekeningenstelsel - de resultatenrekening: kosten,opbrengsten,bedrijfsresultaat,financieel resultaat, uitzonderlijk resultaat... - de dagelijkse verrichtingen: verkopen,financiele verrichtingen,diverse verrichtingen - de maandelijkse verrichtingen: proef- en saldibalans,klanten- en leveranciersstaat, individuele rekening,BTW-aangifte - de jaarlijkse verrichtingen: voorraadwijzigingen,afschrijvingen,verwerking van het resultaat - eindoefening",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden bedrijfsadministratie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "165140",
    "OMSCHRIJVING": "Bijscholing rijvaardigheid met vrachtwagen en/of combinatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- wordt samengesteld op maat van het bedrijf:",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "800350",
    "OMSCHRIJVING": "Kunststoffen bewerken basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- wat zijn kunststoffen ? - eigenschappen van kunststoffen - soorten kunststoffen - toepassingen van kunststoffen ",
    "TREFWOORDEN": "kunststoffen bewerken kunststof",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CHEMIE EN KUNSTSTOFFEN",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "416200",
    "OMSCHRIJVING": "Offsetdrukker - tweekleurenpers",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Je hebt de basiskennis en/of ervaring met offsetdrukken, je wil je bijscholen en/of specialiseren in het werken met een tweekleurenoffsetpers. -Tijdens deze opleiding leren we je volgende vaardigheden: *analyseren, werken, instellen en afregelen van: inleg- en aanlegsysteem, papiertransport, uitlegsysteem, inkt- en vochtwerk, inkt/waterbalans, afwikkeling, registersysteem *toepassing en gebruik van meet- en regelapparatuur *densitometrie *nummer-, perforeer- en indrukinrichting *instelling en afregeling van schoon- en weerdruksysteem *grondstoffentechnologie en -controle * Aanmaak en analyse van vochtwater en steunkleuren *werkorganisatie / werkinstructies *procesoverzicht en procesbeheersing *kwaliteitsbeleid - standaardisatie *foutenanalyse *veiligheid, onderhoud en milieurichtlijnen -Het programma is modulair in functie van de voorkennis van de kandidaat en kan dus zowel naar inhoud als naar duurtijd individueel aangepast worden.",
    "TREFWOORDEN": "druk offset",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "GRAFISCHE PRODUCTIETECHNIEKEN",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "198203",
    "OMSCHRIJVING": "Herexamen Koeltechniek theorie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Emissies van ozonafbrekende stoffen - Directe en indirecte emissies van broeikasgassen (koelmiddelproblematiek, energieverbuik)                   - Gereglementeerde koelmiddelen, toegestane koelmiddelen en olien, eigenschappen en toepassingsgebied van koelmiddelen en olien, lekdichtheidbepaling, kennis van lekdichtheidsbeproevingtechnieken - Wetgeving inzake lekdetectie * Kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen) * Kennis van risico?s op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor, ...) ",
    "TREFWOORDEN": "examen koeltechniek theorie attest",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "708302",
    "OMSCHRIJVING": "Starten met je eigen zaak",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je vestigen als zelfstandige heeft zo zijn voordelen. Maar wil je als zelfstandige je voordelen eruit halen en de risico's (die er ook bijhoren) beperken, dan moet je goed voorbereid aan de start aantreden. De cursus biedt een duidelijk overzicht van de voordelen, de nadelen, de juridische vormen, de administratieve verplichtingen, de inkomsten en kosten, ... enz. ",
    "TREFWOORDEN": "webleren bedrijfsbeheer handelaar zelfstandige starten",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "131308",
    "OMSCHRIJVING": "VDAB-intern:TIG_lassen module T1: deel 2",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De theorie als aanvulling bij de certilas oefenreeks T1: opdracht 3 en 4. ",
    "TREFWOORDEN": "lassen TIG lassen argon lassen TIG hoeknaadlassen snoeren lassen buitenhoeknaden buitenhoeken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800326",
    "OMSCHRIJVING": "Grafische - Impositie en vouwschema's",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Indelingsvellen * Vereiste gegevens * Hoe een drukvorm indelen? - Vouwvellen * Waarom combineren? * Hoe combineren? - Algemene begrippen * Drukpers * Aanleghoek * Tassen- en messenvouw * Keren * Stolpen * Perfector - Vouwwijzen * Kruisvouw * Parallelvouw - Hulptekens en controletekens * Hulptekens voor de drukker * Hulptekens voor de vouwer-binder: overzicht - Bindwijzen ",
    "TREFWOORDEN": "Impositie grafische sector vouwschema drukkerij",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "714100",
    "OMSCHRIJVING": "Verkooptechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- motivatie en teambuilding - marketing - klantenprofielen - empathie - verkoop is communicatie - telefonische afspraak - structuur van het verkoopsgesprek - argumentanalyse - tegenwerpingen - afsluittechnieken - prospecteren - merchandising - solliciteren is zichzelf verkopen - videopraktijkoefeningen",
    "TREFWOORDEN": "televerkoop vertegenwoordiger vertegenwoordiging verkoopstechnieken webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "800645",
    "OMSCHRIJVING": "Solliciteren - Elektromechanica - Telefoneren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is specifiek afgestemd op beroepen in de elektromechanica met praktijkgetrouwe voorbeelden. * telefoneren * eenvoudig telefoongesprek * zo zeg je het goed * beleefd bellen * als je opgebeld wordt * vragen om door te verbinden * bijzondere gevallen * gsm * je cv maken * bellen voor een vacature ",
    "TREFWOORDEN": "solliciteren elektromechanica anderstaligen sollicitatie sollicitatiemodule",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "272000",
    "OMSCHRIJVING": "Digitale elektronica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- begrippen digitaal - analoog - binair talstelsel - IC-technologieen - logische functies - poorten - flip-flops, tellers en registers - mono- en astabiele multivibrator, schmitt-trigger - decoder/driver, multiplexer-demultiplexer - adders, comparators - principes van geheugens - principes van D/A en A/D omzetters - gebruik van meetinstrumenten (o.a. logic pulser, logic probe, digitale geheugenoscilloscoop). - dit aspect is verweven in het geheel van de opleiding.",
    "TREFWOORDEN": "elektronica automatisering elektronika technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800638",
    "OMSCHRIJVING": "Solliciteren - automechanica - het gesprek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is specifiek afgestemd op beroepen in de automechanica met praktijkgetrouwe voorbeelden. - Het gesprek voorbereiden - Je eerste indruk bij de werkgever verbeteren - Een goed gesprek voeren - Aandacht besteden aan je houding - De typische vragen beantwoorden - Vragen stellen - Afscheid nemen ",
    "TREFWOORDEN": "solliciteren automechanica sollicitatie sollicitatiemodule",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "161001",
    "OMSCHRIJVING": "Autoschadehersteller/voorbereider",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tijdens de opleiding leer je zelfstandig een voertuig voorbereiden tot de afwerkingslagen dit door de onderstaande technieken toe te passen: * carrosseriedelen reinigen en ontvetten * polyesterplamuur aanbrengen en schuren * lasnaden schuren, vijlen en frezen * ondergronden voorbereiden voor verdere bewerking * voertuigen geheel of gedeeltelijk afplakken * op een veilige en milieubewuste manier werken ",
    "TREFWOORDEN": "plamuurder carrosserie schuurder carrosserie afplakker carrosserie autoreiniger",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PLAATWERK, KOETSWERK EN PISTOOLSCHILDEREN",
    "SECTOR": "PLAATWERK EN KOETSWERK"
  },
  {
    "ID": "800679",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands - Communiceren via e-mail",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Sinds de jaren '90 is e-mail niet meer weg te denken uit het professioneel en dagelijks leven. E-mailverkeer is tegenwoordig zelfs de belangrijkste vorm van bedrijfscommunicatie! Daarnaast wordt e-mail gebruikt om berichten te versturen naar familie en vrienden, om discussies te voeren via elektronische gemeenschappen ('mailcommunities'), om informatie uit te wisselen, ... Deze cursus wil je helpen om vlotter te communiceren in het Nederlands via e-mail in een heldere, duidelijke taal, rekening houdend met de specifieke stijl en \"nettiquette\" van deze vorm van communicatie.  ",
    "TREFWOORDEN": "e-mail email communiceren communicatie taal talen Nederlands opstellen klantgericht",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800674",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 19: Achat et vente: secteur automobile",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In dit thema wordt de woordenschat aangebracht die je nodig hebt in de autosector. Door middel van interactieve oefeningen wordt zowel het tekstbegrip, de woordenschat als de taalvaardigheden verbeterd. Achat et vente * Chez un concessionnaire BMW (B1)   ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Frans voor Nederlandstaligen afstandsleren taal talen webleren verkoop Frans voor de verkoop auto auto-industrie autosector",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "000400",
    "OMSCHRIJVING": "Vloerder-tegelzetter",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als vloerder-tegelzetter plaats je vloer- en muurbekledingen in keramische materialen of natuursteen. Ofwel werk je op de traditionele wijze in een mortelbed of traditioneel zandbed ofwel lijm je de materialen. Om je werk onder de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren moet je een goede notie bezitten van andere bouwtechnieken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je zelf al eens een vloeronderlaag (chape) moet afstrijken of een muur moet \"rechttrekken\" om de tegels vakkundig aan te brengen. Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken vloeren * Bevloering in mortelbed * Vloeren op natte chape * Lijmen van vloeren en wandtegels * Cementeren in functie van wandbetegeling * Trappen * Natuursteen * Muurbekleding met mortel In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 165 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursiste",
    "TREFWOORDEN": "vloeren chappe faience tegels tegelzetter chappist chapper vloerlegger vloerder",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "VLOEREN EN TEGELZETTEN",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "503001",
    "OMSCHRIJVING": "Schoonmaakinspecteur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "1. Inleiding: kennis van de sector, kennismaking met het beroep 2. Technisch gedeelte: fysische en chemische eigenschappen, producten, schoonmaakprogramma's - gebouwplannen en lastenboeken, afwerkmaterialen, organisatie, materieel, tijdcalculatie, schoonmaakmethodiek, offertes, kwaliteit, administratief beheer, relationele aspecten 3. Veiligheid 4. Ergonomie 5. Sociale wetgeving 6. Informatica: Inleiding, Word, Excel, Email en Internet 7. Sollicitatietraining 8. Schriftelijke en technische communicatie 9. Schriftelijke en telefonische communicatie 10. Klachtenbehandeling",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak onderhoud inspecteur kwaliteit",
    "URL": "www.vdab.be/sector/schoonmaak",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "017100",
    "OMSCHRIJVING": "Daktimmerman",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "OPGELET: Een werkzoekende die deze opleiding wil volgen dient eerst de opleiding \"Basistechnieken houtbewerking\" te hebben gevolgd. 320 u Deze opleiding bestaat uit volgende onderdelen: Daktimmerman: 160 u - dakvormen - spantonderdelen berekenen - opmeten en uitzetten van dakconstructies - zaagmallen maken en gebruiken - muurplaten plaatsen - dakspanten en gebinten monteren - elektrische handgereedschappen gebruiken - pneumatische handgereedschappen gebruiken - isoleren van dakconstructies - dakvlakvensters plaatsen - dakkapellen opmeten, maken en plaatsen - bebording en dakoversteken plaatsen - veiligheidsvoorschriften naleven - milieuvoorschriften naleven Veiligheid incl. \"Basisveiligheid voor uitzendarbeider bouw conform de eindtermen opgesteld door het NAVB.\" Voor WERKNEMERS * Dakspanten * Dakkapellen en dakvlakvensters",
    "TREFWOORDEN": "hout daktimmerwerk daktimmer schrijnwerker timmerman daktimmerman",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "DAKTIMMERWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "800657",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 08: Algemene Economie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 8ste deel van Franel is voor Franstaligen die Nederlands willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in beroepsgebruik en werksituaties. Algemene economie: * Take off richting bedrijf (A2) * Wie zoekt, die vindt ... over de grens (B1) ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Nederlands voor Franstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800563",
    "OMSCHRIJVING": "MS Excel 2007 - Gegevens presenteren en analyseren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tabellen - Sorteren - Filteren - Overzichten en subtotalen - Databasefuncties - Draaitabellen en grafieken - Werken met externe gegevens - 'Wat als' -analyses - Herhalingsoefeningen ",
    "TREFWOORDEN": "Microsoft, MS Vista, 2007, Vista, Excel, functies, rekenblad, rekenbladen, data, analyse",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "139500",
    "OMSCHRIJVING": "Internationaal plaatlasser met halfautomaat MIG/MAG",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Om deze opleiding te kunnen starten dien je de basistechnieken voor de metaalbewerking veilig en zelfstandig te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij de opleiding \" basistechnieken mechanica \" ( opleidingscode 120100). -Je taak bestaat erin verbindingen tot stand te brengen tussen stukken metaal gebruik makend van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding al of niet gebruik makend van een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden materiaal. -Je levert stukwerk of reeksen volgens plan met of zonder lasprocedure of volgens model. -Eens het lasproces is gestart dien je erg geconcentreerd verder te werken om een goed smeltbad te verkrijgen en te behouden om fouten in de las te vermijden. -De meeste lasprocessen vereisen een groot vakmanschap wat betreft *handvaardigheid *nauwkeurigheid *kwaliteitsbewustheid -Je hebt kennis van het smeltgedrag van verschillende soorten metaal en van de lasapparatuur. -De lasopleidingen bij VDAB zijn modulair opgbouwd per",
    "TREFWOORDEN": "hoeklasser elektrodelasser halfautomaatlasser tiglasser gekwalificeerd lasser gecertificeerd lasser gediplomeerd lasser pijplasser",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "037101",
    "OMSCHRIJVING": "CAE eplan - basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- directory-indeling van EPLAN op de harde schijf - projectopbouw  * nieuwe projecten aanmaken en bestaande kiezen  * projecten verwijderen en herbenoemen  * algemene projectgegevens invullen/wijzigen  * oefeningen - Grafische functies.  * pagina's aanmaken + oefeningen  * schema's tekenen + oefeningen  * inlezen van symbolen + oefeningen  * symbooltypes + oefeningen  * makro's + oefeningen - Symboolproject aanmaken.  * aanmaken en wijzigen van symboolbestanden - Formulierenproject leren kennen en opzoeken.  * wisselen teksten en onderdeelcodes  * pagina's verwijderen, verschuiven en nummeren  * nummeren onderdeelcodes en klemmen",
    "TREFWOORDEN": "eplan automatisering elektriciteit CAE elektrieker tekenen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ELEKTROTECHNISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "403948",
    "OMSCHRIJVING": "Basis Word 2007 - Horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Tweedaagse opleiding waarin de basis toepassingen van WORD 2007 belicht worden. Na de opleiding ben je in staat om teksten in te voeren, op te maken en te bewerken.  ",
    "TREFWOORDEN": "WORD, word, computer, computervaardigheden, tekstverwerking, pc, winteropleidingen, horeca, kok, kelner, hulpkelner, hulpkok, keukenmedewerker, restaurant, cafe, hotel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "016105",
    "OMSCHRIJVING": "Binnenschrijnwerker",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "OPGELET: Een werkzoekende die deze opleiding wil volgen dient eerst de opleiding \"Basistechnieken houtbewerking\" te hebben gevolgd. 320 u Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: - vervaardigen binnenschrijnwerk - 160 u - plaatsen binnenschrijnwerk - 280 u - keuken- en badkamermeubilair -200 u Als WERKNEMER kan je kiezen uit volgende modules: * Lichte scheidingswanden in gipskartonplaat - basis * Lichte scheidingswanden in gipskartonplaat - vervolmaking * Rechte steektrap * Afhangen van binnendeuren * Plaatsen van binnendeuren * Plaatsen van verlaagde plafonds * Pistoolspuiten * Certificaat plaatser brandwerende deuren * Trap met kwartdraai * Kasten in plaatmateriaal * Beitsen en vernissen * Elektriciteit en sanitair voor binnenschrijnwerkers",
    "TREFWOORDEN": "houtbewerking binnenschrijnwerker schrijnwerker hout schrijnwerk interieurbouwer",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "221500",
    "OMSCHRIJVING": "Aanknopen met Uster Matic",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- voorbereidende taken * schrank van de oude ketting * schrank van de kleurenkoord * schrank om in meerdere malen aan te knopen * opstellen van de aanknoopstelling * verschillende mogelijkheden van aanknopen - aanknopen * kennis en bediening van de aanknoopmachines * aanknopen van diverse grondstoffen * aanknopen met en zonder schrank * fouten en storingen - nabewerkingen * afbouwen van de stelling * doorweven en startklaar maken van de weefmachine * controle en/of bijsturen van de kleurrapporten",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "016102",
    "OMSCHRIJVING": "Machinale houtbewerker",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "OPGELET: Een werkzoekende die deze opleiding wil volgen dient eerst de opleiding \"Basistechnieken houtbewerking\" te hebben gevolgd. Je stelt in en bedient een of meerdere houtbewerkingmachines voor het vervaardigen en het bewerken van onderdelen van meubels, schrijnwerk en interieur. Je verwerkt zowel massief hout als plaatmateriaal. De machines waarmee je werkt zijn onder andere afkortzaag, langzaag veelbladzaag, 4-zijdige schaaf- en freesmachine, vertikale freesmachine, bovenfreesmachine, boor- en drevelmachine, carrouselfrees, pers- en opsluitbank en draaibank. De opleiding bestaat uit volgende onderdelen: - werktekening en houtlijst interpreteren - onderdelen vervaardigen - houtbewerkingmachines instellen en bedienen - houtbewerkingmachines onderhouden - freesmallen vervaardigen - gebogen freeswerk uitvoeren - vierzijdige schaafmachine instellen en bedienen - opmeten werkstukken - profielmessen slijpen - veiligheidsvoorschriften naleven - milieuvoorschriften opvolgen Veiligheid",
    "TREFWOORDEN": "hout machine machinale houtbewerker",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN HOUT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "200250",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker ontwerpafdeling CAD mode-ontwerpen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Functiebeschrijving: *je hebt als mode-ontwerper een belangrijke taak bij de start van een collectie. *je volgt internationaal de tendensen en ontwikkelingen op de voet. *je stelt een collectie samen volgens de stijl van het bedrijf en de klantengroep. *je ontwerpt en tekent kledingstukken, weefsels, motieven. *je ontwerpt accessoires en stelt catalogussen samen. *je werkt in een team van ontwerpers, productie- en marketing verantwoordelijken. *je werkt je opdrachten af op een CAD styling pc met aangepaste software van Gerber (Fashion Studio) of Lectra (Kaledo). zie voor info op www.lectra.com of www.gerbertechnology.com -Tijdens de opleiding leren we je volgende vaardigheden: *ontwerptekeningen creeren op CAD werkpost en met behulp van WACOM tekentablet *catalogussen samenstellen *stoffen plaatsen op foto's *color management *stoffen en breistructuren ontwerpen *impressies maken van een collectie  -Heb je reeds een academische opleiding als mode-ontwerper achter de rug en heb je r",
    "TREFWOORDEN": "styling, styliste, stylist, ontwerper, ontwerpster, modeontwerper, modeontwerpster, vormgeving, CAD vormgeving , CAD stylist",
    "URL": "www.creamoda.be",
    "SECTIE": "TECHNISCH ONTWERP CONFECTIE",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "800623",
    "OMSCHRIJVING": "Binnenlandse handelsdocumenten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- commerciele documenten: prijsaanvraag,offerte,bestelbon,orderbevestiging, leveringsbon,factuur,credit- en debetnota - financiele documenten: cheque,overschrijving,wisselbrief,elektronische betaling, rekeninguittreksel - geintegreerde oefeningen De cursus situeert zich in een praktijkomgeving CASH.De opdrachten zijn taken zoals ze ook in de praktijk voorkomen.",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden documenten handelsdocumenten bedrijfsadministratie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "120501",
    "OMSCHRIJVING": "Onderhoud van kogellagers",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Methode: opleiding gericht op het monteren en herkennen van types van kogellagers. Een werkboek dient als leidraad. Inhoud: - soorten kogellagers en hun eigenschappen - eenvoudige berekeningen - gebruik van catalogi - smering en onderhoud van kogellagers - montage en demontage van kogellagers - afregeling van kogellagers",
    "TREFWOORDEN": "mekanieker technieker elektrieker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "408120",
    "OMSCHRIJVING": "HACCP-systeem: Wetgevend Kader",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de Europese richtlijnen aangaande HACCP en de definitie ervan. - de stappen die genomen moeten worden om een integraal HACCP-systeem te ontwikkelen - de implementatie van het HACCP-systeem en de voortdurende verificatie en eventuele herziening ervan - de voordelen die een goed HACCP-systeem nog kan bieden naast het garanderen van de veiligheid en gezondheid van de geproduceerde levensmiddelen - HACCP en het KB van 7/02/97 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiene.",
    "TREFWOORDEN": "horeca voeding hygiene HACCP",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "418642",
    "OMSCHRIJVING": "Macromedia Flash 2004",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- inleiding en situering van Macromedia Flash - overzicht van de mogelijkheden - interface, settings, paletten - de teken- en tekstmodule - soorten objecten - animaties aanmaken - transformatietools Deze opleiding richt zich tot personen die animaties willen aanmaken voor het web. De cursist krijgt de gelegenheid om zowel theoretisch als via praktische opdrachten de standaardtools te leren kennen. Dit stelt hem/haar in staat om een volwaardig eindproduct af te leveren. ",
    "TREFWOORDEN": "EPP multimedia animatie Flash webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MULTIMEDIA ONTWERP",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "010100",
    "OMSCHRIJVING": "Stukadoor",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je bekleedt met diverse pleisterproducten binnenmuren, buitenmuren en plafonds. Je werkt met diverse materialen zoals gips en cement, die je eerst mengt om ze daarna manueel of met de spuit aan te brengen, glad te strijken en af te werken. Het optrekken van binnenwanden uit gipskarton platen in de woningbouw behoort ook tot je taken. Bij restauratiewerken kan je je kunstenaarstalent aan bod laten komen door mallen te maken, lijsten te trekken en ornamenten te restaureren. Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken natte bepleistering * Manuele tweelaagse kant en klare bepleistering * Manuele eenlaagse kant en klare bepleistering * Cementeren * Machinale bepleistering * Droge binnenbepleistering In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 122 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeindigen v",
    "TREFWOORDEN": "bouw stukadoor plakker bezetter bepleistering pleisterwerk bezetting droge binnenbepleistering gyproc gipskarton",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "PLEISTERWERKEN",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "134100",
    "OMSCHRIJVING": "Mechanisch tekenaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Tijdens de opleiding leer je tekenen en/of ontwerpen van onderdelen, producten, uitrustingen of installaties. Je leert genormeerde detailplannen, subeenheden of eenheden en preciseringsdossiers uitwerken op basis van functionele specificaties, documentanalyses, bestekken, bestellingen en behoeften van de klant. Bijkomende leeractiviteit kan zijn: een project of een team superviseren en/of coordineren. De opleiding wordt gegeven op het niveau graduaat (=HBO). Volgende onderwerpen komen aanbod: - AutoCAD-2D, AutoCAD-3D, Inventor - Gebruik van tekengereedschappen - Projectietekenen, tekennormen, perspectieftekenen - Meetkundige constructies - Doorsneden, oppervlakteruwheid - Maataanduiding en toleranties, materiaalaanduiding - Vereenvoudigen bij het technisch tekenen - Schetsen van werktuig- en machineonderdelen - Vorm- en plaatstoleranties - Gebruik van normdelen - Elementaire sterkteberekeningen - Samenstelling- en uitvoeringstekeningen - Plaatuitslagen en ontvouwingen - Projectwerk e",
    "TREFWOORDEN": "CAD mechanica ontwerp werktuigbouw werktuigkunde",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MECHANISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "018100",
    "OMSCHRIJVING": "Plaatsen van brandwerende deuren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- algemene begrippen  * brandreactie  * brandweerstand  * compartimentering - materialenkennis - brandweerstandproeven - plaatsen van brandwerende deuren Veiligheid incl. \"Basisveiligheid voor uitzendarbeider bouw conform de eindtermen opgesteld door het NAVB.\"",
    "TREFWOORDEN": "brand deur",
    "URL": "www.och.cfb.be",
    "SECTIE": "BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "200400",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker productievoorbereiding : modellen snijden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Functiebeschrijving: *je hebt als medewerker van de productievoorbereiding een nauwkeurig uit te voeren taak: snijden van kledingstukken of aanverwante artikelen. *je verwerkt de snijorders volgens de bestellingen. *je tekent de intekeningen op papier of met behulp van een CAD computersysteem. *je legt de nodige stoflagen klaar en je snijdt de onderdelen uit met verschillende apparatuur: handmatig of met een automatische snijrobot (cutter). *je nummert en bundelt de gesneden stuks en maakt deze klaar voor verdere productie. -Voorwaarden: *voor deze functie ben je best heel nauwkeurig en zuinig. *je bent in staat om je eigen werk grondig na te kijken. -Tijdens deze opleiding leer je volgende vaardigheden: *intekeningen maken voor verschillende materialen en modellen *bedienen en onderhouden van handbediende snijapparaten en automatische snijrobot *snijden van alle materialen *nummeren en bundelen van de gesneden stuks  -Je kan terecht in deze opleiding zonder kennis van confectie-te",
    "TREFWOORDEN": "snijden,snijdster,cutter,cutten,snijrobot",
    "URL": "www.creamoda.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CONFECTIE",
    "SECTOR": "CONFECTIE"
  },
  {
    "ID": "773906",
    "OMSCHRIJVING": "Outlook 2002",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- adressenbestand organiseren - gebruik van e-mail - agenda bijhouden - overzicht van de overige Outlook-functies (taken, notities, logboek)",
    "TREFWOORDEN": "databank mail webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "403949",
    "OMSCHRIJVING": "Efficient gebruik maken van internet - Horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Een tweedaagse praktische opleiding waarin het werken, surfen en zoeken op het internet belicht wordt. Na de opleiding heb je heel wat tips op zak om efficient informatie op te zoeken op het internet. ",
    "TREFWOORDEN": "internet, computer, pc, computervaardigheden, kok, kelner, hulpkok, hulpkelner, keukenmedewerker, cafe, restaurant, koken, hotel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "575900",
    "OMSCHRIJVING": "Uitsnijder - uitbener",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Basis vleesbewerking - Uitsnijden/uitbenen varken, rund, kalf en schaap - Voedingsmiddelenhygiene - Stage.  13 weken opleiding stage inclusief Je leert karkassen ontvangen en versnijden / verdelen naar de grote versnijdingsvormen. Je snijdt de deelstukken los en beent ze uit en verwijdert zwoerd, vet en vliezen om verkoopklare eenheden te verkrijgen.Je portioneert mogelijk verder tot commerciele deelstukken. Je houdt rekening met voorschriften vermeld in de werkplanning. Je respecteert de voorschriften betreffende hygiene en welzijn op het werk. ",
    "TREFWOORDEN": "voeding slagersgast slager vleesbewerker uitbeender uitsnijder",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VLEESBEWERKING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "200320",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker patroonafdeling : manueel en CAD patronen tekenen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Functiebeschrijving: *je zorgt, als medewerker van de patroonafdeling, voor de uitvoering van het ontwerp naar een draagbaar kledingstuk. *je houdt daarbij rekening met de matentabel van het bedrijf, de pasvorm en het draagcomfort van het kledingstuk en de uitwerkingsmogelijkheden van de productie-afdeling. *je hebt een grote verantwoordelijkheid want je staat aan het begin van het productieproces. *je moet nauwkeurig werken, berekeningen maken en geconcentreerd kunnen bezig zijn in deze job en dus ook in de opleiding. *je werkt graag en veel met de computer want je werkt veel van je tijd aan een beeldscherm. -Voorwaarden: * je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kunt vlot abstract denken * je bent goed in het maken van berekeningen * je beschikt over een aantal persoonsgebonden competenties zoals: lexibiliteit, goed samenwerken, goed stressbestendig zijn, geconcentreerd en nauwkeurig werken, zelfstandig werken, klantgericht zijn ........ * je hebt een goede technische kennis van h",
    "TREFWOORDEN": "CAD patroontekenen, patroontekenen,modelliste, patroonontwerpen, tekenen op PC , CAD Lectra, CAD Gerber , CAD Investronica",
    "URL": "www.creamoda.be",
    "SECTIE": "TECHNISCH ONTWERP CONFECTIE",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "800371",
    "OMSCHRIJVING": "VDAB- intern: Test koeltechnicus",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Op 1 dag doorloopt u een aantal tests om het attest van koeltechnicus te bekomen. ",
    "TREFWOORDEN": "koeling, koeltechniek installateur koeltechnieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KOELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HVAC TECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "035202",
    "OMSCHRIJVING": "KNX vervolmaking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Het datagram - Busdeelnemers - Combinatorische Logica - Instellen Flags - Installatiebeveiligingen - Hardwaretest installatie - Inbedrijfstelling - Projecteren en inbedrijfname van lijnkoppelaars - Uitlezen van het geheugen van een buskoppelaar - EIS-types - Continu temperatuurregeling met KNX - Projectoverschrijdend kopieren - Test installatie - Praktisch project uitwerken en in bedrijf stellen",
    "TREFWOORDEN": "elektriciteit domotica installateur elektrieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DOMOTICATECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "201321",
    "OMSCHRIJVING": "Bedienen, programmeren en regelen met STOLL-M1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- bedienen van M1 - monsters maken op basisvoorbeelden en bestaande modulen - verschillende breitechnieken - structuur, jacquard, intarsia, ... - werken met NP, MSEC, WM,... - rapporten definieren - NPJ-flexible stitch - verandering van boorden (basis) - eigen modulen aanmaken (basis) - Fully Fashion",
    "TREFWOORDEN": "textiel breimachinebediener",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "160102",
    "OMSCHRIJVING": "Autotechniek / Mecanicien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tijdens de opleiding leer je zelfstandig herstel- en diagnosewerkzaamheden uit te voeren aan personenwagens in de garage dit door de onderstaande technieken toe te passen: * herstellingen en onderhoudswerkzaamheden aan benzine en dieselmotoren, brandstofsystemen, koppeling, transmissie, aandrijving, ophanging, besturing en remmen. * nazicht en herstelling voor technische controle * elektriciteit, schemalezen en elektronica voor het herstellen van elektrische en elektronische storingen. * studie van de nieuwste ontwikkelingen bij diverse merken",
    "TREFWOORDEN": "garagetechnieker garagist automecanicien autotechnieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "AUTOMECHANICA",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "573110",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus haven: Basis elektriciteit",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": " Inleiding - Symboliek van schakelaars en drukknoppen - Stroom- en spanningsmeting - Wet van het vermogen - Sectie van geleiders in functie van de beveiliging - Gevolgen van de weerstand van geleiders - Trage en snelle smeltzekeringen Transformatoren - Gelijk- en wisselspanning - Magnetisme en elektromagnetisme - Inductieverschijnselen - Inductie en spoelen - Opwekken van wisselspanning en gelijkspanning - Vermogen bij wisselspanning - De transformator Gelijkrichting - De diode - Enkele schakelingen met dioden - De eenfazige enkelzijdige en dubbelzijdige gelijkrichter - De eenfazige bruggelijkrichter - De condensator - Afvlakken van de rimpel bij een gelijkgerichte spanning De impulsschakelaar en de kontaktor - Werking van de impulsschakelaar of telerupteur - Werking van een relais en kontaktor Driefazige wisselspanningsstelsels - Het 3x230V net - Het 3x400V + N net - Ster en driehoek configuratie Beveiliging van elektrisch materieel en personen - Beveiliging van materiaal - Verlie",
    "TREFWOORDEN": "technicus haven elektriciteit schakeltechnieken PLC datamanipulatie programming vermogenhydraulica hydraulische sturingen schemalezen havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "403905",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie zaaltechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- hoe een tafel dekken voor elke gelegenheid. - hoe bedienen van gasten. - basis behoeften om in de bediening te werken. ",
    "TREFWOORDEN": "barman, kelner, cafe, hulpkelner, taverne, brasserie wijn wijnkelner koffiehuis theesalon winteropleiding horeca, zaaltechnieken, initiatie, zaal",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "403921",
    "OMSCHRIJVING": "Schaal- en schelpdieren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Tijdens deze 2-daagse opleiding leer je verschillende gerechten en technieken met schaal- en schelpdieren als hoofdingredient.",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca, schaaldieren, schelpdieren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "616008",
    "OMSCHRIJVING": "Boekhouden in de praktijk deel 3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Boekhoudkundige taken hulpboekhouder/boekhouder boeken van eindejaarsverrichtingen - Overlopende rekeningen - Voorzieningen - Afschrijvingen - Dubieuze debiteuren - Resultaatsverwerking - Jaarafsluiting ",
    "TREFWOORDEN": "boekhouden bedrijfsadministratie boeken boekhouding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "292000",
    "OMSCHRIJVING": "Aandrijvingstechnieken elektrische machines",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basisprincipes voor onderhoudselektricien - diepgaande studie voor technici in de industriele automatisering - vermogengelijkrichting - PID-regelingen - tacho's en inpulsgevers - 1 kwadrant gelijkstroomsturing - 4 kwadrant gelijkstroomsturing - PWM-sturing voor wisselstroommotoren - vectorsturing voor wisselstroommotoren - specifieke toepassingen",
    "TREFWOORDEN": "elektricien technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800403",
    "OMSCHRIJVING": "Sleutelspel voor elektromechaniekers",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Op een speelse manier maak je kennis met enkele sleutelcompetenties in de elektromechanica & automatisering. De speler moet in drie spelrondes telkens drie opdrachten vervullen. Het spel duurt 15 minuten. ",
    "TREFWOORDEN": "elektromechanieker elektromechanica automatisering attitudes 9+3 zelfstandigheid orde nauwkeurigheid spel attitude sleutelspel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "773437",
    "OMSCHRIJVING": "XML",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Wat is XML - XML structuur en syntax - XSL(T) - Xpath - Het document object model - Document type definition (DTD) - XML schema's - Data binding ",
    "TREFWOORDEN": "internet, programmeren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MULTIMEDIA ONTWERP",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "953030",
    "OMSCHRIJVING": "Beroepsverkennende stage",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een beroepsverkennende stage is een orienterende tool. Met deze stagevorm kunnen de werkzoekende en de consulent een beroepsaspiratie bevestigen of schrappen. Ze gebruiken deze tool als de werkzoekende geen duidelijke en/of realistische beroepskeuze heeft. Met de beroepsverkennende stage verzamelen ze informatie die ze kunnen gebruiken voor het uitbouwen van een efficient traject. Zoals de naam het zegt, ligt de nadruk bij deze stage op het verkennen. Dit kan gaan van het ruim verkennen van een sector tot het specifiek verkennen van een bepaalde functie of job.",
    "TREFWOORDEN": "orienterende kansenberoep orientatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ALGEMENE ORIENTERING",
    "SECTOR": "TOERISME, VRIJE TIJD EN SPORT"
  },
  {
    "ID": "705152",
    "OMSCHRIJVING": "Vergadertechniek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Via een multimediaal concept en op eigen tempo worden de basisprincipes van het effectief en efficient vergaderen toegelicht aan de hand van theorie en oefeningen.",
    "TREFWOORDEN": "beleid vergaderen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "764701",
    "OMSCHRIJVING": "Objectgeorienteerde principes",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- object georienteerdeprincipes  * abstractie  * inkapseling  * hierarchie  * overerving  * polymorfisme - objectgeorienteerde componenten  * objecten en relaties tussen objecten  * klassen en relaties tussen klassen - OO Analyse, OO Ontwerp, OO Programmeertalen, OO Ontwikkelingstools ... een overzicht",
    "TREFWOORDEN": "object methode programmeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "131309",
    "OMSCHRIJVING": "VDAB-intern: TIG_lassen module T1: deel 3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De theorie als aanvulling bij de certilas oefenreeks T1:opdrachten 5 en 6. ",
    "TREFWOORDEN": "lassen TIG lassen elektrisch lassen hoeknaadlassen argon lassen buitenhoeknaden buitenhoeken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "950832",
    "OMSCHRIJVING": "Leren leren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Inzicht verkrijgen in het eigen leervermogen en leermethodes: - deel 1: hersenen en geheugen - deel 2: leren leren Het eerste deeltje gaat meer theoretisch in op de werking van de hersenen en het geheugen. Het tweede deel gaat via oefeningen dieper in op het \"leren leren\".",
    "TREFWOORDEN": "persoonsgerichte vorming leren leren geheugen leervermogen leermethode webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "670010",
    "OMSCHRIJVING": "Orienterend assessment toezichtsberoepen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Taakgericht orienterend assessment met focus op: - info begrijpen en behandelen - observeren - omgaan met conflicten",
    "TREFWOORDEN": "toezicht, penitentiair, brandwacht, gemeenschapswacht, lijnspotter, instapkaart, stadswacht",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BEVEILIGING EN BEWAKING",
    "SECTOR": "TOEZICHT EN VEILIGHEID"
  },
  {
    "ID": "800298",
    "OMSCHRIJVING": "Mechatronica - basisprincipes",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Actuatoren - Aandrijvingen - Elektrische aandrijvingen - Hydraulische aandrijvingen - Pneumatische aandrijvingen - Gesloten regeling - Bestuurd systeem - Overdrachtfuncties - Regelaars",
    "TREFWOORDEN": "mechatronica aandrijvingen elektriciteit",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800376",
    "OMSCHRIJVING": "Schoonmaken bij mensen thuis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Keuken * Werkplanning * Wekelijks * Extra taken - Woonkamer * Werkplanning * Wekelijks * Extra taken - Slaapkamer * Werkplanning * Wekelijks * Extra taken - Badkamer * Werkplanning * Wekelijks * Extra taken - Toilet * Werkplanning * Wekelijks * Extra taken - Wat heb je geleerd? ",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak thuis professioneel pst schoonmaak particulier schoonmaker poetsdame schoonmaakster dienstencheque schoonmaken poetsen poetser",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "800632",
    "OMSCHRIJVING": "MS PowerPoint 2007: Wat is nieuw?",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "* het Lint * Supertooltip * Office-knop ** voorbereiden ** verzenden ** publiceren * werkbalk \"snelle toegang\" * tabbladen * statuswerkbalk * miniwerkbalk * livevoorbeelden * tekstbehandeling * tekenen * opmaak objecten * SmartArt * ontwerpen * animaties * wat is verdwenen sinds Powerpoint 2003? ",
    "TREFWOORDEN": "Ms Office Ms Powerpoint 2007 Vista nieuw",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "505008",
    "OMSCHRIJVING": "Verkoper in de Doe-het-Zelf sector",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- verkooptechnieken, advies verlenen - sociale vaardigheden - basis elektriciteit - basis sanitaire installaties - basis hout - basis ruwbouw: begrippen, materialen, gereedschappen, aanmaak en verwerkingsmethodes - basis afwerking in bouw: vloeren, tegels en schilderwerken - basis ICT - kennismaking met diverse leveranciers van materialen - bezoek aan diverse doe-het-zelf zaken ",
    "TREFWOORDEN": "verkoop, doe het zelf, klusjesman",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "800325",
    "OMSCHRIJVING": "CAD Styling: Adobe Illustrator in de mode",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Instellen en visualiseren rasters. - Tekenen en inkleuren lijnen en vlakken. - Tekenen van stiklijnen. - Creeren van lijntypes, curves, motieven en doorsneden. - Werken met lagen. - Opmaken van technische fiches ",
    "TREFWOORDEN": "styling,stylisme, modeontwerp, technische fiche",
    "URL": "",
    "SECTIE": "TECHNISCH ONTWERP CONFECTIE",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "904307",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding social profit allochtonen: orientatiemodule",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "orientatiemodule: - concrete en realistische informatie over (deel)sectoren social profit, beroepen en opleidingen: * alle deelsectoren van social profitsector: de gezondheidszorg, de bejaardenzorg, de kinderopvang, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, ...  * de beroepen social profit: verpleegkundige in de ziekenhuizen en rusthuizen, verzorgende in de rusthuizen, verzorgende in de thuiszorg, begeleider buitenschoolse kinderopvang, logistiek assistent in de ziekenhuizen en rusthuizen, opvoeder, pab/adl-assistent, apotheekassistent, ongeschoolde beroepen (poetshulp, ...), ... m.b.t. aanwervingsvereisten, taken, werkomstandigheden, tewerstellingsperspectieven, verloning, ...  * de opleidingen social profit: opleiding tot gediplomeerd verpleegkundige (A2), vooropleiding verpleegkunde, bachelor in de verpleegkunde (A1), polyvalent verzorgende, gegradueerde in de orthopedagogie (opvoeder B1), jeugd- en gehandicaptenzorg (opvoeder B2), pab/adl-assistent, begeleider buitenschool",
    "TREFWOORDEN": "social profit orientatie allochtonen vooropleiding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERZORGING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "624200",
    "OMSCHRIJVING": "Toeristisch assistent",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "A. Het polyvalent gedeelte (9 weken) wordt geindividualiseerd samengesteld met elementen van taalonderricht, bedrijfsinzicht, typvaardigheid, inzicht in informatica en tekstverwerking.  B. Het specifiek gedeelte (13 weken) bestaat uit :   - 40 uren Engels (terminologie en praktijksituaties)   - 80 uren Frans (idem)   - 100 uren Duits (idem)   - 42 uren onthaaltechnieken   - 42 uren sectorkennis en organisatie",
    "TREFWOORDEN": "toerisme receptie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "TOERISME EN VRIJE TIJD",
    "SECTOR": "TOERISME, VRIJE TIJD EN SPORT"
  },
  {
    "ID": "133350",
    "OMSCHRIJVING": "Traceerder - aftekenaar scheepsherstelling en ketelmakerij",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Theorie: inleiding * Bedrijfsinformatie * Beroep van Traceur * Inleiding scheepsbouw * Basisbegrippen en terminologie * Engineering en werkvoorbereiding * Tracage * Nieuwbouw en scheepsherstelling * Zeevaart en binnenvaart - Basisvorming tracage * Vormleer, vormtekenen en planlezen * Uitslaan van plaatwerk - Manuele tracage in de scheepsbouw * De scheepsvorm relateren aan spantlijnen, waterlijnen, vertikalen en sentlijnen * Vlakke platen afschrijven met behulp van een in de spantenvloer voorkomende of te plaatsen werklijn * Afschrijven met behulp van hoogte-, breedte-, lengte en strooklatten * Constructiedelen afschrijven met behulp van spantenvloer en constructietekeningen * Plaatdelen nesten in relatie met de aard van de scheidende bewerking - Digitale tracage in de scheepsbouw * Plaat-, vorm- en aftekenlijnen coderen - Bedrijfsvaardigheden * Rijden met heftruck * Werken op hoogte * Aanslaan van lasten * Gebruik van rolbruggen - Driehoeksmeetkunde - Gebruik van meettoestellen ( ",
    "TREFWOORDEN": "Scheepstraceur, aftekenaar, traceerder, havensite, scheepsherstelling, scheepsbouw, ketelmaker, plaatwerk",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BANKWERK",
    "SECTOR": "ANDERE SECTOREN"
  },
  {
    "ID": "166030",
    "OMSCHRIJVING": "VCA Examencentrum Heftruck",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Theoretisch examen en 3 praktische proeven in functie van VCA. ",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruck transport vervoer stapelaar elektro-transpalet smallegangentruck hoogwerker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "274600",
    "OMSCHRIJVING": "PLC Allen Bradley SLC 500 - Essentials I Bitbewerking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- algemene technische informatie - RSLogix 500 - een project aanmaken - variabelen en symbolen - programmeren in ladderdiagram - documenteren van programma's - werking van de PLC - geheugenfuncties - flankdetecties - opbouw van de PLC - tijdsfuncties - tellerfuncties",
    "TREFWOORDEN": "PLC sturingen automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "670011",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding penitentiair assistent",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Taakgericht werken rond observeren. Info begrijpen en behandelen: - conflicthantering - werk structureren - samenwerken - problemen oplossen - omgaan met testen - basiskennis ICT ",
    "TREFWOORDEN": "penitentiair, gevangenis, cipier",
    "URL": "https://www.selor.be/A1113000.aspx",
    "SECTIE": "BEVEILIGING EN BEWAKING",
    "SECTOR": "TOEZICHT EN VEILIGHEID"
  },
  {
    "ID": "800654",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 05: Emploi",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 5de deel van Franel is voor Nederlandstaligen die Frans willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Frans in beroepsgebruik. Emploi: * La Belgique, terre promise? (B1) * La course a l'emploi (B2) * Carrefour des metiers (B2) * Petit boulot deviendra grand (B1)  ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Frans voor Nederlandstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "640620",
    "OMSCHRIJVING": "Zakelijke schriftelijke communicatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-schrijf dynamisch, positief en persoonlijk ",
    "TREFWOORDEN": "Nederlands tekst",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800667",
    "OMSCHRIJVING": "Frans - Algemene taalkennis Frans",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Er zijn 8 niveaus (1 tot en met 7 + niveau 9) met telkens 80 lessen, verdeeld over volgende thema's - Communicatie - Consumptie - Correspondentie - Financien - Gezondheid - Klimaat - Natuurbehoud - Personen en relaties - Studeren - Test - Toerisme - Vervoer - Vrije tijd - Werk - Wonen - Officiele instanties - Voeding  ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen Frans Bis Online afstandsleren taal talen webleren communicatie,consumptie,correspondentie,financien,gezondheid,klimaat,natuurbehoud,officiele instanties,personen en relaties,studeren,toerisme,vervoer,voeding,vrije tijd,werk,wonen,test",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800296",
    "OMSCHRIJVING": "Hydraulica - basisprincipes",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tandwielpomp - Systeemdiagram - 4/3 DCV - Smoorklep - Overdrukventiel - 3-weg reduceerventiel - 2-weg stromingregelklep - Gestuurde terugslagkleppen - Hydraulische systemen met hydraulische accumulator - Smoorregeling van de snelheid van een hydraulische cilinder - Continue Regeling",
    "TREFWOORDEN": "hydraulica automatisering pneumatica hydraulieker technieker pompen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "RESIDENTIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "715655",
    "OMSCHRIJVING": "Korte modules expeditie en internationale handel",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Heb je reeds gewerkt als logistiek bediende ? Heb je ervaring in expeditie, op een afdeling import-expert of als douanedeclarant of planner ? Dan kan je met een gerichte en sectorspecifieke module je vakkennis nog uibreiden. De opleiding verhoogt je kansen in je zoektocht naar werk. Een aanbod van diverse opleidingsmodules in scheepvaart, expeditie en logistiek staat ter beschikking via <a href=\"http://www.portilog.be\" target=\"_blank\">www.portilog.be</a> en via <a href=\"http://sync.logosinform.be/opleidingskalender.aspx?lng=1\" target=\"_blank\">www.logosinform.be</a>  Basismodules - Voorbeelden : * Incoterms * Documentair krediet * Tussenpersonen bij het vervoer * Bill of lading Specialisatiemodules - Voorbeelden : * De praktijk van het expediteursvak * Luchtvervoer * Spoorvervoer * Logistiek : algemene begrippen en supply chain Optiemodules - Voorbeelden : * IMDG : zeevervoer van gevaarlijke producten * Douane : de douanewetgeving in de Europese gemeenschap * Douane : douanetechnisc",
    "TREFWOORDEN": "Logistiek, expeditie, scheepvaart, incoterms, transport, luchtvervoer, spoorvervoer, supply chain, haven, douane, wegvervoer, CMR, vervoer, expediteur, havensite",
    "URL": "www.portilog.be",
    "SECTIE": "LOGISTIEKE COORDINATIE",
    "SECTOR": "LOGISTIEKE COORDINATIE"
  },
  {
    "ID": "160101",
    "OMSCHRIJVING": "Autotechniek / Hulpmecanicien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Tijdens de opleiding leer je zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en kleine herstelwerkzaamheden uit te voeren aan personenwagens in de garage dit door de onderstaande technieken toe te passen: * onderhoudswerkzaamheden aan benzine en dieselmotoren, brandstofsystemen, koppeling, transmissie, aandrijving, ophanging, besturing en remmen. * vervangen, uitbalanceren en herstellen van banden. * nazicht voor technische controle. * basis elektriciteit voor het uitvoeren van controles op verlichting en signalisatie. * aansluiten van personenwagenverlichting en opsporen van storingen aan personenwagenverlichting. * uitlijnen van de 4 wielen van het voertuig.",
    "TREFWOORDEN": "garagetechnieker hulpmecanicien automecanicien garagist mecanicien",
    "URL": "",
    "SECTIE": "AUTOMECHANICA",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "273000",
    "OMSCHRIJVING": "Proportionele hydraulica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de proportionele drukregeling  * directe en indirekte drukregeling - de proportionele debietregeling   * met wegventielen : directe en indirecte ventielen   * met snelheidsregelventielen : druk- en belastingsonafhankelijk - schemastudie aan de hand van symbolen en doorsnedetekeningen",
    "TREFWOORDEN": "hydraulica automatisering pneumatica hydraulieker technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "904405",
    "OMSCHRIJVING": "Voorbereidende opleiding kinderopvang",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- kennismaking met het werkveld - begeleiding bij kinderen, communicatie, leefwereld ... - vaardigheden: kinderspelen, observatie... - de buurt en de initiatieven buitenschoolse opvang - concrete aspecten van het werk",
    "TREFWOORDEN": "kinderopvang",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KINDEROPVANG",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "575470",
    "OMSCHRIJVING": "Opleiding ifv Coll. IBO Kaasafdeling Belgomilk",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding is specifiek gericht naar de collectieve IBO's die lopen van 10/01/05 tot 10/07/05 bij Belgomilk. Programma: 1. Hygiene/HACCP/grondstoffen: 1 dag 2. Procestechnologie van de kaasbereiding: 1 dag 3. Probleemoplossend denken + sociale vaardigheden: 11 dagen.",
    "TREFWOORDEN": "voeding, IBO, Belgomilk, kaas",
    "URL": "www.ipv-ifp.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN VOEDING",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "160201",
    "OMSCHRIJVING": "Bedrijfsvoertuigtechniek / Hulpmecanicien",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tijdens de opleiding leer je zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en kleine herstelwerkzaamheden uit te voeren aan bedrijfsvoertuigen in de garage dit door de onderstaande technieken toe te passen: * onderhoudswerkzaamheden aan dieselmotoren, brandstofsystemen, koppeling, transmissie, aandrijving, ophanging, besturing en remmen. * vervangen, uitbalanceren, uitsnijden en herstellen van banden. * nazicht voor technische controle. * basis elektriciteit voor het uitvoeren van controles op verlichting en signalisatie. * aansluiten van vrachtwagenverlichting en opsporen van storingen aan de vrachtwagenverlichting. * uitlijnen van de 4 wielen van het voertuig. ",
    "TREFWOORDEN": "camionmecanicien vrachtwagenmecanicien vrachtwagenhersteller",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VRACHTWAGENMECHANICA",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "120502",
    "OMSCHRIJVING": "Monteren van mechanische elementen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Methode: opleiding gericht op het regelen en controleren van luchtbehandelingssystemen. Een cursusboek dient als leidraad Inhoud: - schroefdraadverbindingen - boutenverbindingen - moerplaatjes - pennen - circlips en elastische ringen - elastische aanslagdragers en gewichten - gebruik van een momentsleutel - herstellen van verbindingen (bouten, schroefdraad)",
    "TREFWOORDEN": "mekanieker technieker elektrieker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "269510",
    "OMSCHRIJVING": "Elektrotechnisch tekenaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je volgt een opleiding tot het beroep van tekenaar die werkt in een elektrotechnisch studiebureau. Je hoofdtaak bestaat in het ontwerpen of aanpassen van het besturingstechnisch dossier voor een industriele installatie of machine. Je gebruikt hiervoor specifieke teken- en ontwerpsoftware (Autocad en EPLAN). Na deze opleiding kan je aan de slag als elektrotechnisch tekenaar. Je bent in staat om volgende taken uit te voeren: * Tekenen van het besturingstechnisch dossier met behulp van CAE-pakket (EPLAN) en CAD-pakket (Autocad) * Maken of genereren van bedradings-, klemmen-, materiaal- en onderdelenlijsten * Technische gegevens verwerken in tekeningen * Tekenen en berekenen van de schakelkast en zijn opbouw * Tekenen onder verschillende normen * Waardecijfers ophalen op het terrein * Technische dossiers samenstellen  Voor deze opleiding is goede kennis elektriciteit, schakeltechniek, pc-kennis en goed redeneervermogen nodig.  ",
    "TREFWOORDEN": "EPLAN,autocad,tekenaar,elektriciteit automatisering tekenen",
    "URL": "www.obmb.be www.vibam.be www.limob.be www.vormetal.be",
    "SECTIE": "ELEKTROTECHNISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "800386",
    "OMSCHRIJVING": "Projecten? Ik doe mee!",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webcursus richt zich voornamelijk tot de beginnende projectmedewerker die een eerste kennismaking wil met projectmatig werken, maar ook tot de projectleider die reflectie zoekt op zijn dagelijkse praktijk. Op deze manier biedt dit leerpakket je een basis om in deze dynamische wereld succesvol mooie projecten te realiseren. - Inleiding - Wat is een project? - Projecten, iets voor mij? - De stappen in het project - Constructief teamwerk - De projectmedewerkers - Competenties inzetten - Persoonlijke effectiviteit - Respect voor elkaar - Projectresultaten boeken - Projecten, iets voor jou   ",
    "TREFWOORDEN": "project, projectmatig werken, sociale vaardigheden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "575110",
    "OMSCHRIJVING": "Orientatieweek visbehandeling - verkoop",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "1. Introductie in en informatie over de voedingssector, de sector kleinhandel en de   sector horeca (arbeidsomstandigheden, activiteiten, jobomschrijvingen) 2. Bezoek aan visverwerkend bedrijf:  -> structuur van een visverwerkend bedrijf  -> kijk op de praktijk o.d werkvloer  -> jobomschrijving en arbeidsomstandigheden \"visbehandelaar in een       visverwerkend bedrijf\" 3. Bezoek aan een viskleinhandel (winkelverkoop):  -> structuur van een viskleinhandel  -> kijk op de praktijk o.d werkvloer  -> jobomschrijving en arbeidsomstandigheden \"visbehandelaar in de       viskleinhandel/verkoop\" 4. Informatie over de opleiding \"Assistent visbehandeling - verkoop (575120)\" en   introductie in de opleidingscentra VDAB visfileerder en horeca",
    "TREFWOORDEN": "vis horeca verkoop orientatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VISBEWERKING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "161000",
    "OMSCHRIJVING": "Autoschadehersteller/basistechnieken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Tijdens de opleiding leer je de onderstaande basistechnieken: * een plaatdeel afmeten, aftekenen, knippen, zagen en plooien * een plaatdeel vormen, krimpen en stuiken * gaten boren en schroefdraad snijden * de basis las- en soldeerverbindingen met de lasbrander (oxy-acetyleen) uitvoeren * de basis lasverbindingen met de halfautomaat (mag-lassen) uitvoeren * elektrisch puntlassen * de verschillende scheidingstechnieken toepassen * op een veilige en milieubewuste manier werken - Dit als voorbereiding op de verschillende finaliteiten van het beroep autoschadehersteller. ",
    "TREFWOORDEN": "carrossier schuurder plamuurder afplakker autoreiniger koetswerkhersteller",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PLAATWERK, KOETSWERK EN PISTOOLSCHILDEREN",
    "SECTOR": "PLAATWERK EN KOETSWERK"
  },
  {
    "ID": "440513",
    "OMSCHRIJVING": "Cisco Certified Entry Network Technician (CCENT)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding vormt netwerktechnici die nadien kunnen tewerkgesteld worden als installateur, probleemoplosser of hersteller van computernetwerken in informatica en telecommunicatie bedrijven of bij installateurs van datanetwerken. Op het einde van de opleiding kan via een extern erkend examencentrum het CISCO CCENT certificaat behaald worden. CCNA 1: Networking for Home and Small Businesses - Inleiding PC hardware en operating systemen - Introductie netwerken en netwerkservices - Netwerk bekabeling en netwerktechnologieen - Netwerkcomponenten - Connectie naar ISP - IP adressering en subnet mask - Wireless netwerken - Basis security - Een afsluitende theoretische online test en een praktijktest CCNA 2: Working at a Small-to-Medium Business or ISP - Het Internet - Helpdesk en site survey - Basisconfiguratie van routers en switchen via Cisco IOS en Cisco SDM - NAT en PAT configuratie - Routing Basics (RIP, OSPF) - ISP services (DNS, web) - Troubleshooting - Een afsluitende theoretische",
    "TREFWOORDEN": "ICT CCNA netwerken CISCO CCENT",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "705550",
    "OMSCHRIJVING": "Zelfmanagement voor leidinggevenden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- zelfmanagement - leidinggeven tijdsorganisatie - projectmanagement",
    "TREFWOORDEN": "beleid manager planning balanced scorecard Business Plan andere culturen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "130230",
    "OMSCHRIJVING": "Samensteller metaalconstructeur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Praktijk *basisvaardigheden van samenstellen *toepassingsgericht bedienen van machines en installaties: plooien, boren, walsen, snijden, ponsen, profielbuigen, autogeen- en plasmasnijbranden, hefwerktuigen, loopkraan, elektrotakel en rookafzuiging * toepassingsgericht bedienen van CNC-machines: afkantplooibank, hydraulische plaatschaar, zaagmachine, autogeen- en plasmasnijbrandmachine *toepassingsgericht lassen met elektrode, halfautomaat en TIG *gebruik van meet-, uitlijn- en aftekengereedschap en diverse montagegereedschappen *kwaliteitscontrole op materiaal en afgewerkte onderdelen -Technologie *algemene vaktechnologie, materialen- en gereedschapskennis, bevestigingstechnieken *beroepsrekenen ifv praktijkgerichte toepassingen *planlezen (ISO norm): studie van samenstellingsplans *veiligheid: individuele en collectieve veiligheidsmaatregelen ",
    "TREFWOORDEN": "monteerder monteur staalbouwer machinebouwer apparatenbouwer samensteller.lasser-samensteller.",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN MONTEREN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "630002",
    "OMSCHRIJVING": "Info- en orientatiemodule voor bediendenopl.",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Doelstellingen   - groeien naar vast tijdsstructuur en ritme   - mobiliteit verhogen   - leercapaciteiten achterhalen   - orienteren naar de meest geschikte vervolgopleiding   - leerbereidheid en werkbereidheid achterhalen   - leren lezen   - verwerven van essentiele leer-, leef-, werkattitudes   - zelfvertrouwen herwinnen   - gedeelte vooropleiding (Frans, Nederlands, bureautica)  Programma   - Nederlands    * spelling     * teksten lezen en begrijpen    * woordenschat   - Frans    * vooropleiding i.f.v. de opleiding polyvalent bediende     * mondelinge oefeningen   - dactylo: tienvinger-blind tikken   - MS-works: tekstverwerker   - kantoorpraktijk: tekst-en briefschikking, fax, fotokopieermachine, ...",
    "TREFWOORDEN": "bediende ingroei vorming",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "403944",
    "OMSCHRIJVING": "Wijn en gerecht, de perfecte harmonie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Eenvoudige gerechten met complexe smaken worden samen met de chef bereid. Aansluitend zoek je met de sommelier naar passende wijnen.",
    "TREFWOORDEN": "zaal, zaalhulp, kelner, wijn, wijnen, sommelier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "575419",
    "OMSCHRIJVING": "Productieoperator in de voeding - CITRIQUE/REMY",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Opleiding totaal 4 weken gevolgd door tewerkstelling in de betrokken bedrijven Citrique en Remi (na slagen in de opleiding)                                          Inhoud:                                                                         * Grondstoffen en procestechnieken                          * Opleiding basisveiligheid                                                   * Voedselveiligheid en kwaliteit (kwaliteit, voedselveiligheid, microbiologie, HACCP in de praktijk)                            * Inleiding techniek en machinepark                             *Heftruckopleiding                                                                       ",
    "TREFWOORDEN": "voeding productieoperator CITRIQUE REMY PLUS",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN VOEDING",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "253110",
    "OMSCHRIJVING": "Hydraulische sturingen en schema lezen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Diverse schema's met of van:   - negatieve en/of positieve belasting   - hydraulische motoren   - gesloten kringloop   - samengebouwde ventielen   - joystick   - manifoldblok   - autolaadkraan   - autolaadkraan met grijper   - laadkleppen op voertuigen   - heftrucks   - laadschop op luchtbanden   - trekker voor aanhangwagens   - containercarrier   - studie op ontwerpfouten in schema's.",
    "TREFWOORDEN": "hydraulica automatisering pneumatica hydrauliek hydraulieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "035201",
    "OMSCHRIJVING": "KNX basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Wat is KNX - ETS 4.0 - Opbouw project - Instellingen - Diagnose - KNX-BUS- telegram - Functies en DPT's - Zendend groepsadres - Communicatie-vlaggen - Project import - Kopieeren - Complex project met meerdere lijnen - Export en rapportering - KNX applicaties - KNX examen     Praktijkgerichte cursus waarin KNX producten van verschillende     fabrikanten geselecteerd, gemonteerd , geprogrammeerd en in bedrijf dienen genomen     te worden. ",
    "TREFWOORDEN": "elektriciteit domotica installateur elektrieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DOMOTICATECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "907687",
    "OMSCHRIJVING": "Stemtraining voor podiumartiesten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Inhoud   Deel 1: Lichaamshouding en ademhaling hebben een onmiddellijke invloed op de stemgeving. We brengen de verschillende ademtechnieken samen om zo de meest natuurlijke adem te vinden. Deel 2: Stem en resonantie komen aan bod. Een juist stemgebruik en stemhygiene zijn van groot belang voor de beroepsspreker. We zoeken eutonie binnen de stemgeving en leren op een verantwoorde manier volume en bereik uit te breiden.  Deel 3: Hier oefenen we articulatie in functie van een juiste stemgeving. Er wordt aandacht besteed aan een pittige, veerkrachtige en open articulatie. We ervaren hoe onze uitspraak een invloed kan hebben op de boodschap.  Deel 4: Prosodie kan ook op een technische manier benaderd worden. We leren prosodische kenmerken herkennen en experimenteren met verschillende stemmen en intonatiepatronen met de bedoeling dit toe te passen bij vertellingen, acteer- en stemmenwerk.  Docenten: - Inge Van Hoydonck is zelfstandige logopediste en werkt als stemdocente aan Ar",
    "TREFWOORDEN": "podiumkunsten stem stemtechniek stemtraining",
    "URL": "www.podiumkunsten.be",
    "SECTIE": "PODIUM- EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN",
    "SECTOR": "MEDIA EN CULTUUR"
  },
  {
    "ID": "132100",
    "OMSCHRIJVING": "Pijpfitter",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Praktijk *basisvaardigheden van metaalbewerking *machinebediening *elektrode- en TIG lassen *meetkundige constructies,uitslagen en praktische benaderingswijzen *montage, prefab, uitlijntechnieken en lektesten *opmeten van staalstructuren en leidingen tussen bestaande apparaten *monteren, demonteren en uitlijnen van: spoolstukken, afsluiters, pijpleidingen, supports, dichtingen *contructiemethodes voor minder gebruikelijke inwerkingen, vormstukken en verwarmde leidingen *lektesten van gemonteerde spoolstukken -Technologie *gereedschapskennis, materialenkennis, normalisatie *las- en snijbrandertechnologie *meetkundige constructies, uitslagen en praktische benaderingswijzen *planning en werkvolgorde  -Beroepsrekenen *basisbewerkingen, breuken, kwadraat, vierkantswortel, driehoeksmeetkunde *omtrek- en oppervlakteberekeningen van meetkundige figuren, inhoudsmaten, volume, gewicht, soortelijk gewicht -Planlezen *de werktekening, projectiemethoden het isometrisch perspectief, het one-l",
    "TREFWOORDEN": "fitter buisfitter pijpfitter pijpfitter-fabriceur buisfitter-fabriceur fabriceur pijp pijpfitten havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PIJPFITTEN",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "903301",
    "OMSCHRIJVING": "Administratief bediende in de medische sector (ABMS)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Bepalen van het leertraject: Voorafgaand aan deze opleiding is er een screening (assessment) waarin het instapniveau wordt bepaald. Opleiding: Afhankelijk van het resultaat van de screening volg je een basismodule van ca. 8 weken. Tijdens deze module worden de volgende vakken bijgewerkt: bureautica, bedrijfsadministratie, rekenen, Nederlands, Frans en/of Engels, dactylo. Dit laatste pakket kan ook al tijdens de wachttijd ingeoefend worden door middel van zelfstudie. Na de basismodule stap je over naar de functiegerichte bediendeopleiding (ca. 18 weken). Stage: Daarna volgt nog een stage (ca. 6 weken) in een bedrijf. Deze stage maakt integraal deel uit van het opleidingstraject.",
    "TREFWOORDEN": "verpleegkunde sekretariaat secretaresse sekretaresse",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "274422",
    "OMSCHRIJVING": "PLC S7 Programmering III Geintegreerde functies",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- systeemfuncties en systeemfunctieblokken - organisatieblokken - bibliotheekblokken",
    "TREFWOORDEN": "PLC sturingen automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "772101",
    "OMSCHRIJVING": "SQL",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Wat is SQL - Gegevens selecteren - Select - Join - Union - Subqueries - Gegevens uit de database aanpassen - Insert - Update - Delete - Beheer van tabellen en relaties - Create table - Drop - Alter - Constraint - Create index -Views",
    "TREFWOORDEN": "databanken, programmeren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "575430",
    "OMSCHRIJVING": "Helper bakker-banket",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Brood, bereiden van verschillende broodsoorten, harde luxeproducten en zachte luxeproducten, vlaaien - taarten, bladerdeeg, gerezen bladerdeeg, boterdegen, koude puddingen, chipolata, diplomate, bavaroise, mousse, riz conte, biscuit, soezenbeslag en suikerwerk",
    "TREFWOORDEN": "bakkersgast banketbakker pasteibakker patissier broodbakker",
    "URL": "www.ipv-ifp.be",
    "SECTIE": "BAKKERIJ",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "420200",
    "OMSCHRIJVING": "Diamantbewerker-slijper",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- rondaf van zaag- en heelgoederen - kruiswerk van ronde zaag- en heelgoederen - kruiswerk van fantasiegoederen - briljarderen van ronde en fantasiegoederen - automatisch slijpen - kwaliteitscontrole van de diamant - veiligheid",
    "TREFWOORDEN": "slijpen diamantslijper briljanteerder kruiswerker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DIAMANTBEWERKING",
    "SECTOR": "ANDERE SECTOREN"
  },
  {
    "ID": "800328",
    "OMSCHRIJVING": "Praktische gids bij stages in je bedrijf",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Waarom een stage? - Voor de start - Bij de start - Het stageverloop - De afronding - Vraag en antwoord - Download area - Interessante info ",
    "TREFWOORDEN": "stage stagiair stagepeter stagemeter peter meter stagebedrijf IBO",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HR",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "905300",
    "OMSCHRIJVING": "Hoger redder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- de redding in cijfers - structuren - anatomie, fysiologie, oorzaken, fasen, modaliteiten, gevolgen van verdrinking - reanimatie zonder apparatuur - reanimatie met apparatuur - E.H.B.O. - reddingsapparatuur - de redding algemeen - de redding specifiek - reddingssimulaties",
    "TREFWOORDEN": "redder zwembad",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BEVEILIGING EN BEWAKING",
    "SECTOR": "TOEZICHT EN VEILIGHEID"
  },
  {
    "ID": "506800",
    "OMSCHRIJVING": "Toolkit voor leidinggevenden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Ben je een startende leidinggevende? Ben je op zoek naar een leidinggevende functie? Hangt er een promotie in de lucht waarbij je een team zal moeten leiden? Of ben je reeds een ervaren leidinggevende die bepaalde competenties wil opfrissen?  In deze cursus wordt het leidinggeven in een professionele situatie behandeld, maar ook bij leidinggevend gedrag buiten de werksituatie kan je deze informatie en technieken toepassen.  In het eerste gedeelte van de cursus wordt je functie van leidinggevende gesitueerd in de organisatie. Je verneemt meer over organisatiestructuur en -cultuur. Je evalueert je persoonlijke kwaliteiten en maakt kennis met verschillende leiderschapsstijlen: o.a. taak- en persoonsgericht leidinggeven, flexibel leidinggeven, transformationeel leidinggeven...    In het tweede gedeelte krijg je een competentiegerichte toolkit met 21 instrumenten voor de leidinggevende: - Tools over aspecten van communicatie: communicatie, assertief zijn, doelen stellen, motiveren en",
    "TREFWOORDEN": "webleren leiderschap leidinggevenden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800329",
    "OMSCHRIJVING": "Basisveiligheid in de bouw",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Wetgeving - Risico's en preventie - Oorzaken - Arbeidsongevallen - Oorzaken en preventie - Ongevallen en hoe je ze kunt vermijden - Ongevallen: preventie en handelswijze - Procedures en werkvergunningen - Gevaarlijke stoffen - De opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam - Hoe kun je vergiftiging vermijden? - Risicobeheer - Etikettering en productinformatie - Brand en explosie - Kenmerken brand - Blusmiddelen en Blustoestellen - Gereedschappen, machines en hulpmiddelen - Hijsen, tillen en dragen - Heffen, hijsen en verplaatsen van lasten - Struikelen, uitglijden en vallen - Werken op hoogte - Elektriciteit - PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) - Veiligheids- en gezondheidssignalering ",
    "TREFWOORDEN": "basisveiligheid bouw veiligheid",
    "URL": "",
    "SECTIE": "METSELEN EN BASISTECHNIEKEN BOUW",
    "SECTOR": "RUWBOUW"
  },
  {
    "ID": "708300",
    "OMSCHRIJVING": "Ondernemerschapsvaardigheden - bedrijfsbeheer",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- boekhouden en administratie - haalbaarheidstudie - projectbeschrijving - commercieel beleid - recht en wetgeving - visie en strategie - financieel beleid",
    "TREFWOORDEN": "bedrijfsbeheer ondernemen zelfstandige",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "761810",
    "OMSCHRIJVING": "VB.NET ADO",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- situering ado.net - het ado.net objectmodel - .net data providers - de connection class - de command class - transacties - de datareader class - de dataset class - de datadapter class - typed datasets - de dataview class - datasets updaten in database - de currencymanager class - multi-user applicaties",
    "TREFWOORDEN": ".net visual informatica programmatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "209620",
    "OMSCHRIJVING": "Orienterende confectie-opleiding : mobiele sectie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je hebt interesse om te werken in een productie-atelier voor kleding of woningdecoratie. Je hebt nog geen basiskennis van confectie maar wil proberen of een van deze beroepen bij je passen. Je kan tijdens deze korte kennismaking volgende vaardigheden leren: - uittekenen van eenvoudig patroon - snijden met electrische schaar - bedraden en bedienen van industriele eennaaldsstikmachine en overlock - afwerken van enkele basismodellen - uitwerken van een oefening woningdecoratie of meubelstofferen Indien je voldoende basisvaardigheden hebt verworven na deze opleiding, zal de instructeur samen met jou bekijken welke doorstroommogelijkheden er zijn voor aanvullende opleidingen om je te specialiseren. ",
    "TREFWOORDEN": "kennismaking confectietechnieken productietechnieken confectie",
    "URL": "www.ivoc.be",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CONFECTIE",
    "SECTOR": "CONFECTIE"
  },
  {
    "ID": "419641",
    "OMSCHRIJVING": "Last-minute probleemoplossing in een PDF-workflow",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de resolutie van beelden aanpassen - beelden bijwerken, corrigeren en omzetten - beelden vervangen - beelden en pagina's bijvoegen - tekst bijvoegen en verwijderen - beelden en pagina's verwijderen - fontproblematiek - inbedden - vervangen - kleuren corrigeren en omzetten - PDF optimaliseren - tips en trucs als niets anders nog helpt",
    "TREFWOORDEN": "prepress workflow PDF Pitstop",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "800331",
    "OMSCHRIJVING": "Voeding - Hygiene in de bakkerij",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Ons dagelijks voedsel volgt een lange weg voor het op ons bord belandt: van de producent, over de verwerker, de distributeur en de kleinhandelaar, tot de eindgebruiker. Bij elke stap in deze voedselketen gelden er regels in verband met veiligheid en hygiene. Elke regel draagt bij tot een betere kwaliteit van ons voedsel. In deze webcursus leer je de veiligheids- en hygieneregels voor de bakkerij kennen en toepassen. * De ontwikkeling van microbes * De ontvangst van basisgrondstoffen * De stockage van basisgrondstoffen * De verwerking en transformatie * De verkoop * Het vervoer * Hygiene van personeel * Hygiene van lokalen Deze webcursus is gemaakt door de collega's van <a href=http://www.formation-epicuris.be/>Epicuris</a> die VDAB hierop gebruiksrechten heeft gegeven. ",
    "TREFWOORDEN": "voedselveiligheid hygiene voedselhygiene voeding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BAKKERIJ",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "120505",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie metaalbewerking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- aftekenen, zagen, boren, schroefdraadsnijden en meten - basisverbindingen door vlambooglassen - maken van gaten in plaatstaal met metaalpons of plaatboor - veiligheid",
    "TREFWOORDEN": "metaal elektricien onderhoud havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BASISTECHNIEKEN MECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "016100",
    "OMSCHRIJVING": "Basistechnieken houtbewerking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding is een korte orienterende opleiding waarin de basistechnieken voor de diverse houtberoepen wordt aangebracht. Na deze opleiding kan je een keuze maken uit 7 opleidingen in de houtsector.  De keuzemogelijkheden zijn: Daktimmerman Buitenschrijnwerker Werkplaatsschrijnwerker Binnenschrijnwerker Machinale houtbewerker Productieoperator hout In deze opleiding komt het volgende aan bod: - manuele houtbewerking (zagen, schaven, beitelen) - gereedschapsbeheersing - gereedschapsonderhoud - materiaalleer (hout, plaatmateriaal) - basis vaktekenen - hout uitsmetten - elektrisch handgereedschap gebruiken - houtbewerkingsmachines instellen en bedienen - houtconstructies - lijmtechnieken - veiligheidsvoorschriften naleven - milieuvoorschriften naleven  Veiligheid incl. \"Basisveiligheid voor uitzendarbeider bouw conform de eindtermen opgesteld door het NAVB.\" Werkzoekenden:  Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeind",
    "TREFWOORDEN": "hout schrijnwerk interieurbouw basistechnieken houtbewerking buitenschrijnwerk",
    "URL": "www.och-cfb.be",
    "SECTIE": "BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "750401",
    "OMSCHRIJVING": "Orienterende opleiding ICT",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Initiatie in: - softwareontwikkeling of - netwerkbeheer - pc technieken - netwerktechnieken",
    "TREFWOORDEN": "programmeren programmatie informaticus netwerken internet web",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "575160",
    "OMSCHRIJVING": "Inpakster vis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "inpakken van zalm",
    "TREFWOORDEN": "inpakster vis zalm",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VISBEWERKING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "800556",
    "OMSCHRIJVING": "MS PowerPoint 2007 - deel 2",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Presentatietechnieken - Modellen, ontwerpsjablonen en thema's ",
    "TREFWOORDEN": "MS Office MS Powerpoint 2007 Vista",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800322",
    "OMSCHRIJVING": "Basistechnieken vrachtwagens",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Algemene begrippen - Cabine - Motor - Aandrijflijn - Chassis - Elektrische installatie - Wetgeving - Economische en milieubewust voertuig ",
    "TREFWOORDEN": "vrachtwagen transport bestuurder chauffeur techniek truck",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VRACHTWAGENMECHANICA",
    "SECTOR": "VOERTUIGONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "165250",
    "OMSCHRIJVING": "Bijscholing op rijsimulator bus & car",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basisoefenigen op verschillende wegen - uitvoeren van maneuvers - defensief rijden - economisch rijden - rijden op glad wegdek - rijden in de bergen - reageren op voertuigdefecten - reageren op onvoorziene omstandigheden en gevaarlijke verkeerssituaties . ",
    "TREFWOORDEN": "rijsimulator bussimulator simbus chauffeur bestuurder vervoer buschauffeur busbestuurder rijbewijs autobus autocar personenvervoer autocarbestuurder autocarchauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "COLLECTIEF PERSONENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "800404",
    "OMSCHRIJVING": "Sleutelspel voor automechaniekers",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Op een speelse manier maak je kennis met enkele sleutelcompetenties in de automechanica. De speler moet in drie spelrondes telkens drie opdrachten vervullen. Het spel duurt 15 minuten. ",
    "TREFWOORDEN": "automechanieker automechanica garage attitudes 9+3 zelfstandigheid orde nauwkeurigheid spel attitude sleutelspel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "800375",
    "OMSCHRIJVING": "Captivate",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Starten met Captivate Een film opnemen Text captions en de timeline Objecten invoegen Audio invoegen Import en export Skins Een quiz maken Publiceren Menubuilder ",
    "TREFWOORDEN": "captivate 3 screencam, screenshots, demo, animaties",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "214030",
    "OMSCHRIJVING": "AutoCAD 3D voor de mechanisch tekenaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- inzicht in de 3D-ontwerptechniek - basiscommando's - model- en paperspace - afleiden van 2D aanzichten van 3D modellen - 3D-ontwerpen met vlakkenmodellen - 3D-ontwerpen met volumemodellen",
    "TREFWOORDEN": "tekenen, tekenprogramma, CAD, tekenaar",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MECHANISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "165220",
    "OMSCHRIJVING": "Bijscholing autobus of autocar met aanhangwagen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Samenstelling uit de volgende opleidingspakketten: - rijoefeningen op privaat terrein en op de openbare weg met autobus en/of autocar met aanhangwagen",
    "TREFWOORDEN": "chauffeur bestuurder vervoer buschauffeur busbestuurder rijbewijs autobus autocar personenvervoer autocarbestuurder autocarchauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "COLLECTIEF PERSONENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "800608",
    "OMSCHRIJVING": "VDAB intern - webmateriaal voor jobclub",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Inleiding IK - je jobfiche - wie ben je? - wat kan je? - wat wil je? - analyse van een vacature De arbeidsmarkt - wat zijn werksporen? - verborgen en gekende arbeidsmarkt - VDAB-website - mijn VDAB - advertenties - netwerking Sollicitatietechnieken - telefoongesprek - CV - sollicitatiebrief - interview Sollicitatievaardigheden - een goede eerste indruk maken - omgaan met stress - presenteren - assertiviteit - leren leren Test jezelf",
    "TREFWOORDEN": "ondersteunend cursusmateriaal, solliciteren, jobclub",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "641200",
    "OMSCHRIJVING": "Taaltraining Engels",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Het maatprogramma Engels wordt opgesteld in functie van de behoeften van de werknemer(s) of de werkzoekende(n).",
    "TREFWOORDEN": "taal Engels taaltraining",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "420400",
    "OMSCHRIJVING": "Niet-diamantbewerkers basisopleiding",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Diamant als grondstof  A. Werktuigkunde   - klassieke bewerkingstoestellen   - toestellen voor het bewerken van andere edelstenen   - gebruik van de loep en andere gemologische apparatuur in verband met de kwaliteitsbepaling  B. Bewerkingstechnieken   - slijpen    - snijden   - zagen    - kloven  C. Kwaliteitscontrole van de geslepen diamant  D. Praktijk   - snijden: basisopleiding, nieuwe technologieen   - slijpen: basisopleiding, nieuwe technologieen   - zagen: basisopleiding, nieuwe technologieen",
    "TREFWOORDEN": "diamant slijpen snijden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DIAMANTBEWERKING",
    "SECTOR": "ANDERE SECTOREN"
  },
  {
    "ID": "165190",
    "OMSCHRIJVING": "Voortraject opleiding vrachtwagenchauffeur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- wegcode * herhaling theorie rijbewijs B * voorbereiding theorie rijbewijs C - beter leren - communicatie - kennis nederlands - joborientatie - testen leercapaciteiten",
    "TREFWOORDEN": "C/CE D/DE ADR heftruck magazijn transport logistiek chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagen chauffeur vrachtwagen bestuurder rijbewijs autobus taxi autocar vrachtvervoer personenvervoer havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "570553",
    "OMSCHRIJVING": "CONSTRUCTION STCW A-II/3 Near Coastal Voyages <500 GRT",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "",
    "TREFWOORDEN": "stcw haven constructie bagger officier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "711003",
    "OMSCHRIJVING": "Naslagwerken Kluwer voor boekhouden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als cursist van opleidingen bediende in de boekhouding, hulpboekhouder, boekhouder, debiteurenbeheer kan je via deze weg toegang krijgen tot de informatieve site Creatief boekhouden van Wolters Kluwer. Deze databank wordt permanent onderhouden door de firma. Je kan vanuit elk opleidingscentrum toegang hebben tot deze databank. ",
    "TREFWOORDEN": "naslagwerken, databanken, Kluwer, creatief boekhouden, fiscale databank, fiscale databanken, tax today, praktijkgids voor de jaarrekening, gids voor de sociale reglementering, kreatief boekhouden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "120504",
    "OMSCHRIJVING": "Onderhoud van centrifugaalpompen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Methode: opleiding gericht op het monteren , demonteren en onderhouden van diverse types centrifulgaalpompen. Een werkboek dient als leidraad. Inhoud: - hydraulische pompen: bouw en werking van volumetrische en niet-volumetrische pompen - klassieke pompdefecten bij centrifugaalpompen - gebruik van catalogi - onderhoud van centrifugaalpompen - montage- en demontageprocedures",
    "TREFWOORDEN": "mekanieker technieker elektrieker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "953060",
    "OMSCHRIJVING": "Gespecialiseerd arbeidsonderzoek",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Via een gespecialiseerd arbeidsonderzoek kan DGA - een aanvraag van tewerkstellingsondersteunende maatregelen adviseren - beter zicht geven op de beperkingen en mogelijkheden van de werkzoekende",
    "TREFWOORDEN": "PmAH DGA",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ALGEMENE ORIENTERING",
    "SECTOR": "TOERISME, VRIJE TIJD EN SPORT"
  },
  {
    "ID": "120100",
    "OMSCHRIJVING": "Basistechnieken mechanica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-basis van planlezen en meettechniek -basistechnieken plaatbewerking -basistechnieken bankwerk -manueel en machinaal zagen -basis van het draaien en frezen -basis van het autogeenlassen en vlambooglassen",
    "TREFWOORDEN": "metaal",
    "URL": "",
    "SECTIE": "BASISTECHNIEKEN MECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "761816",
    "OMSCHRIJVING": "VB.NET Webforms - ASP.NET",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een eenvoudige start, HTML server controls, Web server controls Runat server Interne organisatie (bin, vb, asaw, vsdisco, css, config, aspx) Label, testbox, button, Listbox Radiobutton en radiobuttonlist Checkbox en Checkboxlist Adrotator, calendar IsPostBack Cookies, Sessions Databases (ADO), Datareader, data-adapter, dataset, dataview (met wizards en/of enkel code)",
    "TREFWOORDEN": ".NET  VISUAL programmatie informatica",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "274380",
    "OMSCHRIJVING": "SCADA WINCC",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- aanmaken van een project - elementaire kennis voor het maken van een procesbeeld - basisbegrippen van tags en het creeren van tags - installeren van een geschikte communicatiedriver - objecten van het procesbeeld linken aan tags - dynamiseren van het beeld door \"RUN\" - procesmeldingen (vb alarmen) creeren - overzicht van andere WinCC-mogelijkheden",
    "TREFWOORDEN": "SCADA, PLC, WinCC automatisering elektriciteit elektrieker technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "903624",
    "OMSCHRIJVING": "Monitor/begeleider in de sociale economie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Orienterende module: 80 uren - Kennismaking met het beroep van monitor/begeleider: * Overzicht van verschillende werkvormen * Arbeidsvisie: werken met kansengroepen * Taken van de monitor/begeleider * Praktijkgerichte beroepsverkenning * Kennismakings- en observatiestage Vervolgmodule: 160 uren - - Inhoudelijk worden de kerncompetenties van het beroep verder uitgediept: * Plannen en organiseren * Matchen ( de juiste persoon op de juiste werkpost) * De voortgang van het werk opvolgen * Motiveren van de doelgroepwerknemers * Individueel begeleiden * Conflicten hanteren Het lesgedeelte telt 80 u en de stage eveneens 80u  ",
    "TREFWOORDEN": "monitor beschutte en sociale werkplaatsen lokale diensteneconomie",
    "URL": "www.socialeeconomie.be",
    "SECTIE": "OPVOEDKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "200200",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker ontwerpafdeling CAD",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Functiebeschrijving : *je hebt als medewerker van de CAD ontwerpafdeling een belangrijke taak bij de start van een collectie: je werkt zeer nauw samen met de ontwerper. *je tekent kledingstukken uit, je ontwerpt weefsels, je bepaalt de kleuren, je kiest accessoires. *je werkt deze taken af op een CAD werkstation met software tekenprogramma's. *je kan deze opleiding volgen, afhankelijk van de gekozen locatie, met de software van GERBER (Fashion Studio) of van LECTRA (Kaledo) . Zie voor info op www.lectra.com of www.gerbertechnologie.com -Heb je reeds de opleiding CAD patroontekenen gevolgd, dan kan je terecht in deze opleiding. -Je leert volgende vaardigheden : *inscannen en bewerken van foto's, tekeningen of stoffen *kleurenpalet samenstellen *technische tekeningen maken  Werkzoekenden ontvangen een IVOC premie onder volgende voorwaarden: - bij stage en tewerkstelling na de opleiding in een bedrijf PC 109, PC 215 of PC 110 : 20 Euro / stagedag met een maximum van 400 Euro - bij",
    "TREFWOORDEN": "styling , styliste, stylist, ontwerpen,ontwerpster, ontwerper, vormgeving, vormgever, vormgeefster, createur, designer, modelliste",
    "URL": "www.ivoc.be",
    "SECTIE": "TECHNISCH ONTWERP CONFECTIE",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "165201",
    "OMSCHRIJVING": "Bestuurder autobus",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Samenstelling van volgende opleidingspakketten (verwerven van kennis en vaardigheden om een autobus te besturen): - techniek van het voertuig - straatcode nationaal - vakbekwaamheid - documenten - rijoefening op privaat terrein en op de openbare weg - rijexamens voor het behalen van het rijbewijs D met vakbekwaamheid ",
    "TREFWOORDEN": "chauffeur autobusbestuurder autocarbestuurder autobuschauffeur buschauffeur busbestuurder rijbewijs autocar personenvervoer autocarchauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "COLLECTIEF PERSONENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "503036",
    "OMSCHRIJVING": "Interieuronderhoud",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Op een correcte wijze en met het correcte materiaal het interieur reinigen en onderhouden van een particuliere woning.  ",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak,dienstencheque,particulier,huishoudelijke hulp",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "016300",
    "OMSCHRIJVING": "Leidinggeven hout",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding wordt georganiseerd voor werknemers hout. - intern organisatie van het bedrijf - kwaliteitseisen en -zorg - leidinggeven, waarover praten we dan? - zorggebieden en taken van de chef kunnen benoemen en verklaren - positieve en negatieve invloedsfactoren op de taak van de chef, binnen de organisatie - hulpmiddelen voor de chef om zijn taak te vervullen - stijlen van leidinggeven binnen de eigen werkomgeving - opmaken van een werkdiagram - observatie van taken - naamloze incidenten analyseren en houding bepalen - gevolgen bepalen van de aanpak van een chef - functioneringsgesprekken - transactionele analyse als werkinstrument in de positie 'chef en medewerkers' - instructiegeven en aanpak van volwassenen - van een programma naar een didactisch handelen - leersituaties ontwerpen voor gebruik op de eigen werkvloer - respecteren van de didactische principes: leerfazen vastleggen en methodiek - hoe goede demonstraties voorbereiden - rol van de instructeur - een werkanalyse opm",
    "TREFWOORDEN": "OCH meubel leidinggeven hout leidinggevenden ",
    "URL": "www.och.cfb.be",
    "SECTIE": "BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "200500",
    "OMSCHRIJVING": "Afdelingsverantwoordelijke stikken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- arbeidsanalyse - organisatie en planning - kwaliteitszorg - kostprijsberekening - leiding geven",
    "TREFWOORDEN": "confectie beleid planning",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CONFECTIE",
    "SECTOR": "CONFECTIE"
  },
  {
    "ID": "714000",
    "OMSCHRIJVING": "Marketing",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de marketing mix - productbeleid - lanceren van nieuwe producten - verkooporganisatie - distributiebeleid - communicatiebeleid - reclame - promotie - marktsegmentatie - marktonderzoek - prijszetting en marketingwinstgevendheid - wetgeving en marketing - creativiteit: een noodzakelijke hulp in de marketing - industriele marketing - exportmarketing - consumentengedrag - dienstenmarketing - direct marketing - K.M.O. - businessplanning - marketing planning en prognose - interne marketing - PC-practica",
    "TREFWOORDEN": " verkoop marketingplan Direct en Databasemarketing marktonderzoek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "575402",
    "OMSCHRIJVING": "Vleesbewerker in de vleesverwerkende industrie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Opleiding tot vleesbewerker in vleesverwerkend bedrijf. De opleiding duurt 9 weken met daaropvolgend 2 weken stage. De eerste 2 weken gaan door in een centrum voor volwassenenonderwijs, gevolgd door 7 weken opleiding op de werkvloer van een bedrijf. Op het einde van je opleiding volg je 2 weken stage in een vleesverwerkend bedrijf. Inhoud: - verwerking en versnijding van voornamelijk varkensvlees - theoretische kennis van de deelstukken van een varken - hygiene, HACCP - arbeidstraining: * werken in een vleesbedrijf * communicatie * teamwork * zelfredzaamheid * administratie * arbeidsomstandigheden.",
    "TREFWOORDEN": "vlees,voeding,vleesbewerker,uitbener",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VLEESBEWERKING",
    "SECTOR": "VOEDING"
  },
  {
    "ID": "130274",
    "OMSCHRIJVING": "Flensmonteur IS 010",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-veiligheidsregels en procedures -begrippenkader flensmontage oa. gereedschappen -soorten flensverbindingen -toepassing van gereedschappen -maattoleranties bij flensmontage",
    "TREFWOORDEN": "constructie veiligheid comokra pijfitten pijpfitter flensmonteur,montage flens rigger-monteerder",
    "URL": "www.vzwmontage.be",
    "SECTIE": "MONTAGE EN KRAANWERKZAAMHEDEN",
    "SECTOR": "BOUWLOGISTIEK"
  },
  {
    "ID": "401110",
    "OMSCHRIJVING": "Maitre d' hotel",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- onthaal van klanten - leiding geven - etiquette, - wijnleer - basis serveertechnieken - basis keuken - ceremonie ",
    "TREFWOORDEN": "horeca maitre d' hotel kelner",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "036102",
    "OMSCHRIJVING": "Systematisch storingzoeken voor installateurs algemene elektriciteit",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Methode: kortlopende praktijkgerichte opleiding ter bevordering van systematiek in het storingzoeken afgestemd op de installateur. Schema's dienen als leidraad en didactische modules als oefenpanelen. Inhoud: - systematisch storingzoeken op lichtschakelingen * beveiliging van de stroomkring (personen beveiligen, lijmbeveiliging) * schemalezen op didactische panelen * foutzoekmethode voor lichtschakelingen (enkelpolige schakeling, tweepolige schakeling, wisselschakeling, kruisschakeling) - systematisch storingzoeken op motorschakelingen  * beveiliging van de hoofdkring en de stuurkring (motorbeveiliging, stuurkring beveiliging) * schemalezen op didactische panelen * foutzoekmethode voor motoren (start - stop, omkeerschakeling, ster - driehoek)",
    "TREFWOORDEN": "installateur elektriciteit elektrieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INDUSTRIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "165173",
    "OMSCHRIJVING": "Rijexamen met vakbekwaamheid:Theorie - Mondeling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Mondeling",
    "TREFWOORDEN": "rijexamen vakbekwaamheid meerkeuzevragen examen transport vervoer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "035501",
    "OMSCHRIJVING": "Gestructureerde bekabeling: meten, foutzoeken en certificeren (koper)",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Definities en eigenschappen bij gestructureerde bekabeling Metingen met de bekabelingsmeter Certificatie Foutzoeken Cable management",
    "TREFWOORDEN": "installateur elektriciteit telematica LAN kabellegger elektrieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "RESIDENTIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "750415",
    "OMSCHRIJVING": "Front-end ontwikkelaar",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je leert zelfstandig applicaties ontwikkelen. - Basis informatica - HTML/CSS - Javascript - jQuery - Photoshop - CMS Sollicitatietraining en solliciteren zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding! Tevens krijg je de gelegenheid om een communicatietraining te volgen. Praktisch gedeelte Na dit programma volg je in principe een praktische stage in een bedrijf.",
    "TREFWOORDEN": "web, internet, ict, ontwikkeling, webontwikkelaar, webdesigner, webmaster, frontend, Drupal, \"front end\", front-end",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "131305",
    "OMSCHRIJVING": "Elektrisch vlambooglassen v. hoeknaden met beklede elektroden mod E1:deel 5",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De theorie als aanvulling bij de certilas oefenreeks E1: opdrachten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 ",
    "TREFWOORDEN": "lassen vlambooglassen elektrisch lassen hoeknaadlassen elektrode lassen booglassen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "274411",
    "OMSCHRIJVING": "PLC S7 Essentials II Datamanipulatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- laden en transfereren van data - vergelijkingsinstructies gebruiken - rekeninstructies",
    "TREFWOORDEN": "PLC sturingen automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "165200",
    "OMSCHRIJVING": "Theorieopleiding autobusbestuurder",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Wordt samengesteld uit de volgende opleidingspakketten: - wegcode nationaal - techniek van het voertuig - EHBO - rij- en rusttijden - examen in een erkend examencentrum",
    "TREFWOORDEN": "chauffeur bestuurder vervoer buschauffeur busbestuurder rijbewijs autobus autocar personenvervoer autocarbestuurder autocarchauffeur",
    "URL": "",
    "SECTIE": "COLLECTIEF PERSONENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "505004",
    "OMSCHRIJVING": "Verkoper in de mode detailhandel PMO",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "18 dagen opleiding + twee weken stage * Mode:                                                                     -Terminologie van kledingstukken                                               - Kleur -en stijladvies                                                          - Visual merchandising                                                        - Pasvormverbetering                                                   - Textielwarenkennis                                                           - Historiek van de mode                                                        * Verkoop:          ",
    "TREFWOORDEN": "verkoop mode kleding",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "800316",
    "OMSCHRIJVING": "Textiel, bekeken vanuit een waaier van producten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Aan de hand van 5 producten weet je wat er allemaal komt kijken bij de productie van textiel : - Airbag - Beklede zetel - Kunstgras - Gordijnstof - Matrastijk ",
    "TREFWOORDEN": "textiel weven garen doek stoffen vezel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "505005",
    "OMSCHRIJVING": "Verkoper in de multimedia detailhandel PMO",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "16 dagen opleiding + twee weken stage - Produktkennis multimediaprodukten                       - Klant en klantvriendelijk onthaal                           - Communicatie en impact op verkoop                     - Behoeftenanalyse: actief luisteren, open vragen, samenvatten, gesloten vragen, omgaan met weerstand, aankoopmotieven                          - Assertief taalgebruik                                   - Sollicitatietraining / CV                                     - Verkoop: deelverkoop, afsluiten verkoop, simulatie verkoop          - Bezoek aan multimediazaak + nabespreking ",
    "TREFWOORDEN": "verkoop media multimedia",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "900105",
    "OMSCHRIJVING": "Vooropleiding tot verzorgende",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": " Persoonlijke vorming: - basisvaardigheden taal/rekenen - arbeidsattitudes - sociale vaardigheden - positief zelfbeeld Maatschappelijke vorming: - maatschappelijke voorzieningen - introductie (Westerse) zorgwereld Huishoudelijke vorming: - koken, verstellen en naaien, was en strijk, schoonmaken",
    "TREFWOORDEN": "bejaardenhulp",
    "URL": "",
    "SECTIE": "VERZORGING",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "403919",
    "OMSCHRIJVING": "Lekker frituren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- hygiene en hygienisch werken - gebruik van verschillende vetten - hoe een friteuse gebruiken - bereidingen van verschillende producten ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken winteropleiding horeca, frituren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "572300",
    "OMSCHRIJVING": "Dredging related training",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleidingscode omvat specifiek technische opleidingsmodules bestemd voor werknemers uit de baggersector enwordt uitsluitend gebruikt voor de attestering van de uren in CIR bouw en het afleveren van attesten conform de ISO norm specifiek voor de werknemersopleidingen baggersector.  Radio-active concentration meter STCW/VCA Basic STCW/Nijverheidshelper Maintenance and Purchase (AMOS) Calibration 2000 Aanslaan/aanpikken van lasten - seingeving - basisbeweging kraan en rolbrug Hydraulics essentials Hydraulics advanced Programmable Logic Controller (PLC) - A. Bradley SLC 500 essentials Programmable Logic Controller (PLC) - A. Bradley SLC 500 advanced Programmable Logic Controller (PLC) - A. Bradley Compact Logix essentials Programmable Logic Controller (PLC) - A. Bradley Compact Logix advanced Programmable Logic Controller (PLC) - Siemens Simatic S7 essentials Programmable Logic Controller (PLC) - Siemens Simatic S7 advanced Electricity for Chief Engineer and First Engineer Refrigerat",
    "TREFWOORDEN": "bouw bagger navigatie radar GMDSS radio-actieve concentratiemeter scheepsmachinist STCW stuurman baggervaart ARPA/ECDIS crew management",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "800650",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 01: Achat et vente",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit eerste deel van Franel is voor Nederlandstaligen die Frans willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Frans in beroepsgebruik. Achat et vente: * L'essence, c'est le service (B1) * Question de gout (B1) * La bataille de \"water l'eau\" (B2)  ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Frans voor Nederlandstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "500007",
    "OMSCHRIJVING": "Onderhoudsarbeider gebouwen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "module 1: onderhoudsboek - vaststellen van de controlepunten aan een gebouw - opstellen van een onderhoudsboek module 2: toegang tot gebouwen - verwijderen van mosbegroeiing, bladafval - herstellen van toegangspaden module 3: schakelaars en verlichting - vervangen van verschillende soorten schakelaars - vervangen van verschillende soorten verlichtingsarmaturen module 4 daken en dakgoten - reinigen en herstellen (noodherstelling) van een plat dak - reinigen en herstellen (noodherstelling) van hanggoten en dakgoten - reinigen en herstellen(noodherstelling) van regenafvoerleidingen - opvoegen van groeven tussen waterdichte bedekking en gevel module 5 watervoorzieningen - vervangen en herstellen van toiletten - herstellen van leidingen - onderhouden en vervangen (van onderdelen) van lavabo, bad, douche en urinoir - onderhouden en vervangen (van onderdelen) van radiatoren module 6: onderhouden van groenvoorzieningen - onderhouden van gazons - snoeien van bomen, struiken en planten - bes",
    "TREFWOORDEN": "onderhoud hertsel onderhoudsarbeider klusjesman onderhoudsman",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GEBOUWENONDERHOUD",
    "SECTOR": "AFWERKING BOUW"
  },
  {
    "ID": "503034",
    "OMSCHRIJVING": "Strijken voor gevorderden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Strijktechnieken voor gevorderden huishoudelijk strijken aanleren - moeilijke stukken, soorten en onderhoud strijkmateriaal ",
    "TREFWOORDEN": "schoonmaak,dienstencheque,particulier,huishoudelijke hulp",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WAS- EN STRIJKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "166013",
    "OMSCHRIJVING": "Heftruckbestuurder opfrissing",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- veiligheidswetgeving - ongevallen met heftrucks - soorten heftrucks, voor- en nadelen van de verschillende uitvoeringsmogelijkheden - stabiliteit en de belasting van de heftruck - richtlijnen ivm het rijden met heftrucks - dagelijks controle (checklist) - praktijkoefeningen met 3- en 4-wielheftruck en/of reachtruck - stapelen op diverse hoogten en van verschillende goederen en verpakkingen - laden en lossen van voertuigen - richtlijnen ivm traktiebatterijen maar dit alles opgevat als een herhaling en uitbreiding van de reeds aanwezige bagage.",
    "TREFWOORDEN": "magazijn logistiek heftruck transport vervoer hoogwerker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENBEHANDELING",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "165102",
    "OMSCHRIJVING": "Vrachtwagenchauffeur vooropleiding",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Wordt samengesteld uit de volgende opleidingspakketten: - wegcode nationaal - techniek van het voertuig - EHBO - rij- en rusttijden - examen in een erkend examencentrum",
    "TREFWOORDEN": "vrachtwagen transport bestuurder chauffeur havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "139100",
    "OMSCHRIJVING": "Internationaal hoeknaadlasser met elektrode",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Om deze opleiding te kunnen starten dien je de basistechnieken van de metaalbewerking veilig en zelfstandig te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij de opleiding \" basistechnieken mechanica \" (opleidingscode 120100). -Je taak bestaat erin verbindingen tot stand te brengen tussen stukken metaal gebruik makend van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding al of niet gebruik makend van een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden materiaal. -Je levert stukwerk of reeksen volgens een plan met of zonder lasprocedure ( WPS ) of volgens model. -Eens het lasproces is gestart dien je geconcentreerd verder te werken om een goed smeltbad te verkrijgen en te behouden om fouten in de las te vermijden. -De meeste lasprocessen vereisen een groot vakmanschap wat betreft *handvaardigheid *nauwkeurigheid *kwaliteitsbewustheid -Je hebt kennis van het smeltgedrag van verschillende soorten metaal en van de lasapparatuur. -De lasopleidingen bij VDAB zijn modulair per l",
    "TREFWOORDEN": "hoeklasser buislasser elektrodelasser halfautomaatlasser tiglasser gekwalificeerd lasser gecertificeerd lasser gediplomeerd lasser pijplasser pijplasser fotolasser havensite,haven",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "708050",
    "OMSCHRIJVING": "Financieel beleid",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "*De mogelijkheid bestaat het programma modulair te volgen.  MODULE 1: Initiatie en financieel beleid (5 zaterdagen)  * basis boekhouden  * B.T.W.  * handelswetgeving  * jaarrekeningen  * inleiding tot de financiele analyse MODULE 2: Operationeel financieel beleid van ondernemingen (8 zaterdagen)  * financiele analyse  * kasstroomanalyse  * projectanalyse en projectevaluatie  * ondernemingsfinanciering  * budgettering  * beheersing van het werkkapitaal  * operationeel financieel beleid en fiscaliteit MODULE 3: bankwezen   *inleiding tot bankverrichtingen  * kredieten en kredietonderzoek  * beleggingen  * financiering van de buitenlandse handel (korte, middellange en lange termijn)  * wisselreglementering  * documentatie kredieten en incasso",
    "TREFWOORDEN": "inkoopmanagement",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "402200",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker keuken",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "A. Algemeen - aanleren van courante vaktermen - aanleren van de 14 basistechnieken van de keuken - gebruik en onderhoud van keukenapparatuur en -gereedschap - basiskennis menuleer - basisbereidingen van aardappelen en soepen - hygiene en veiligheid - werkattitude  B. Keuken - mise-en-place - kleine restauratie  * spaghetti  * lasagne  * stoverij  * ijsbereiding  * wafels  * pannenkoeken  * snacks - koude schotels - dagschotels - aanvullen dagkast - keukeninfrastructuur en terminologie - keukenbrigade - attitudes",
    "TREFWOORDEN": "horeca medewerker keuken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "800669",
    "OMSCHRIJVING": "Duits - Algemene taalkennis Duits voor beginners",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Er zijn 4 niveaus met telkens 80 lessen, bedoeld om een basiskennis Duits aan te leren. De lessen zijn verdeeld over een aantal typische beginnersthema's : - Communicatie - Consumptie & voeding - Begroeten & zich voorstellen - Financien - Gezondheid - Personen & relaties - Toerisme - Vervoer - Vrije tijd - Werk - Wonen ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen Duits Bis Online afstandsleren taal talen webleren communicatie zich voorstellen begroeten",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "134400",
    "OMSCHRIJVING": "Werktuigkundig Uitvoeringstekenaar Staalconstructie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- lasconstructies - skeletbouw: kranen, loopbruggen, ... - schaalconstructies: silo's, opslagtanks, ... - projectwerking - gebruik van een applicatieprogramma voor staalconstructie",
    "TREFWOORDEN": "constructie tekenaar gereedschap ontwerp CAD WTCAD Autocad tekenaar tekenen technisch tekenen AutoCAD CAD WTCAD mechanisch ontwerp werktekening parametrisch ontwerpen solid modelling parametrisch ontwerpen",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MECHANISCH ONTWERP",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "505130",
    "OMSCHRIJVING": "Start Retail",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De 'Start Retail'-training vertrekt vanuit een aantal basisregels : - Herkenbaarheid (aanwezigheid in de winkel, non-verbale communicatie) - Onthaal (signalen zien, oogcontact, begroeting, eerste indruk, lichaamstaal, houding, afscheid) - Pro-activiteit (zelf initiatief nemen, op de klant afgaan, verder denken, extra service bieden) - Luisteren naar de klant (kijken door de bril van de klant, doorvragen op zijn probleem) - Luisteren naar de klacht van de klant en deze erkennen (toepassing LEO techniek) - Positief taalgebruik (praten in oplossingen)",
    "TREFWOORDEN": "verkoop,winkel,verkoper,verkoopster,winkelbediende,klantvriendelijkheid,commercieel,handel, kleinhandel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "WINKELVERKOOP",
    "SECTOR": "RETAIL"
  },
  {
    "ID": "001700",
    "OMSCHRIJVING": "Herstellen van beton",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal modules die u kan volgen in functie van uw voorkennis. - betontechnologie - schadegevallen en oorzaken - voorbereiding van het te repareren oppervlak. - voorkomen van schadegevallen - hulpstoffen voor beton - hydraulische herstelmortels - kunstharsherstelmortels - herstellingsmethoden - principes herstellen van sierbeton - principes herstellen van cellenbeton - veiligheid conform de de VCA-norm Voor werkzoekenden: Het FVB keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeindigen van een bouwopleiding van minimum 200 uur in een VDAB-centrum of een door de VDAB erkend centrum, en dit mits een tewerkstelling van 65 dagen in de bouwsector binnen een periode van 18 maanden na het einde van de opleiding.",
    "TREFWOORDEN": "bouw beton herstel",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "GEVEL- EN BETONRENOVATIE",
    "SECTOR": "RUWBOUW"
  },
  {
    "ID": "110100",
    "OMSCHRIJVING": "Initiatie CNC",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- organisatie rond de CNC-werktuigmachines - taakomschrijving van de insteller-bediener van de CNC-werktuigmachine - aanleren van de programmeercodes en cycli, met directe demonstratie aan de machine - aanleren van de machinefuncties - instellen van snijgereedschappen met behulp van voorinstelapparatuur - vervaardigen van een geprogrammeerd werkstuk",
    "TREFWOORDEN": "CNC",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRAAIEN EN FREZEN",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "000200",
    "OMSCHRIJVING": "Bekister-ijzervlechter",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "De bekister geeft vorm aan de betonconstructies in een gebouw. In de traditionele bekisting maak je met houten planken en panelen mallen , in de bouwsector bekisting genoemd, waarin het beton gestort wordt. Na de uitharding van het beton en het verwijderen van de bekisting blijft het bouwelement over. Het beton verstevig je met ijzeren vlechtwerk of wapening. Voor grote betonconstructies wordt er meer en meer gebruik gemaakt van geprefabriceerde metalen bekistingelementen die je als een meccano aan elkaar monteert. Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken bekisten en ijzervlechten * Traditionele skeletbouw * Systeembekisting * bekisten van trappen In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 127 dagen in het centrum met inbegrip van een stage 30 dagen in het bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beeindigen van een bouwopleiding van minimum 200 u",
    "TREFWOORDEN": "timmerman bekisting vlechter",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "BEKISTEN EN IJZERVLECHTEN",
    "SECTOR": "RUWBOUW"
  },
  {
    "ID": "761808",
    "OMSCHRIJVING": "VB.NET Basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de opbouw van een applicatie - variabelen en constanten - bewerkingen - methods en properties - selecties en iteraties - subroutines en functies - enum - classes, objects en object variabelen - shared members - inheritance - abstract classes en final classes - abstract methods - protected - inheritance polymorphism - aggregation - nested classes - interfaces en interface polymorphism - delegates - exceptions",
    "TREFWOORDEN": ".net programmatie informatica",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "624600",
    "OMSCHRIJVING": "Steward/stewardess",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Personal development: *general appearance *civilisation and cultures *passenger profile *total quality approach  Medical Training *first aid  Introduction on aeronautics  Technicalities on the job: *airport visit: * handling : check*in, loadsheet, bagage * course on ticketing  Service on board + visit catering: *generalities inflight material *galleys + aircraft lay out *visit B737.200-300-400-500, A310 *DC10 *B747 *generalities working methods: * economy class: mock-up traning 737, different aspects of inflight service, observation flights 737 * first and business class: dressing of tables, oenologie, opoltaoms and longdrinks, cheeses, etc.  Safety training: *initial training *fire fighting training *wet dingy drill *on the aircraft: emergency procedures, evacuation procedures, cabin preparation and evacuation  Qaulification flights  De data alsook het aantal sessies worden door de school bepaald.",
    "TREFWOORDEN": "cabinepersoneel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LUCHTHAVEN EN LUCHTVERKEER",
    "SECTOR": "LUCHTHAVEN EN LUCHTVERKEER"
  },
  {
    "ID": "165171",
    "OMSCHRIJVING": "Rijexamen met vakbekwaamheid:Theorie - Meerkeuzevragen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Meerkeuzevragen ",
    "TREFWOORDEN": "rijexamen vakbekwaamheid meerkeuzevragen examen transport vervoer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "165180",
    "OMSCHRIJVING": "Chauffeur voor de handel in brandstoffen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- theorie wegcode - kennis van de sector - distributie van goederen - techniek van het voertuig - documenten - laden en lossen - rijoefeningen met trekker-oplegger (tankvoertuig) - A.D.R. (vervoer gevaarlijke stoffen) - sollicitatietraining - bedrijfsstage",
    "TREFWOORDEN": "C CE ADR transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioeur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder rijbewijs vrachtvervoer,brandstof brandstoffenhandel havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "640206",
    "OMSCHRIJVING": "Zakelijke schriftelijke communicatie Engels",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- schrijven van zakelijke brieven - spelling - specifiek taalgebruik (bv. zinswending, begin en eindformules,...) - de structuur van de zakelijke brief - briefschikking",
    "TREFWOORDEN": "taal talen communicatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800382",
    "OMSCHRIJVING": "Adobe InDesign: basis",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule behandelt de versie CS3 van Adobe InDesign. - Het programma - Werkomgeving - Nieuw document - Visualisatie - Werken met tekst - Werken met objecten ",
    "TREFWOORDEN": "Indesign, drukwerk, grafisch, prepress",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "165149",
    "OMSCHRIJVING": "Veiligheid en gezondheid van de vrachtwagenchauffeur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- hygiene en gezondheid - soorten arbeidsongevallen in de vervoerssector - betrokkenheid vrachtwagens - gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak - fundamenteel belang van de basiscyclus werk-rust - symptomen, oorzaken, effecten, omgang met stress - persoonlijke beschermingsmiddelen - beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding - ergonomische principes (rijhouding) - effecten van alcohol, medicijnen, tabak en andere stoffen op het rijgedrag",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer veiligheid gezondheid havensite",
    "URL": "www.sfv.be",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "800609",
    "OMSCHRIJVING": "Computer Quickscan",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze test staat je toe om je basisvaardigheden voor computergebruik in te schatten. ",
    "TREFWOORDEN": "windows, quickscan, computer",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "415000",
    "OMSCHRIJVING": "Montage/kopie - drukvoorbereiding",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Modulair programma in functie van de voorkennis   - montage/kopie in het grafisch productieproces    * begripsbepaling, doelstelling, taakomschrijving   - registersystemen en indelingsvellen   - hulp- en controletekens voor druk en afwerking   - uitzetten van pagina's en vouwschema's   - kleurmontage en maskeren   - soorten offsetplaten en chemicalien   - plaatvervaardiging    * technieken, mogelijkheden, methoden   - initiatie Electronic Prepress   - elektronische grootmontage 'impositie'   - productieverloop en werkwijze in de prepress   - technologie grondstoffen/materialen   - belichtings- en ontwikkelapparatuur   - procesbeheersing    * kwaliteitscontrole - standaardisatie   - densitometrie   - milieu, veiligheid, onderhoud",
    "TREFWOORDEN": "druk grafisch prepress",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "714180",
    "OMSCHRIJVING": "Updating commerciele vaardigheden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basis communicatie - het verkoopsgesprek - commercieel telefoneren - de offerte - klachtenbeheer - debiteurenbeheer - marketing - prospectie",
    "TREFWOORDEN": "workshop verkoop commercieel bediende klantendienst binnendienst verkoopsassistent customer service ",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "101020",
    "OMSCHRIJVING": "Hoger onderwijs voor werkstudenten",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Het nieuw decreet voor de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen kent een extra puntengewicht toe, m.a.w. een extra financiering, voor o.a. werkstudenten.  In het decreet wordt een uitkeringsgerechtigde werkzoekende die een opleiding volgt in het kader van een erkend traject naar werk gelijkgeschakeld met een werkstudent. De VDAB staat in voor de (mogelijke) attestering van dit erkend traject naar werk.  Voorwaarden tot het volgen van een opleiding hoger onderwijs ikv een erkend traject naar werk: De aanvrager is: 1? Kandidaat student en schreef zich in voor een specifiek studietraject voor werkstudenten en: - is ingeschreven als werkzoekend bij de VDAB en is uitkeringsgerechtigd werkloos - en is bereid om te werken tijdens de studies en dit minstens deeltijds  - en is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of een masterdiploma - en het studietraject past in een erkend traject naar werk.  2? Reeds werkstudent, startte reeds ",
    "TREFWOORDEN": "volwassenonderwijs CVO hoger onderwijs",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DOELGROEPSPECIFIEKE ONTWIKKELTRAJECTEN",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "715610",
    "OMSCHRIJVING": "Logistiek administratief bediende",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "In deze opleiding leer je bediendetaken uitvoeren met de klemtoon op logistiek : Logistieke thema?s in de opleiding : - Aankooplogistiek - Productielogistiek - Voorraadbeheer - Magazijnbeheer - Transportlogistiek Je leert : - Mondeling en schriftelijk communiceren rond deze logistieke thema?s - Werken met courante software : word, Excel? Je verwerft - Inzicht in bedrijfsprocessen vooral rond logistiek - Inzicht in het werken met MS dynamics Nav ",
    "TREFWOORDEN": "logistiek, voorraadbeheer, stock, aankoop, magazijn, transport, planning, productieplanning",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LOGISTIEKE COORDINATIE",
    "SECTOR": "LOGISTIEKE COORDINATIE"
  },
  {
    "ID": "800614",
    "OMSCHRIJVING": "Elektronische identiteitskaart",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is opgebouwd rond de elektronische IDentiteitskaart (eID). Hier vind je antwoorden op vragen die je bezighouden * als leerling, als leerkracht  * als werkzoekende, als werknemer * als bedrijfsleider * als ontwikkelaar Deze webmodule is het resultaat van een samenwerking tussen Syntra Vlaanderen, Bis-Online en VDAB. - Algemeen deel: * de elektronische identiteitskaart * wat? * waarom? - Specifieke informatie voor: * leerlingen * leerkrachten * werkzoekenden/werknemers * ict-ontwikkelaars * bedrijfsleiders - Verzameling interessante hyperlinks ",
    "TREFWOORDEN": "elektronische identiteitskaart",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "750441",
    "OMSCHRIJVING": "Functional business analyst",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "Module 1: Enterprise Architecture versus Business Architecture Na het volgen van deze module: - Begrijp je de taken die door een ?Enterprise architect? worden uitgevoerd. - Begrijp je de taken die door een ?Business architect? worden uitgevoerd. - Kan je ?Business archtecture? kaderen binnen ?Enterprise architecture? - Ken je de basisprincipes van TOGAF. - Ken je de basisprincipes van Maes. - Ken je de basisprincipes van Zachmann. Leermethodes: - Groepsleren 12 uur Module 2: Business Motivation Metamodel Na het volgen van deze module: - Ben je in staat om strategie en doelen te modelleren Leermethodes: - Groepsleren 8 uur Module 3: Organization Structure Modeling Na het volgen van deze module: - Ben je in staat om een model op te stellen van de organisatie. - Ben je in staat om rollen in een organisatie te herkennen. - Ben je in staat om juridische entiteiten in een organisatie te herkennen. Leermethodes: - Groepsleren 8 uur Module 4: Information Modeling Na het volgen van deze mod",
    "TREFWOORDEN": "business architect informatica bedrijfservaring bedrijfsarchitect procesbeheerder procesbeheer bedrijfsproces BPM BPM(N) UML ERD business rules modellering",
    "URL": "www.cevora.be",
    "SECTIE": "ICT ONTWIKKELING",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "419800",
    "OMSCHRIJVING": "Publiceren met Photoshop",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma van de opleiding: *situering van Adobe Photoshop *voorkeurinstellingen na installatie van Photoshop *eigenschappen van digitale beelden *retouchetechnieken *selecties en vrijstellingen maken *gebruik van lagen en kanalen *maken van eenvoudige beeldmontages *laageffecten *kleurcorrecties en scherpte verbeteringen *drukklaar maken van digitale afbeeldingen",
    "TREFWOORDEN": "druk prepress Photo",
    "URL": "www.febelgra.be",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "403938",
    "OMSCHRIJVING": "Omgaan met stress",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Hoe omgaan met stress in de horeca? Hoe gepast reageren op dergelijke situaties? ",
    "TREFWOORDEN": "barman, kelner, cafe, hulpkelner, taverne, brasserie wijn wijnkelner koffiehuis theesalon, keukenhulp, keukenmedewerker, horeca, kok, medewerker gemeenschapskeuken, grootkeuken bediening receptie telefoonbediende ontvangst van klanten, stress",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "200140",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker strijkafdeling industriele wasserij",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Functiebeschrijving: *je werkt in een industriele wasserij of droogkuis. *je bedient een of meerdere strijkposten: strijkplank, strijkmangel, stoompop.. *je levert kwalitatief werk aan een stevig tempo. -Tijdens de opleiding leren we je volgende vaardigheden: *kennismaking met industriele strijkapparatuur *eigenschappen van de textielvezels *lezen van onderhoudsetiketten *strijken van platgoed en kledingstukken volgens een opgelegde methode *verhogen van kwaliteit *bijzondere aandacht voor het werkritme  -Deze opleiding richt zich tot kortgeschoolden. *Kandidaten moeten medisch geschikt zijn om rechtstaand werk uit te voeren. *De sector staat open voor allochtonen en ouderen. -De opleiding wordt georganiseerd op vraag van FBT (= Federatie Belgische Textielreinigers), in samenwerking met bedrijven uit de regio. -De opleiding duurt 200 uur en is part-time gespreid over 8 weken. Na 3 weken basisopleiding bij VDAB, gaat de cursist afwisselend op stage/opleiding in een bedrijf. -Voo",
    "TREFWOORDEN": "strijken,strijkster, persen, stomen",
    "URL": "www.fbt-online.be",
    "SECTIE": "WAS- EN STRIJKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "570520",
    "OMSCHRIJVING": "Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "",
    "TREFWOORDEN": "stcw haven motorist matroos bagger officier",
    "URL": "www.vdab.be/haven/opleidingen",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "403933",
    "OMSCHRIJVING": "Computervaardigheden voor beginners - horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- 1/2 dag windows - 1/2 dag internet - 1 dag Word - 1 dag Excel ",
    "TREFWOORDEN": "keukenhulp keukenmedewerker horeca keukencommis demi-chef de partie kok medewerker gemeenschapskeuken grootkeuken zaalhulp zaalcommis medewerker zaal buffet medewerker restaurant helper bediening winteropleiding horeca ",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HOTELTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "665720",
    "OMSCHRIJVING": "Excel 2003 vervolmaking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- checken basiskennis - gevorderde functies - gegevensbeheer (sorteren, subtotalen, filteren, DB-functies) - draaitabellen en draaigrafieken - geautomatiseerde oplosmethodes (doelzoeken, datatabellen, oplosser, scenariobeheer) - aanpassen werkomgeving - opmaakprofielen - sjablonen - toetsenbordmacro?s - besturingselementen",
    "TREFWOORDEN": "spreadsheet excel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "503020",
    "OMSCHRIJVING": "Industriele reiniging",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Het opleidingsprogramma bevat een aanbod om minstens de competenties en vaardigheden te verwerven. Dit aanbod is afgestemd op het individuele opleidingsplan en aangepast aan de doelgroep. Volgende onderdelen komen aan bod: - SIR attest - VCA-attest - Werken met onafhankelijke adembescherming (VCA IS008) - Hogedrukspuiter (facultatief) - Attitudetraining - Sollicitatietraining (facultatief) - NODO (Nederlands op de Opleidingsvloer) facultatief)  Na de opleiding worden stages voorzien, doorgaans 2 weken.",
    "TREFWOORDEN": "Technische beroepen, onderhoud, industriele reiniging",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SCHOONMAAKTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "SCHOONMAAK EN ONDERHOUD"
  },
  {
    "ID": "000310",
    "OMSCHRIJVING": "Stellingbouwer",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je staat in voor het vakkundig monteren, demonteren en omvormen van allerlei types van stellingen door middel van systeemstellingen of buizen en koppelingen. Je werkt ofwel in de groot industrie (vb. chemische nijverheid), in de bouw of in de evenementensector (monteren van podia en tribunes). Je begint als hulpmonteur. Na enige jaren ervaring en opleiding kan je doorgroeien naar monteur en chefmonteur.  Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen: * Basistechnieken stellingbouw * Basistechnieken montage In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 25 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Als WERKNEMER kan je kiezen uit volgende modules: * Hulpmonteur * Monteur * Chef-monteur * Toegangscontrole voor stellinggebruikers * Basis stellingbouw voor bouwvakkers * Aluminium rolstelling * Adria kaderstelling * Kader+stelling Blitz of SL70 * Systeemstelling all-round voor bouwvakkers * Kader- en rolstellingen voor arbe",
    "TREFWOORDEN": "stellingbouw stellingbouwer stelling stellingmonteur monteur steiger steigerbouw",
    "URL": "www.debouw.be",
    "SECTIE": "STELLINGBOUW",
    "SECTOR": "METAALCONSTRUCTIE"
  },
  {
    "ID": "131310",
    "OMSCHRIJVING": "VDAB-intern: TIG_lassen module T1: deel 4",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De theorie als aanvulling bij de certilas oefenreeks T1: opdrachten 7, 8 en 9. ",
    "TREFWOORDEN": "lassen TIG lassen elektrisch lassen hoeknaadlassen argon lassen binnenhoeken binnenhoeknaden",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LASSEN",
    "SECTOR": "LASTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "579000",
    "OMSCHRIJVING": "Matroos-binnenvaart",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Theorie -Scheepstechnologie (theorie) *soorten en type schepen *scheepsonderdelen en onderdelen van bijzondere schepen *scheepsuitrusting en inventaris *ijken en diepgangschalen *theorie van de manoeuvres *stuurhuisinrichting *laden, lossen en stuwen verklaren -Machines (theorie) *beschrijving en onderhoud van machines *gebruik van onderhoudshandleiding -Reglement (theorie) *elementaire kennis van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk *elementaire kennis van het Europees Reglement voor binnenlandse waterwegen (C.E.V.N.I.) -Navigatie (theorie) *beschrijving van het vaarwater en kunstwerken *elementaire kennis van het effecten van de getijden *elementaire kennis van de laterale en kardinale betonning -Veiligheid (theorie) *brandbestrijdingsmiddelen *reddingsmiddelen *preventie en bescherming van personen -Pollutie preventie en respect voor het milieu (theorie) *milieu Praktijk *gebruik van de bijboot *vertrouwd maken met het schip *vaarklaar maken *gebruik va",
    "TREFWOORDEN": "scheepvaart scheepsjongen havensite matroos stuurman",
    "URL": "www.binnenvaart.be",
    "SECTIE": "BINNENSCHEEPVAART",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "800677",
    "OMSCHRIJVING": "Engels - Klantgericht telefoneren 1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Inleiding : de basis van goede telefoonpraktijken - Doorverbinden : Hoe op een professionele manier doorverbinden - Boodschap aannemen en achterlaten - Afspraken vastleggen, veranderen, verdagen of annuleren ",
    "TREFWOORDEN": "Engels, Telefoneren, klantgericht, call, business, telephoning, telefoon, mondeling, English",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "270200",
    "OMSCHRIJVING": "Vermogenselektronica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- meettechnieken - vermogendiodes - vermogenthyristor - GTO - vermogentransistor - vermogenmosfet - IGBT",
    "TREFWOORDEN": "elektronica automatisering elektronika elektrieker technieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "220800",
    "OMSCHRIJVING": "Hulpwever",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- afgelopen bobijnen vervangen door volle - veranderen van koors (kleuren) - doorhaling op het bobijnrek - schranken van het koorrooster + grondbomen - weversknoop - dubbele weversknoop, platte knoop - doorhaling van de grond- en pooldraden - doortrekken van de koors + nazicht fouten - grondstoffen en nummeringen - grote draadbreuken herstellen, arkaden herstellen, scheut zoeken, boomwissel, basiskennis in de weeftechnieken",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechnieken",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "634000",
    "OMSCHRIJVING": "Updating boekhoudvaardigheden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Geindividualiseerd opfrissingsprogramma waarbij men door het uitwerken van een commerciele boekhouding zijn kennis van alle standaard- en niet-standaardboekingen actualiseert. Indien gewenst kan men deelnemen aan een interregionaal georganiseerde vervolmakingsmodule met volgende inhoud: - eindejaarsverrichtingen - vennootschapsfiscaliteit - BTW - debiteurenopvolging - financieel plan - werken met budgetten - basis sociale wetgeving & loonberekening Men kan het programma ook aanvullen met modules PC-gebruik of talen",
    "TREFWOORDEN": "bediende",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ACCOUNTANCY",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "800664",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 15: Style de vie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 15de deel van Franel is voor Nederlandstaligen die Frans willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in het prive-gebruik. Style de vie: * Chic et choc (B2) * La fievre du samedi soir (B2) * La montagne a la ville (B1) * Parce que vous le valez bien... (B1)\" ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Frans voor Nederlandstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "715600",
    "OMSCHRIJVING": "Assistent logistiek verantwoordelijke",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "1. Doelstelling: Deze opleiding bereidt voor op een functie in de inkoop-, voorraad- of transport van een onderneming van het ANPKC (paritair comite 218) of andere (industriele) sectoren. 2. Inhoud: INLEIDING TOT DE INTEGRALE LOGISTIEK Algemene introductie tot de wereld van de logistiek met de verschillende deelgebieden. In casu: de integrale goederenstromen in functie van de klant. De bedoeling is een conceptueel kader te schetsen voor de meer specifieke vakken en een antwoord te geven op vragen als `wat is de totaliteit van logistiek?? en `welke zijn de functies die hierin voorkomen??. MAGAZIJNBEHEER Analyse van de verschillende functies in een magazijn - de rol van een magazijn en de basisprincipes van de organisatie - analyse van de materiaalstromen - systematisch lay-out planning - opslagtechnieken en transportmiddelen - order picking  - ??. AANSTURING VAN HET MAGAZIJN MET EEN WMS (Warehouse management systeem) - het WMS als motor van de magazijnorganisatie - typologie van de",
    "TREFWOORDEN": "C/CE D/DE ADR heftruck magazijn transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder rijbewijs vrachtvervoer orderpicker havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LOGISTIEKE COORDINATIE",
    "SECTOR": "LOGISTIEKE COORDINATIE"
  },
  {
    "ID": "570583",
    "OMSCHRIJVING": "Emergency STCW A-II/1",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "",
    "TREFWOORDEN": "stcw haven bagger officier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  },
  {
    "ID": "800604",
    "OMSCHRIJVING": "Anorganische scheikunde",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- de opbouw van een stof - reactievergelijking - de chemische binding - basisbegrippen in de scheikunde - chemische reacties",
    "TREFWOORDEN": "webleren scheikunde chemie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN CHEMIE EN KUNSTSTOFFEN",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "317500",
    "OMSCHRIJVING": "Gebruik van een Epson scara robot.",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "* Veiligheid bij het werken met robots. * Gebruik en mogelijkheden van de Epson robot. * Programmatie van de Epson robot. * Opbouwen van de robotomgeving. * Aansluiten van elektronische en pneumatische elementen. * Opstarten van een project.",
    "TREFWOORDEN": "robotica Epson Scara robots automatisatie",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INDUSTRIELE PROCES- EN PRODUCTIETECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "604001",
    "OMSCHRIJVING": "Hedendaagse kantoortechnieken: postbehandeling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Richtlijnen rond het behandelen van de inkomende en uitgaande post in een kantooromgeving.",
    "TREFWOORDEN": "postbehandeling inkomende post uitgaande post postverdeling postverwerking",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "573130",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus haven: PLC S7 Essentials I - Bitbewerkingen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Algemene technische informatie - De SIMATIC Manager STEP 7 - Een project aanmaken - Variabelen en symbolen - Programmeren in LAD - Werking van de PLC - Het documenteren en printen van programma's - Programmeren in FBD - Programmeren in STL - Geheugenfuncties - Flankdetecties - Mechanische en elektrische opbouw van de PLC - Tijdsfuncties - Tellerfuncties - Het archiveren en dearchiveren van een project   ",
    "TREFWOORDEN": "technicus haven elektriciteit schakeltechnieken PLC datamanipulatie programming vermogenhydraulica hydraulische sturingen schemelezen havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "270300",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus gestructureerde bekabeling",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Als technicus gestructureerde bekabeling kan je een LAN bekabelingproject dat bestaat uit koper- en fiberbekabeling, ontwerpen, aanleggen, uitmeten en certificeren. Je kan de nodige netwerkapparatuur zoals routers, hubs, switches e.d. plaatsen en aansluiten. Je kan fouten in een bestaande bekabelinginfrastructuur opsporen en herstellen. Als technicus met ervaring geef je leiding aan installateurs gestructureerde bekabeling in een installatiebedrijf voor databekabeling. In deze opleiding volg je de volgende modules: Algemene vaardigheden: - Gebruik van een computer - Basis van veiligheid en plan lezen - Prijsberekening aan de hand van een lastenboek Gestructureerde bekabeling koper: - (Her)patchen in bestaande infrastructuur - Behandeling van koperkabel - Montage van connectoren - Plaatsing en montage van data aansluitingen (outlets) - Opbouw van een data-rack - Plaatsing en montage van patch panelen - Montage en aansluiten van actieve apparatuur in een data-rack - Meten en certifice",
    "TREFWOORDEN": "data bekabeling  koper bekabeling  fiber  glasvezel  installateur  netwerk bekabeling  bekabeling  netwerken  netwerk  telefonie  telefoon  koper  ICT bekabeling  technicus",
    "URL": "",
    "SECTIE": "RESIDENTIELE ELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INSTALLATIE EN ELEKTRICITEIT BOUW"
  },
  {
    "ID": "800641",
    "OMSCHRIJVING": "Solliciteren - Bouw - Telefoneren",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is specifiek afgestemd op beroepen in de bouw met praktijkgetrouwe voorbeelden. * telefoneren * eenvoudig telefoongesprek * zo zeg je het goed * beleefd bellen * als je opgebeld wordt * vragen om door te verbinden * bijzondere gevallen * gsm * je cv maken * bellen voor een vacature ",
    "TREFWOORDEN": "solliciteren anderstaligen sollicitatie sollicitatiemodule bouw",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "165155",
    "OMSCHRIJVING": "CMR-vrachtbrieven",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- verplichting van het CMR-verdrag - voorschriften inzake het vervoer van goederen - aansprakelijkheden van betrokken partijen - correct opstellen en invullen van de vrachtbrieven - controle via verschillende ingevulde voorbeelden - verantwoording van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak",
    "TREFWOORDEN": "C CE transport chauffeur bestuurder vervoer vrachtwagen camion camioneur vrachtwagenchauffeur vrachtwagenbestuurder vrachtvervoer CMR vrachtbrieven vrachtbrief havensite",
    "URL": "www.sfv.Be",
    "SECTIE": "GOEDERENVERVOER",
    "SECTOR": "WEGTRANSPORT"
  },
  {
    "ID": "627002",
    "OMSCHRIJVING": "Medewerker after sales - auto",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "* Informatica * Boekhoudkundige vaardigheden * Commerciele briefwisseling * Commercieel Frans * Communicatietechnieken * Verkoopsvaardigheden * Vaardigheden naverkoop * Autotechniek * Sollicitatietraining Bij voorkeur in het bezit van een A2 technische richting of ASO of gelijkwaardig door ervaring - doelstelling: tewerkstelling als medewerker after sales auto - duur: maximum 5 maanden - organisatie: VDAB competentiecentrum i.s.m. Cevora",
    "TREFWOORDEN": "receptionist commercieel bediende medewerker verkoop cevora",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SALES",
    "SECTOR": "HANDEL"
  },
  {
    "ID": "800658",
    "OMSCHRIJVING": "FRANEL 09: Loisirs",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Dit 9de deel van Franel is voor Nederlandstaligen die Frans willen leren. De thema's zijn meer gericht op het Nederlands in het prive-gebruik. Loisirs: * Un ete a la campagne (B2) * Helene et les garcons, une journee sans fin (B2) * Recettes en or (B1) * Le printemps en hiver ! (B1) * Le rideau se leve (B1) * Des bobines et des quilles (B1) * L'homme a la moto (B2) ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen FRANEL Frans voor Nederlandstaligen afstandsleren taal talen webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "800353",
    "OMSCHRIJVING": "Kunststoffen bewerken voor de autoschadehersteller",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- veiligheid en milieu - carrosserietechnieken - keuze van reparatiesysteem - assemblagetechnieken - lijmen van een beschadigde kunststofbumper - lassen van een scheur in een kunststofbumper ",
    "TREFWOORDEN": "kunststoffen bewerken autoschadehersteller kunststof",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PLAATWERK, KOETSWERK EN PISTOOLSCHILDEREN",
    "SECTOR": "PLAATWERK EN KOETSWERK"
  },
  {
    "ID": "440100",
    "OMSCHRIJVING": "Telematica initiatie",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Afhankelijk van het gevolgde IOPT-traject een keuze uit: - Bekabeling Koper - Bekabeling Fiber - Netwerken - Ethernet - TCP/IP - Routing",
    "TREFWOORDEN": "IOPT",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ICT INFRASTRUCTUUR",
    "SECTOR": ""
  },
  {
    "ID": "573160",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus haven: Basis vermogenhydraulica",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Hydraulische kringloop  - Symbolen / ventielen   - Drukregeling en beveiliging   - Directgestuurd drukbegrenzingsventiel   - Positionering van een cilinder   - Voorgestuurde drukbegrenzer   - Druk en belasting onafhankelijke snelheidsregeling  ",
    "TREFWOORDEN": "technicus haven elektriciteit schakeltechnieken PLC datamanipulatie programming vermogenhydraulica hydraulische sturingen schemalezen havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "408161",
    "OMSCHRIJVING": "Inrichting en uitrusting v.d prod.ruimten: pers-, product- en afvalstroom",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Een voornamelijk praktische benadering, speciaal gericht op de dagelijkse werkzaamheden van het uitvoerend personeel in de voedingssector. - de specifieke karakteristieken van de productieruimten in horeca - de eisen die gesteld moeten worden aan de situering en de bouw van de verschillende ruimten die voorkomen in levensmiddelenbedrijven: de verschillende keukens, het uitgiftebuffet, de winkel, het voorraadmagazijn en de sanitaire ruimten",
    "TREFWOORDEN": "horeca voeding hygiene HACCP",
    "URL": "",
    "SECTIE": "KEUKENTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "266000",
    "OMSCHRIJVING": "Elektropneumatische sturingen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- automatische cycli met meerdere cylinders resp. met mono- en bistabiele elektroventielen, resp. met eindeloopschakelaars en naderingsschakelaars. - elektrische tijdschakelingen en tweehandenbeveiliging - oplossen van sequentiele cilinderbewegingen - schemalezen",
    "TREFWOORDEN": "elektriciteit pneumatica automatisering elektrieker pneumatieker",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSMECHANICA",
    "SECTOR": "VERSPANINGSTECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800647",
    "OMSCHRIJVING": "Solliciteren - confectie - het CV",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze webmodule is specifiek afgestemd op beroepen in de confectie met praktijkgetrouwe voorbeelden. Je leert jouw vaardigheden verwoorden en jouw CV opstellen. ",
    "TREFWOORDEN": "solliciteren confectie sollicitatiemodule",
    "URL": "",
    "SECTIE": "SOLLICITEREN EN WERKATTITUDES",
    "SECTOR": "PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "282000",
    "OMSCHRIJVING": "Elektromechanisch operator",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Na deze opleiding kan je werken als operator in een productiebedrijf. Je bestuurt machines om goederen of producten te vervaardigen. Je ziet toe op het goede verloop van de bewerkingen die deze machines uitvoeren. Je zorgt voor een ononderbroken doorstroming of toevoer van de goederen. Je moet soms de machines bijstellen. Je staat ook in voor de kwaliteitscontrole op de goederen en kijkt na of de goederen voldoen aan de vastgelegde normen. In deze opleiding volg je de volgende modules: - Introductie PC-Windows: gebruiken van een PC - Basisbewerkingen in de wiskunde voor operators - Basis elektriciteit - Basis mechanisch monteren - Statistische proces-controle SPC: werken met de proceskaarten - Componenten in de industriele automatisering - Vermogen pneumatica: schakelingen en componenten leren kennen - Veiligheid, milieubewust werken en bedrijfstructuur leren kennen Voor deze opleiding heb je geen specifieke voorkennis nodig. Je hebt wel interesse voor een technische productiefuncti",
    "TREFWOORDEN": "machineoperator bediener, productie, proces",
    "URL": "",
    "SECTIE": "INDUSTRIELE PROCES- EN PRODUCTIETECHNIEKEN",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800616",
    "OMSCHRIJVING": "Engels - Business English 1: Basics",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- basic * who's who in the company * automated office * standard letter * answering the phone ",
    "TREFWOORDEN": "taalopleidingen Engels correspondentie afstandsleren taal talen zakelijk telefoneren webleren",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "222303",
    "OMSCHRIJVING": "Regelingen op Sulzer projectielweefmachine type P7100",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "- systeem inslaginbreng met projectiel - bediening en signalisatie - regeling koppeling en rem - elektrische sturing en beveiliging van de machine - werking en regeling van de mechanische beveiligingen - regulator (tandwielen) - gaapvorming en regeling :  * excentermachine  * schachtmachine - demontage, montage en regeling van het schietwerk - terugtransport van de projectielen - regeling sleper, garenwachter, kettingspanning - elektronische aflaat - elektronisch gestuurd smeersysteem G.S. - regeling vierkleurensysteem V.S.D. (schachtmachine) - demontage, montage en regeling van het vangwerk - demontage, montage en regeling kanteninlegapparaat - inslagwachter, inslagspanner en inslagrem - revisie schietwerk, vangwerk - luchtpomp - periodieke controles - smering en onderhoud - artikelwissel, verandering weefbreedte - elektrische stuurkast (regelingen op diverse printplaten)",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "573120",
    "OMSCHRIJVING": "Technicus haven: Schakeltechniek-Foutzoeken-Planlezen",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Motorbeveiligingen - Logische sturingstechnieken - Opbouw van schema's * Hoofdstroomschema * Stuurstroomschema - Elektromagnetisch schakelen - Richtlijnen bij het tekenen van stroomschema's - Elektrische symbolen en schema codering - Opbouw van een contactor - Werking van een contactor en hulpcontactor - Bediening van een kooimotor van op meerdere plaatsen - Bediening van een kooimotor met 2 draaizinnen - Bediening van een kooimotor met 2 snelheden - Asynchrone motor met twee snelheden en 2 draairichtingen - Ster-driehoek aanlooprichting - Ster-driehoek omkeerrichting - Initatie PLC ladderprogrammatie met programmeerbaar relais SIEMENS LOGO - Asynchrone motor met schijfrem - Soorten sensoren en hun aansluiting - Elektrische schema's lezen - Foutzoeken, methodieken en oefeningen  ",
    "TREFWOORDEN": "technicus haven elektriciteit schakeltechnieken PLC datamanipulatie programming vermogenhydraulica hydraulische sturingen schemelezen havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONDERHOUDSELEKTRICITEIT",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "419420",
    "OMSCHRIJVING": "Automatisatie in Indesign, Illustrator en Photoshop",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Programma van de opleiding: *Nested styles (Indesign) *Automatische layout adjustments *Datamerge voor visitekaartjes, congresbadges en fotoboeken *Contactsheets in Indesign: tips en tricks *Zoek en vervang met Indesign tags *Automatische inhoudstafels en lijsten *Automatisering van weerkerende tabellen *Toepassen van scripts *Variabele data in Illustrator (b.v. voor weerkaarten, grafieken, tekst in 3D) *Variabele data in Photoshop (b.v. voor teksteffecten) ",
    "TREFWOORDEN": "automatisatie Indesign Illustrator Photoshop",
    "URL": "",
    "SECTIE": "DRUKVOORBEREIDING",
    "SECTOR": "PRINTMEDIA"
  },
  {
    "ID": "403909",
    "OMSCHRIJVING": "Omgaan met klachten - horeca",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding wordt gegeven ism JB consult. Hoe gepast reageren in penibele situaties met ontevreden klanten ",
    "TREFWOORDEN": "barman, kelner, cafe, hulpkelner, taverne, brasserie wijn wijnkelner koffiehuis theesalon, bediening receptie telefoonbediende ontvangst van klanten winteropleiding horeca, klachten, klanten, moeilijke klanten",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZAALTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "HORECA"
  },
  {
    "ID": "667200",
    "OMSCHRIJVING": "Introductie PC-gebruik",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Initiatie in het gebruik van een computer? - hardware  * toetsenbord, muis, beeldscherm, diskettes, harde schijf, CD-Rom, ...  * printers - software  * besturingssysteem,  * gemeenschappelijke kenmerken van tekstverwerking, rekenbladen, databank - keuze van hard- en software - nieuwe tendenzen",
    "TREFWOORDEN": "bureautica pc",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "953040",
    "OMSCHRIJVING": "Competentiescan op de werkvloer",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De competentiescan op de werkvloer is een orienterende stage die uitmondt in een competentiebilan waaruit conclusies worden getrokken i.f.v. - het bepalen van de beginsituatie voor een opleiding in een competentiecentrum of een IBO - het opleidingstype, de opleidingsduur en de opleidingsinhoud. Afhankelijk van de omstandigheden en de aanleiding kan de competentiescan gebeuren voor een bepaald beroep of voor een specifieke functie in het stagebedrijf.  De nadruk ligt op het bepalen van de afstand tussen de competenties van de werkzoekende en de competenties die nodig zijn om een bepaalde functie of beroep uit te oefenen.",
    "TREFWOORDEN": "competentiebilan instapniveau IBO",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ALGEMENE ORIENTERING",
    "SECTOR": "TOERISME, VRIJE TIJD EN SPORT"
  },
  {
    "ID": "622100",
    "OMSCHRIJVING": "Aspirant expediteur",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Opleidingsprogramma : - maritiem vervoer, - binnenvaart, - spoorvervoer, - luchtvervoer, - wegvervoer, - logistiek, - internationale handel, - economische aardrijkskunde van Belgie en Europa, - transportverzekering, - telefoneren, - douane (incl NCTS), - gevaarlijke lading, - talen Frans, Engels en Duits, - MS windows & office, - bedrijfscommunicatie, - sollicitatietraining, - stage. ",
    "TREFWOORDEN": "bediende expeditie transport havensite",
    "URL": "",
    "SECTIE": "LOGISTIEKE COORDINATIE",
    "SECTOR": "LOGISTIEKE COORDINATIE"
  },
  {
    "ID": "230800",
    "OMSCHRIJVING": "CAD-CAM textielontwerpen op Nedgraphics systeem",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Textieltechnieken * rapporten en vormen (half drop) * tekenstijlen (Engelse markt,...) * tekenregels in functie van weefseltype - Weeftechnisch * weven:machines,principes * bindingen: enkelvoudige en meervoudige * weefselontleding * uitweven diverse weefsels - Gebruik en inoefenen van Nedgraphics tekensysteem: * Vision TexcelleNT textiel ontwerpsoftware * Vision printmanager software * Vision Scan software * Vision WeaverNT Jacquard processing programma * Vision DobbyNT * Vision CarpetNT tapijt processing programma (optioneel) - Bedrijfsbezoeken - Sollicitatietraining - Aansluitende stage van 4 weken",
    "TREFWOORDEN": "textiel weverij weven weeftechniek CAD-CAM textiel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "800635",
    "OMSCHRIJVING": "Spoor 21 - intern: Groupwise 7.0",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "- Eenvoudige mail opstellen - Mail met opmaak opstellen - Bestanden doorsturen - Vergaderingen beleggen via groupwise - Vergaderzalen reserveren - Automatische antwoorden versturen ",
    "TREFWOORDEN": "groupwise mail",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "900108",
    "OMSCHRIJVING": "Bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige bij een Dienst voor Gezinszorg",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "De bijscholing bestaat uit drie eenheden: - Intake: peilen naar competenties en motivatie - Theorie: de leerinhouden zijn gericht op de 18 handelingen die een zorgkundige onder toezicht van een verpleegkundige mag uitvoeren - Gesuperviseerde beroepspraktijk : * Begeleid en individueel leren: opmaak van een leerplan * Observatie- en rapporteringsopdrachten * Communicatie in complexe zorgsituaties: specifieke opdracht * Praktijkstage/ deel uitmaken van een zorgequipe: integratie van de aangeleerde competenties van zorgopdrachten binnen een zorgequipe - Evaluatie Na de bijscholingsmodule (120u) ontvangen de geslaagde cursisten een getuigschriftgetuigschrift (attest zorgkundige) ",
    "TREFWOORDEN": "bejaarden, rustoord voor bejaarden, RVT, residentiele zorg",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ZORGKUNDE",
    "SECTOR": "SOCIAL PROFIT"
  },
  {
    "ID": "025100",
    "OMSCHRIJVING": "Informatica bouw basisopleiding",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal modules die u kan volgen in functie van uw voorkennis: * Basisvaardigheden PC voor bouwvakkers: - kennismaking met PC - hoe werkt de computer? - hoe gebruik ik een computer? - hoe surfen op het internet? * CAD BOUW 2D * CAD BOUW 3D * CAD bouw personalisatie * CAD bouw presentatie * CAD bouw programmatie * Basis AUTOCAD * Basisvaardigheden WORD voor bouwvakkers * Basisvaardigheden EXCEL voor bouwvakkers * Constructiedetails bouw met CAD * ADT (Architectual Desktop) * Excel vervolmaking * MS Office 2000 VDAB stuurt na de opleiding een factuur aan het bedrijf volgens de vastgelegde prijslijsten. De bouwsector ondersteunt onder bepaalde voorwaarden de opleiding (voor de vastgelegde data contacteer uw lokale werkgeversorganisatie of uw FVB-regiomanager zie http://bouwopleidingen.vdab.be). * FVB betaalt voor arbeiders uit de bouwsector (paritair comite 124 RSZ 24, 26, 44 en 54) een gedeelte van de opleidingskost en de loonkost aan het bedrijf. *",
    "TREFWOORDEN": "CAD bouwadministratie tekenaar",
    "URL": "",
    "SECTIE": "ONTWERP BOUW",
    "SECTOR": "ONTWERP EN VORMGEVING"
  },
  {
    "ID": "950850",
    "OMSCHRIJVING": "Nederlands voor anderstaligen: winkelbediende",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "U krijgt telkens een week taaltraining in groep, gevolgd door werkplekleren om de concrete taal en vaardigheden te oefenen op de werkvloer, in de winkel. U gaat tussentijds telkens een week op stage. Tijdens het werkplekleren en tijdens de stage krijgt u nog ondersteuning van uw instructeur. De instructeur begeleidt u ook bij het zoeken naar een job. ",
    "TREFWOORDEN": "NT2 winkelbediende warenhuismedewerker verkoop voor anderstaligen  supermarkt maximarkt aanvuller kassier(ster)",
    "URL": "",
    "SECTIE": "NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN",
    "SECTOR": "TAALONDERSTEUNING"
  },
  {
    "ID": "773451",
    "OMSCHRIJVING": "Groupwise voor gevorderden",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Je leert in gevorderde toepassingen in Groupwise: - Personaliseren - Adresboek:  Adresboek maken  Adresboek delen - Mappen delen - Afdrukken agenda collega's - Voorwaarden definieren in regels - Mail in map - Notify - Spam - Reserveren van faciliteiten ",
    "TREFWOORDEN": "mail groupwise netwerk adresboek rules",
    "URL": "",
    "SECTIE": "OFFICE",
    "SECTOR": "BUSINESS SUPPORT"
  },
  {
    "ID": "222306",
    "OMSCHRIJVING": "Basisinstellingen op roedenweefmachine METEX",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "Op een praktische manier komen de diverse instellingen, sturingen, beveiligingen en onderhoud aan bod van de roedenweefmachine Metex.",
    "TREFWOORDEN": "epingle roeden weefmachine weefgetouw regelaar regelingen kwaliteitswissel",
    "URL": "",
    "SECTIE": "PRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL",
    "SECTOR": "INDUSTRIELE ONDERHOUDS- EN PRODUCTIETECHNIEKEN"
  },
  {
    "ID": "573200",
    "OMSCHRIJVING": "Havenarbeider - vervolmaking",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "N",
    "PROGRAMMA": "-Dokchauffeur (20 dagen) -Signaalman (5 dagen) -Markeerder (15 dagen) -Kraanman (20 dagen) -Straddle carrier chauffeur (20 dagen)  ",
    "TREFWOORDEN": "haven Zeebrugge",
    "URL": "",
    "SECTIE": "HAVENARBEID",
    "SECTOR": "GOEDERENBEHANDELING"
  },
  {
    "ID": "570543",
    "OMSCHRIJVING": "STABILITY STCW A-II/3 Near Coastal Voyages < 500 GRT",
    "FLG_BASISVOORWAARDEN": "J",
    "PROGRAMMA": "",
    "TREFWOORDEN": "stcw haven stabiliteit bagger officier",
    "URL": "",
    "SECTIE": "MARITIEME VAARTECHNIEKEN",
    "SECTOR": "ZEETRANSPORT EN BINNENSCHEEPVAART"
  }
]